موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Straight Through My Heart از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4825 | ارسال توسط: اکتبر 28, 2017
موزیک ویدیو Straight Through My Heart از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Backstreet Boys – Straight Through My Heart

In the heart ,Of the night
در اعماق شب

Where it’s dark ,In the lights
در روشنايي ميان تاريکي

I heard the loudest noise
بلند ترين صداي ممکن رو شنيدم:

A gunshot on the floor , Oh Oh
صداي شليک گلوله اي از روي زمين

I looked down
به پايين نگاه کردم

And my shirts turning red , I’m spinning around
و لباس هام داشتن قرمز مي شدن و من دور خودم مي چرخيدم

Felt her lips on my neck And her voice in my ear
لباشو روي گردنم و صداشو توي گوشم حس کردم(دختره رو ميگه)

Like I missed you, Want you tonight
انگار دلتنگت شدم و امشب تورو ميخوام

Straight through my heart ,A single bullet got me
يه گلوله صاف به قلبم خورد!

I can’t stop the bleeding,Oh
نمي تونم جلوي خونريزي رو بگيرم

Straight through my heart,She aimed and she shot me
اون صاف قلبمو نشونه گرفتو بهم شليک کرد

I just can’t believe it,Oh
و من فقط نميتونم اينو باور کنم

No I can’t resist And I can’t be hit
نمي تونم مقاومت کنم و نميتونه بهم شليک شده باشه

I just can’t escape this love
فقط نمي تونم از اين عشق فرار کنم

Straight through my heart
صاف توي قلبم

Soldier down (my heart)
سرباز مُرد(قلبم)

Thought I moved More than on
فکر مي کردم کاري بيشتر از ، فقط قدم گذاشتن تو عشق انجام دادم

Thought I could
فکر مي کردم مي تونم

Fool her charm I really wanna go
خرِ جذابيتش شدم و (الان)واقعا مي خوام برم

But I can’t leave her alone , Oh oh
ولي نمي تونم تنهاش بذارم

Hear the sound Of a love so loud I just can’t
صداي عشق رو خيلي بلند ميشنوم و فقط نميتونم

I just can’t Ignore this feeling
فقط نمي تونم اين احساسو ناديده بگيرم

Said she misses me And she wants me
گفته بود دلش برام تنگ شده و منو ميخواد

Wants me tonight
امشب منو مي خواد

Straight through my heart A single bullet got me
يه گلوله صاف به قلبم خورد!

I can’t stop the bleeding , Oh
نمي تونم جلوي خونريزي رو بگيرم

Straight through my heart , She aimed and she shot me
اون صاف قلبمو نشونه گرفتو بهم شليک کرد

I just can’t believe it , Oh
و من فقط ، نميتونم اينو باور کنم

No I can’t resist And I can’t be hit
نمي تونم مقاومت کنم و نميتونه بهم شليک شده باشه

I just can’t escape this love
فقط نمي تونم از اين عشق فرار کنم

Straight through my heart
صاف توي قلبم

Soldier down (my heart)
سرباز مُرد(قلبم)

In the heart Of the night
در اعماق شب

When it’s dark
وقتي تاريک مي شه

In the lights I heard the loudest noise
توي نور بلند ترين صدا رو شنيدم

A gunshot on the floor , Oh Oh
صداي شليک گوله اي از روي زمين

Straight through my heart A single bullet got me
يه گلوله صاف به قلبم خورد!

I can’t stop the bleeding , Oh
نمي تونم جلوي خونريزي رو بگيرم

Straight through my heart , She aimed and she shot me
اون صاف قلبمو نشونه گرفتو بهم شليک کرد

I just can’t believe it , Oh
و من فقط نميتونم اينو باور کنم

No I can’t resist And I can’t be hit
نمي تونم مقاومت کنم و نميتونه بهم شليک شده باشه

I just can’t escape this love
فقط نمي تونم از اين عشق فرار کنم

Straight through my heart
صاف توي قلبم

Soldier down (my heart)
سرباز مُرد(قلبم)

Oh Oh ,(Straight through my heart )
صاف توي قلبم

Straight through my heart
صاف توي قلبم

Soldier down (my heart)
سرباز مُرد(قلبم)

my heart , my heart , oOh oOh
قلبم قلبم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️