موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Stop This Flame از Celeste با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 605 | ارسال توسط: اکتبر 19, 2020
موزیک ویدیو Stop This Flame از Celeste با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Stop This Flame از Celeste با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Celeste – Stop This Flame

My heart goes up
قلبم بالا میره

My heart goes down
قلبم پایین میره

We fall in love
ما عاشق میشیم

And we fall back out
و از عشق فارق میشیم

I will give you anything you want
هر چی بخوای بهت میدم

Anything you want
هر چی بخوای

Anything‚ anything
هر چی

Just don′t tell me no
فقط بهم نه نگو

You stop it still
ساکن وایمیستی

Then you make it rush
بعدش عجله میکنی

You are like a pill
تو مثل یه قرصی

That I just can′t trust
که نمیتونم بهش اعتماد کنم

You tell me to stop but
I keep on going
تو بهم میگی وایسا ولی من ادامه میدم

Tell me to stop but I keep on going
بهم میگی وایسا ولی من ادامه میدم

Keep on‚ keep on‚ keep on
ادامه میدم

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله(عشق)رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری

Well‚ who am I to say
خب من کی باشم که بگم؟

Maybe by now you should know
شاید تا الان باید فهمیده باشی

You got your somebody calling
تو کسیو داری که بهت زنگ بزنه

You think You are somebody don′t you
تو فکر میکنی تو همون آدمی، مگه نه؟

I think You are scared of
keeping somebody close
من فکر میکنم تو از این که کسی بهت نزدیک بشه میترسی

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری

Wasn′t it enough
کافی نبود؟

Or did I move too far
یا این که من خیلی پیش رفتم؟

Is it all too much?
همه اینا زیاده رویه؟

I think I must be mad to give you
فکر کنم من از این هر چی داشتم رو به تو دادم دیوونه شدم

Everything I had
هر چی داشتم

Everything I had
هر چی داشتم

Everything‚ everything but
it still went bad
همه چی بهت دادم ولی من آدم بده شدم

Tell me to stop but I keep on going
بهم میگی وایسا ولی من ادامه میدم

Keep on‚ keep on‚ keep on
ادامه میدم

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری

Well‚ who am I to say
خب من کی باشم که بگم؟

Maybe by now you should know
شاید تا الان باید فهمیده باشی

You got your somebody calling
تو کسیو داری که بهت زنگ بزنه

You think You are somebody don′t you
تو فکر میکنی تو همون آدمی، مگه نه؟

I think You are scared of
keeping somebody close
من فکر میکنم تو از این که کسی بهت نزدیک بشه میترسی

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری

Keep away from me
ازم فاصله بگیر

If you can′t withstand my love
اگه طاقت عشق منو نداری

Keep away from me
ازم فاصله بگیر

Away from me if you think you must
ازم فاصله بگیر اگه فکر میکنی باید این کارو بکنی

Keep away from me
ازم فاصله بگیر

If you can′t withstand my love
اگه طاقت عشق منو نداری

Keep away from me
ازم فاصله بگیر

Away from me if you think you must
ازم فاصله بگیر اگه فکر میکنی باید این کارو بکنی

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری

Well‚ who am I to say
خب من کی باشم که بگم؟

Maybe by now you should know
شاید تا الان باید فهمیده باشی

You got your somebody calling
تو کسیو داری که بهت زنگ بزنه

You think You are somebody don′t you
تو فکر میکنی تو همون آدمی، مگه نه؟

I think You are scared of
keeping somebody close
من فکر میکنم تو از این که کسی بهت نزدیک بشه میترسی

You′ll never stop this flame
تو هرگز این شعله رو خاموش نمیکنی

I will never let you go
نمیذارم از دستم بری


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

کامنت ها