موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Strip That Down از Liam Payne ft. Quavo با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 7125 | ارسال توسط: ژوئن 23, 2017
موزیک ویدیو Strip That Down از Liam Payne ft. Quavo با زیرنویس

Liam Payne – Strip That Down ft. Quavo

You know, I’ve been taking some time
میدونی ، داشتم یکم وقت میگذروندم

And I’ve been keeping to myself (self)
و با کسی ارتباطی نداشتم

I had my eyes up on the prize
داشتم تمرکز می کردم

Ain’t watching anybody else
به کسی دیگه نگاه نمی کردم

But your love, it hit me hard, girl
اما عشق تو ، ضربه سختی به من زد دختر

Yeah, you’re bad for my health
آره ، تو برای سلامتیم بدی

I love the cards, that I’ve been dealt
من عاشق کارت هاییم که باشون سرکار داشتم

Do you feel the same as well?
تو هم اینو به خوبی حس میکنی

You know, I used to be in
(1D (now I’m out, free
میدونی ، من عادت داشتم تو وان دایرکشن باشم (حالا بیرونم، آزاد)

People want me for one
(thing (that’s not me
مردم منو برای یه چیز میخوان (اون من نیستم)

I’m not changing, the way,
that I (used to be)
قرار نیست عوض بشم

(I just wanna have fun (and get rowdy
من فقط میخوام تفریح کنم (و فریاد بکشم)

(One Coke and Bacardi (sippin’ lightly
یه کوکا و یه باکاردی (نوعی مشروب) (آروم آروم مینوشم)

When I walk inside the
(party (girls on me
وقتی وارد پارتی میشم (درخترا رومن)

(F1 type Ferrari (6 gear speed
فراری نوع اف 1 (شیش موتور بخار)

Girl, I love it when your
(body (grinds on me
دختر وقتی که رو بدنمی رو دوست دارم

You know, I love it, when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that
down for me, baby
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Now there’s a lot of
people in the crowd
حالا خیلی جمعیت اینجا هستش

But only you can dance with me
ولی تو فقط میتونی با من برقصی

So put your hands on my body
حالا دستات رو رو بدنم بذار

And swing that round for
(me, baby (swing
و رو تمامی قسمت بدنم حرکت کن

You know, I love it when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that down for me
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love when you hit the ground, girl
دوست دارم، وقتی میخوری زمین دختر

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love, when you hit the ground
دوست دارم، وقتی میخوری زمین

You know, that since the day I met you
میدونی ، از روزی که دیدمت

Yeah, you swept me off my feet
آره، تو منو عاشق کردی

You know, that I don’t need no money
میدونی که من هیچ پولی نمیخوام

When your love is beside me
وقتی عشق تو همرامه

Yeah, you opened up my heart
آره ، تو درب قلبم رو باز کردی

And then you threw away the key
و بعد کلیدش رو دور انداختی

Girl, now it’s just you and me
دختر، حالا من و توییم

And you don’t care ’bout,
where I’ve been
اهمیت نده من قبلا کجا بودم

You know, I used to be in
(1D (now I’m out, free
میدونی ، من عادت داشتم تو وان دایرکشن باشم (حالا بیرونم، آزاد)

People want me for one
(thing (that’s not me
مردم منو برای یه چیز میخوان (اون من نیستم)

I’m not changing, the way
(that I (used to be
قرار نیست عوض بشم

(I just wanna have fun (and get rowdy
من فقط میخوام تفریح کنم (و فریاد بکشم)

(One Coke and Bacardi (sippin’ lightly
یه کوکا و یه باکاردی (نوعی مشروب) (آروم آروم مینوشم)

When I walk inside the
(party (girls on me
وقتی وارد پارتی میشم (درخترا رومن)

(F1 type Ferrari (6 gear speed
فراری نوع اف 1 (شیش موتور بخار)

Girl, I love it when your
(body (grinds on me
دختر وقتی که رو بدنمی رو دوست دارم

Baby
عزیزم

You know, I love it, when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that
down for me, baby
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Now there’s a lot of
people in the crowd
حالا خیلی جمعیت اینجا هستش

But only you can dance with me
ولی تو فقط میتونی با من برقصی

So put your hands on my body
حالا دستات رو رو بدنم بذار

And swing that round
(for me, baby (yeah
و رو تمامی قسمت بدنم حرکت کن

You know, I love it when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that down for me
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love when you hit the ground, girl
دوست دارم، وقتی میخوری زمین دختر

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love, when you hit the ground
دوست دارم، وقتی میخوری زمین دختر

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love when you hit the ground, girl
دوست دارم، وقتی میخوری زمین دختر

Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, strip that down, girl
لباسات رو دربیار دختر

Love, when you hit the ground
دوست دارم، وقتی میخوری زمین دختر

She gon’ strip it down for a
(thug, yeah (strip it down
اون رفت لباساش رو برای یه گردن کلفت دربیاره

Word around town, she got
(the buzz, yeah (word
شایعه اون پیچیده تو شهر

(Five shots in, she in love now (shots
پنج تا پیک بالا، اون حالا عاشق شده

I promise, when we pull up,
(shut the club down (hey
قول میدم وقتی بالا رفتیم ، کلاب رو تعطیل کنیم

I took her from her man, don’t
(nobody know (know
من اون رو از مردش گرفتم ، هیچکس نمیدونه

If you brought the CL, better
(drive slow (slow
اگه با اون ماشین اومدی بهتره تند نری

She know how to make me feel with
my eyes closed (skrrt skrrt)
اون میدونه من رو چجوری به احساس دربیاره وقتی چشمام بستس

Anything goes down with
the Huncho (Huncho)
همه چی از هانچو (نام شهری) شروع میشه

You know, I love it, when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that
down for me, baby
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Now there’s a lot of
people in the crowd
حالا خیلی جمعیت اینجا هستش

But only you can dance with me
ولی تو فقط میتونی با من برقصی

So put your hands on my body
حالا دستات رو رو بدنم بذار

And swing that round for me, baby
و رو تمامی قسمت بدنم حرکت کن

You know, I love it when
the music’s loud
میدونی ، دوست دارم ، وقتی موزیک زیاد میشه

But c’mon, strip that down for me
اما زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, c’mon,
strip that down for me
زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah (ayy)

Don’t say nothing, girl, strip that
down for me (strip it down)
هیچی نگو دختر،لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

All I want, girl, if you strip that
down for me (strip it down)
تمام چیزی که میخوام ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

You’re the one, girl, c’mon,
strip that down for me
زودباش ، لباسات رو دربیار بخاطر من

Yeah, yeah, yeah, yeah

کامنت ها
  • Diana

    sweet Liam 🙂