موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Sucker از Jonas Brothers با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3544 | ارسال توسط: ژوئن 23, 2019
موزیک ویدیو Sucker از Jonas Brothers با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Jonas Brothers – Sucker

We go together better than birds
of a feather you & me
ما بهم میایم،بیشتر از دو پرنده ی هم جنس،تو و من
این جمله به ضرب المثل انگلیسی زیر اشاره داره)
(Birds of a feather flock together:کبوتر با کبوتر باز با باز

We change the weather I am feelin′ heat
in december When You are round me
ما فضا(جو)رو عوض می کنیم
وقتی تو کنارمی تو دسامبر(ماه سرد)گرما رو احساس می کنم

I have been
dancing on top of cars
روی سقف ماشین ها می رقصیدم

And stumbling out of bars I follow
you through the dark
و تلوتلو خوران از بار بیرون می اومدم
تو رو تو تاریکی(کورکورانه) دنبال می کنم
(منظورش اینه که قبل از اینکه عاشق تو بشم کارای بیهوده می کردم)

Can′t get enough You are the
medicine and the pain
ازت سیر نمیشم تو هم دردی هم دارو
(تلمیح از شعر مولوی:همچو نی زهری و تریاقی که دید؟)

The tattoo inside my brain and
baby you know it is obvious
مثل یه تتو توی ذهنمی(توی ذهنم نقش بستی)
و عزیزم تو میدونی که این واضحه

I am a sucker for you
من دیوونه ی تو ام

Say the word and I will
go anywhere blindly
تو فقط لب تر کن و من چشم بسته هرجا که بگی میرم

I am a sucker for you‚ yeah
من دیوونه ی تو ام،آره

Any road you take you know
that you′ll find me
از هر راهی که بری میدونی که من رو پیدا میکنی
(راحت میتونی بهم برسی)

I am a sucker for all the
subliminal things
من دیوونه ی همه چیزای ناخودآگاهم
(♥منظور چیزاییه که دست خود آدم نیست مثل عشق)

No one knows about you
(bout u) about you (bout u)
هیچکس درباره تو نمیدونه، درباره تو
(هیچ کس تو رو خوب نمیشناسه)

And You are making the typical me
…تو باعث میشی منِ همیشگیم(منِ عادیم)

Break my typical rules it is
true I am a sucker for you
قانون های همیشگیم رو بشکنه…
این حقیقت داره که من دیوونه ی تو شدم

Yea. Don′t complicate it
پیچیدش نکن

Cause I know you and you know
everything about me
چون من و تو همه چی رو درباره ی هم می دونیم

I can′t remember all of the nights
…همه اون شب ها رو نمیتونم به یاد بیارم

I don′t remember when You are ′round me
نمیتونم زمانی که تو کنارمی رو به یاد بیارم
(منو از خود بی خود می کنی)

I have been dancing on top of cars
and stumbling out of bars
روی سقف ماشین ها میرقصیدم
و تلوتلو خوران از بار بیرون میومدم

I follow you through the
dark can′t get enough
تو رو تو تاریکی(کورکورانه) دنبال می کنم
من ازت سیر نمیشم

You are the medicine and the pain
the tattoo inside my brain
تو هم دردی هم دارو
مثل یه تتو توی ذهنمی(توی ذهنم نقش بستی)

And baby you know it is obvious
I am a sucker for you
و عزیزم تو میدونی که این واضحه
من دیوونه ی تو ام

Say the word and I will
go anywhere blindly
تو فقط لب تر کن و من چشم بسته هرجا که بگی میرم

I am a sucker for you
من دیوونه ی تو ام

Yeah any road you take you
know that you′ll find me
از هر راهی که بری میدونی که من رو پیدا میکنی
(راحت میتونی بهم برسی)

I am a sucker for all the
subliminal things
من دیوونه ی همه چیزای ناخودآگاهم
(♥منظور چیزاییه که دست خود آدم نیست مثل عشق)

No one knows about you
(bout u) about you (bout u)
هیچکس درباره تو نمیدونه، درباره تو
(هیچ کس تو رو خوب نمیشناسه)

And You are making the typical
me break my typical rules
تو باعث میشی منِ همیشگیم قانون های همیشگیم رو بشکنه

It is true I am a sucker for you
این حقیقت داره که من دیوونه ی تو شدم

I have been dancing on top of cars
and stumbling out of bars
روی سقف ماشین ها میرقصیدم
و تلوتلو خوران از بار بیرون میومدم

I follow you through the
dark can′t get enough
تو رو تو تاریکی(کورکورانه) دنبال می کنم
من ازت سیر نمیشم

You are the medicine and the pain
the tattoo inside my brain
تو هم دردی هم دارو
مثل یه تتو توی ذهنمی(توی ذهنم نقش بستی)

And baby you know it is obvious
I am a sucker for you
و عزیزم تو میدونی که این واضحه
من دیوونه ی تو ام

Say the word and I will
go anywhere blindly
تو فقط لب تر کن و من چشم بسته هرجا که بگی میرم

I am a sucker for you yeah
تو فقط لب تر کن و من چشم بسته هرجا که بگی میرم

Any road you take you know
that you′ll find me
از هر راهی که بری میدونی که من رو پیدا میکنی
(راحت میتونی بهم برسی)

I am a sucker for all the
subliminal things
من دیوونه ی همه چیزای ناخودآگاهم
(♥منظور چیزاییه که دست خود آدم نیست مثل عشق)

No one knows about you
(bout u) about you (bout u)
من دیوونه ی همه چیزای ناخودآگاهم
(♥منظور چیزاییه که دست خود آدم نیست مثل عشق)

And You are making the typical
me break my typical rules
تو باعث میشی منِ همیشگیم قانون های همیشگیم رو بشکنه

It is true I am a sucker for you
این حقیقت داره من دیوونه ی تو شدم

I am a sucker for you
من دیوونه ی تو ام

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Ff

    واییی این داداشاعالین چقدخوبه شما به روزین ممنون ازتون😍😍😍😍👌👌👌

    • Saeed Avril