موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Sunflower از Post malone feat. Swae Lee با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 266 | ارسال توسط: ژانویه 6, 2022
موزیک ویدیو Sunflower از Post malone feat. Swae Lee با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Sunflower از Post malone feat. Swae Lee با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ آهنگ فیلم Spider-Man: Into the Spider-Verse


Post malone – Sunflower (feat. Swae Lee)

Needless to say‚ I keep in check
نیازی به گفتن نیست ، من همه چیو کنترل میکنم

She was all bad bad‚ nevertheless
با این وجود اون با من خوب بوده

Callin′ it quit is now‚ baby‚
I am a wreck (wreck)
همه چیو بذار کنار عزیزم من حالم بده

Crash at my place‚ baby‚ You
are a wreck (wreck)
بیا خونه ی من دورهمی عزیزم تو هم حالت خوب نیست

Needless to say‚ I am keepin′ in check
نیازی به گفتن نیست ، من همه چیو کنترل میکنم

She was all bad bad‚ nevertheless
با این وجود اون با من خوب بوده

Callin′ it quit is now‚
baby‚ I am a wreck
همه چیو بذار کنار عزیزم من حالم بده

Crash at my place‚ baby‚
You are a wreck
بیا خونه ی من دورهمی عزیزم تو هم حالت خوب نیست

Thinkin′ in a bad way‚
losin′ your grip
بد برداشت کردن و دیوونه شدن

Screamin′ at my face‚ baby don′t trip
جیغ کشیدن تو صورت من، عزیزم اشتباه نکن

Someone took a big L‚ don′t
know how that felt
یکی آبروش رفت نمیدونی چه حسی داره

Lookin′ at you sideways‚ party on tilt
به تو نگاه میکنم و میخوام که این رابطه جواب بده

Ooh ooh‚ some things you
just can′t refuse
اوه اوه ، بعضی چیز ها رو نمیتونی رد کنی

She wanna ride me like a cruise
می خواهد مثل یک سفر دریایی سوار من شه

And I am not tryna lose
و من نمیخوام از دستش بدم

Then you’re left in the dust
از بقیه عقب میمونی

Unless I stuck by ya
مگه این که من پیشت باشم

You are a sunflower
تو یک گل افتابگردون(نماد وفاداری) هستی

I think your love would be too much
فکر کنم که عشق تو خیلی زیاد باشه

Or you′ll be left in the dust
یا از بقیه عقب میمونی

Unless I stuck by ya
مگه این که من پیشت باشم

You are the sunflower
تو یک گل افتاب گردونی

You are the sunflower
تو یک گل افتاب گردونی

Every time I am leavin′ on ya
هر وقت که من ترکت میکنم

You don′t make it easy‚ no‚ no
تو راحت ازش نمیگذری

Wish I could be there for ya
کاش میتونستم پیشت باشم

Give me a reason to go
به من یه دلیل بیار که برم

Every time I am walkin′ out
هر وقت که من ترکت میکنم

I can hear you tellin′
me to turn around
میتونم بشنوم که داری بهم میگی برگرد

Fightin′ for my trust and
you won′t back down
برای جلب اعتماد من میجنگی و عقب نمیکشی

Even if we gotta risk it
all right now‚ oh
حتی اگه همه چیو در معرض ریسک بذاریم

I know You are scared of the unknown
من میدونم که تو از چیز های ناشناخته میترسی

You don′t wanna be alone (alone)
نمیخوای تنها بمونی

I know I always come and go (and go)
من میدونم که همیشه میرم و برمیگردم

But It is out of my control
ولی این خارج از دسته منه

And you′ll be left in the dust
از بقیه عقب میمونی

Unless I stuck by ya
مگه این که من پیشت باشم

You are a sunflower
تو یک گل افتابگردون(نماد وفاداری) هستی

I think your love would be too much
فکر کنم که عشق تو خیلی زیاد باشه

Or you′ll be left in the dust
یا از بقیه عقب میمونی

Unless I stuck by ya
مگه این که من پیشت باشم

You are the sunflower
تو یک گل افتاب گردونی

You are the sunflower
تو یک گل افتاب گردونی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها