موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Sugar از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5952 | ارسال توسط: اکتبر 22, 2018
موزیک ویدیو Sugar از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Maroon 5 – Sugar


در روز 6 دسامبر 2014 گروه مارون 5 به هر چند تا عروسی که تونستن سر زدن و این ویدیویی از عکس العمل مردم در عروسیه که بیش از 2 میلیارد و 777 هزار بار در یوتیوب تماشا شده


I am hurting‚ baby‚ I am broken down
دارم عذاب میکشم عزیزم،خودمو باختم

I need your loving‚ loving‚
I need it now
به عشق تو نیاز دارم(که التیام بخشم باشه)الان به عشقت نیاز دارم

When I am without you
وقتی تو رو ندارم

I am something weak
خیلی رنجور و ضعیفم

You got me begging
منو مجبور میکنی التماس کنم

Begging‚ I am on my knees
و به پات بیوفتم

I don′t wanna be needing your love
نمیخوام انقدر محتاج عشقت باشم

I just wanna be deep in your love
فقط میخوام تو عشق تو غرق بشم

And It is killing me when You are away
دوری از تو منو میکشه

Ooh‚ baby
عزیزم

′Cause I really don′t
care where you are
چون اصلا واسم مهم نیست که کجایی

I just wanna be there where you are
فقط میخوام جایی که هستی باشم(نزدیکت باشم)

And I gotta get one little taste
و باید یه کم از طمع

Your sugar
بوسه ات بچشم

Yes‚ please
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

I am right here‚ ′cause I need
من اینجام چون به یه کم عشق و

Little love and little sympathy
هم دردی نیاز دارم

Yeah you show me good loving
تو بهم نشون دادی که یه عشق واقعی

Make it alright
میتونه اوضاع آدمو رو به راه کنه

Need a little sweetness in my life
به یکم خوشی تو زندگیم نیاز دارم

Your sugar
یه بوسه ازت میخوام

Yes‚ please
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

My broken pieces
قلب تیکه تیکه منو

You pick them up
تسلی دادی

Don′t leave me hanging‚ hanging
منو منتظر نذار

Come give me some
بیا یه کم از عشقت (بوسه ات)یهم بده

When I am without ya
وقتی تو رو ندارم

I am so insecure
تو دلم تلاطمه

You are the one thing
تو تنها چیزی هستی

The one thing‚ I am living for
که به خاطرش زندگی میکنم

I don′t wanna be needing your love
نمیخوام انقدر محتاج عشقت باشم

I just wanna be deep in your love
فقط میخوام تو عشق تو غرق بشم

And It is killing me when You are away
دوری از تو منو میکشه

Ooh‚ baby
عزیزم

′Cause I really don′t
care where you are
چون اصلا واسم مهم نیست که کجایی

I just wanna be there where you are
فقط میخوام جایی که هستی باشم(نزدیکت باشم)

And I gotta get one little taste
و باید یه کم از طمع

Your sugar
بوسه ات بچشم

Yes‚ please
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

I am right here‚ ′cause I need
من اینجام چون به یه کم عشق و

Little love and little sympathy
هم دردی نیاز دارم

Yeah you show me good loving
تو بهم نشون دادی که یه عشق واقعی

Make it alright
میتونه اوضاع آدمو رو به راه کنه

Need a little sweetness in my life
به یکم خوشی تو زندگیم نیاز دارم

Your sugar (your sugar)
یه بوسه ازت میخوام

Yes‚ please (yes‚ please)
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

Yeah

I want that red velvet
دلم رد ولوت (لبای قرمز و شیرینت)رو میخواد

I want that sugar sweet
دلم اون بوسه شیدینو میخواد

Don′t let nobody touch it
نذار هیشکی به جز

Unless that somebody′s me
من (اون بوسه) رو بچشه

I gotta be a me
اون آدم(کسی که تو میبوسیش)باید من باشم

There ain′t no other way
هیچ راه دیگه ای نداره(هیچیو نباید ببوسی)

′Cause girl You are hotter than
southern California Bay
چون عزیزم تو داغتر(جذابتر)از ساحل جنوبی کالیفرنیا هستی

I don′t wanna play no games
نمیحوام هیچ بازی راه بندازم(روراست روراستم)

I don′t gotta be afraid
نمیخوام بترسم

Don′t give all that shy shit
از خجالت بازی هم خوشم نمیاد

No make up on‚ that′s my
هیچ آرایشی نباید رو بوسه ی

Sugar
من باشه

Yes‚ please
بله لطفا

Won′t you come and put it
down on me (down on me)
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

Oh‚ right here (right here)
همینجا

′Cause I need (I need)
چون به یه کم عشق و

Little love and little sympathy
هم دردی نیاز دارم

Yeah you show me good loving
تو بهم نشون دادی که یه عشق واقعی

Make it alright
میتونه اوضاع آدمو رو به راه کنه

Need a little sweetness in my life
به یکم خوشی تو زندگیم نیاز دارم

Your sugar (sugar)
یه بوسه ازت میخوام

Yes‚ please (yes‚ please)
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

Your sugar
یه بوسه میخوام

Yes‚ please
بله،لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

I am right here‚ ′cause I need
من اینجام چون به یه کم عشق و

Little love and little sympathy
هم دردی نیاز دارم

Yeah you show me good loving
تو بهم نشون دادی که یه عشق واقعی

Make it alright
میتونه اوضاع آدمو رو به راه کنه

Need a little sweetness in my life
به یکم خوشی تو زندگیم نیاز دارم

Your sugar
یه بوسه ازت میخوام

Yes‚ please
بله لطفا

Won′t you come and put it down on me
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

(Down on me‚ down on me)
نمیای و یه بوس بهم بدی؟

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️