موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Stubborn Love از The Lumineers با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 143 | ارسال توسط: می 29, 2024
موزیک ویدیو Stubborn Love از The Lumineers با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Stubborn Love از The Lumineers با زیرنویس فارسی و انگلیسی


The Lumineers – Stubborn Love

She’ll lie and steal and cheat,
and beg you from her knees
اون درغگو و دزد و خیانتکاره و بعدش روی زانو میافته و التماست میکنه

Make you think she means it this time
کاری میکنه فکر کنی این بار جدیه

She’ll tear a hole in you,
the one you can’t repair
اون یه حفره در تو ایجاد میکنه که نمی تونی پرش کنی

But I still love her,
I don’t really care
اما هنوزم دوسش دارم و واقعا اهمیتی نمی دم

When we were young
وقتی که جون بودیم

Ooooh, we did enough
اوه ما به اندازه کافی زندگی کردیم

When it got cold
وقتی که هوا سرد شد

Ooooh, we bundled up
اوه ما با آغوش هم، همدیگه رو گرم کردیم

I can’t be told
کسی بهم نگفت

Aaaah, can’t be done
که قابل انجام نیست

It’s better to feel pain,
than nothing at all
این که احساس درد کنی خیلی بهتره تا اینکه هیچی حس نکنی

The opposite of love’s indifference
نقطه مقابل عشق بی تفاوتیه

So pay attention now
پس الان باید دقت کنی(توجه کنی)ا

I’m standing on your
porch screaming out
من تو حیاط(الاچیق) تو وایسادم و جیغ می کشم

And I won’t leave until
you come downstairs
و تا وقتی پایین نیایی نمیرم

So keep your head up, keep your love
پس سرتو بالا نگهدار و عشقتو حفظ کن
(امیدت رو به این که این عشق ارزشش رو داره از دست نده)

Keep your head up, my love
سرتو بالا نگه دار عشق من

Keep your head up, my love
سرتو بالا نگه دار عشق من

Keep your head up, keep your love
سرتو بالا نگه دار عشقتو حفظ کن

And I don’t blame ya dear
من تو رو سرزنش نمیکنم عزیزم

For running like you did,
all these years
بابت این که تمام این سالها همینطوری فرار میکردی

I would do the same, you best belive
اگه منم بودم همینکارو میکردم، باور کن

The highway signs say we’re close
تابلو های بزرگراه می گن که ما نزدیکیم

But I don’t read those things anymore
اما من دیگه نشونه ها رو نمیخونم

I never trusted in my own eyes
من هرگز به چشمام اعتماد نکردم

When we were young
وقتی ما جون بودیم

Ooooh, we did enough
اوه ما به اندازه کافی زندگی کردیم

When it got cold
وقتی هوا سرد شد

Ooooh we bundled up
اوه ما با آغوش هم، همدیگه رو گرم کردیم

I can’t be told
کسی بهم نگفت

Aaaah, can’t be done
که قابل انجام نیست

So keep your head up, keep your love
پس سرتو بالا بگیر عشقتو نگه دار

Keep your head up, my love
سرتو بالا بگیر عشق من

Keep your head up, my love
سرتو بالا بگیر عشق من

Keep your head up, keep your love
سرتو بالا بگیر عشقتو نگه دار

Head up, love
سرت بالا عشقم

Head up, love
سرت بالا عشقم

Head up, love
سرت بالا عشقم

Head up, love
سرت بالا عشقم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️