موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Style از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 19704 | ارسال توسط: آوریل 24, 2017
موزیک ویدیو Style از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Style

Midnight, you come and pick me up no headlights
نیمه شب میای و سوارم میکنی، با چراغ های خاموش

Long drive, could end in burning flames or paradise
رانندگی طولانی، که میتونه به شعله های سوزان یا
به بهشت ختم بشه

Fade into view, it’s been a while since I have even heard from you
داریم از چشم همه دور میشیم ، چند دقیقه ای میشه که حرفی ازت نشنیدم

I should just tell you to leave cause I Know exactly where it leads
باید بهت میگفتم که مجبوریم از هم جدا شیم چون میدونم آخر این رابطمون به کجا ختم میشه

But I watch us go round and round each time
اما هر دفعه فقط و فقط به گشت زدنمون نگاه میکردم

You got that James Dean day dream look in your eye
افکار پوچ جیمز دین (بازیگر آمریکایی) توی چشمات موج میزد

And I got that red lip classic thing that you like
منم یه رژ لب قرمز زدم یه تیپ کلاسیک همون چیزی که تو خوشت میاد

And when we go crashing down, we come back every time.
و وقتی که با هم به هم میزدیم ، هر دفعه دوباره با هم آشتی میکردیم

Cause we never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

We never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

You got that long hair, slicked back, white t-shirt.
تو موهای بلند رو دادی عقب و یه تی شرت سفید پوشیدی

And I got that good girl faith and a tight little skirt
و مثل یه دختر خوب خودم رو آرایش کردم و یه دامن کوتاه تنگ پوشیدم

And when we go crashing down, we come back every time.
و وقتی که با هم به هم میزدیم ، هر دفعه دوباره با هم آشتی میکردیم

Cause we never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

We never go out of style.
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

So it goes he can’t keep his wild eyes on the road
هرچقدر که پیش میریم نمیتونه نگاهش رو به جاده بندازه

Takes me home lights are off, he’s taking off his coat
من رسوند به خونه همه چراغها خاموش اند داره کت ش رو در میاره

I say I heard that you been out and about with some other girl Some other girl
بهش میگم : شنیدم تو فکر یه دختر دیگه ای هستی

He says, what you’ve heard it’s true but I
بهم میگه: چیزهایی که شنیدی حقیقت داره اما من

Can’t stop thinking about you and I
نمیتونم فکر خودم و خودت رو از سرم بیرون کنم

I said I’ve been there too a few times
منم بهش گفتم منم چند دفعه شرایط تو رو داشتم

Cause You got that James Dean day dream look in your eye
افکار پوچ جیمز دین (بازیگر آمریکایی) توی چشمات موج میزد

And I got that red lip classic thing that you like
منم یه رژ لب قرمز زدم یه تیپ کلاسیک همون چیزی که تو خوشت میاد

And when we go crashing down, we come back every time.
و وقتی که با هم به هم میزدیم ، هر دفعه دوباره با هم آشتی میکردیم

Cause we never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

We never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

You got that long hair, slicked back, white t-shirt.
تو موهای بلند رو دادی عقب و یه تی شرت سفید پوشیدی

And I got that good girl faith and a tight little skirt
و مثل یه دختر خوب خودم رو آرایش کردم و یه دامن کوتاه تنگ پوشیدم

And when we go crashing down, we come back every time.
و وقتی که با هم به هم میزدیم ، هر دفعه دوباره با هم آشتی میکردیم

Cause we never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

We never go out of style.
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

Take me home
منو ببر خونه

Just take me home
فقط منو ببر خونه

Just take me home
فقط منو ببر خونه

You got that James Dean day dream look in your eye
افکار پوچ جیمز دین (بازیگر آمریکایی) توی چشمات موج میزد

And I got that red lip classic thing that you like
منم یه رژ لب قرمز زدم یه تیپ کلاسیک همون چیزی که تو خوشت میاد

And when we go crashing down, we come back every time.
و وقتی که با هم به هم میزدیم ، هر دفعه دوباره با هم آشتی میکردیم

Cause we never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

We never go out of style
چون همیشه روی مد و شیک پوش بودیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️