موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Stereo Hearts از Gym Class Heroes ft. Adam Levine با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5514 | ارسال توسط: فوریه 5, 2018
موزیک ویدیو Stereo Hearts از Gym Class Heroes ft. Adam Levine با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Stereo Hearts از Gym Class Heroes ft. Adam Levine با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Gym Class Heroes Stereo Hearts ft. Adam Levine

My heart’s a stereo
قلب من یه دستگاه استریو عه

It beats for you, so listen close
برای تو میتپه, پس قشنگ گوش کن

Hear my thoughts in every note
افکارم رو توی هر نُت بشنو

Make me your radio
منو رادیو ی خودت کن

Turn me up when you feel low
وقتی که احساس ناراحتی میکنی صدامو بلند کن

This melody was meant for you
این آهنگ برای تو ساخته شده

Just sing along to my stereo
فقط باهام همخونی کن

If I was just another dusty
record on the shelf
اگه من فقط یه نوار خاک خورده ی دیگه بودم توی قفسه

Would you blow me off and play
me like everybody else
همونجور که بقیه اینکارو میکنن خاکمو پاک میکردی و پلی ام میکردی؟

If I ask you to scratch my
back, could you manage that
اگه ازت میخواستم پشتمو بخارونی
میتونستی این کارو بکنی؟

Like it read well, check it
Travie, I can handle that
جوری که انگار خوب خونده, چکش کن
تراوی, من میتونم از پسش بربیام

Furthermore, I apologize for
any skipping tracks
از این گذشته, بابت هر آهنگی که رد میشه معذرت میخوام

It’s just the last girl that
played me left a couple cracks
به خاطر اینه که آخرین دوست دخترم که منو پلی کرد چند تا خراش و شکستی به جا گذاشت

I used to used to used to used
to, now I’m over that
عادت داشتم عادت داشتم عادت داشتم
حالا ازش گذشتم

‘Cause holding grudges over
love is ancient artifacts
چون کینه ها و لجبازی ها رو بالای عشق قرار دادن یه محصول مصنوعی باستانیه

If I could only find a note to
make you understand
اگه فقط میتونستم یه نُت پیدا کنم که باعث بشه تو بفهمی

I’d sing it softly in your ear
and grab you by the hand
به آرومی توی گوشت میخوندمش و با گرفتن دستت میگرفتمت

Keep it stuck inside your
head, like your favorite tune
توی ذهنت نگهش دار, مثل نوای مورد علاقه ت

And know my heart’s a stereo
that only plays for you
و بدون که قلب من یه دستگاه استریو عه که فقط برای تو آهنگ پخش میکنه

My heart’s a stereo
قلب من یه دستگاه استریو عه

It beats for you, so listen close
برای تو میتپه, پس قشنگ گوش کن

Hear my thoughts in every note
افکارم رو توی هر نُت بشنو

Make me your radio
منو رادیو ی خودت کن

Turn me up when you feel low
وقتی که احساس ناراحتی میکنی صدامو بلند کن

This melody was meant for you
این آهنگ برای تو ساخته شده

Just sing along to my stereo
فقط باهام همخونی کن

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
با استریوی من

Oh oh oh oh so sing along to
my stereo, let’s go
باهام همخونی کن, بزن بریم

If I was an old-school, fifty
pound boom box
اگه من یه بوم باکس قدیمی پنجاه پوندی بودم

Would you hold me on your
shoulder, wherever you walk
منو هر جایی که میرفتی روی شونه ت نگه میداشتی؟

Would you turn my volume up in
front of the cops
جلوی پلیسا صدام رو بلند میکردی؟

And crank it higher every time
they told you to stop
و هر بار که بهت میگفتن بس کن دکمه ی ولومم رو محکمتر میپیچوندی؟

And all I ask is that you
don’t get mad at me
و همه ی چیزی که میخوام اینه که ازم عصبانی نشی

When you have to purchase mad
D batteries
وقتی که مجبور میشی باتری های دی دیوونه وار رو بخری

Appreciate every mix tape your
friends make
قدر هر نواری که دوستات واست درست میکنن رو بدون

You never know we come and go
like we’re on the interstate
تو هیچوقت نمیفهمی که ما جوری میایم و میریم که انگار توی جاده ی بین ایالتی ایم

I think finally found a note
to make you understand
فکر کنم بالاخره یه نت پبدا کردم تا توسط اون متوجهت کنم

If you can hit it, sing along
and take me by the hand
اگه میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی, همخونی کن
و دستمو بگیر

Keep myself inside your head,
like your favorite tune
خودمو توی ذهنت نگه میدارم
مثل نوای مورد علاقه ت

And know my heart’s a stereo
that only plays for you
و بدون که قلب من یه دستگاه استریو عه که فقط برای تو آهنگ پخش میکنه

My heart’s a stereo
قلب من یه دستگاه استریو عه

It beats for you, so listen close
برای تو میتپه, پس قشنگ گوش کن

Hear my thoughts in every note
افکارم رو توی هر نُت بشنو

Make me your radio
منو رادیو ی خودت کن

Turn me up when you feel low
وقتی که احساس ناراحتی میکنی صدامو بلند کن

This melody was meant for you
این آهنگ برای تو ساخته شده

Just sing along to my stereo
فقط باهام همخونی کن

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
با استریوی من

Oh oh oh oh so sing along to
my stereo, let’s go
باهام همخونی کن, بزن بریم

I only pray you never leave me
behind (Never leave me)
من فقط دعا میکنم که هیچوقت منو نذاری و بری (هیچوقت درکم نکن)

Because good music can be so
hard to find (So hard to find)
چون موسیقی خوب میتونه خیلی پیدا کردنش سخت باشه

I take your hand and pull it
closer to mine
من دستتو میگیرم و میکشمش نزدیکتر به دست خودم

Thought love was dead, but now
you’re changing my mind
فکر میکردم عشق مرده, ولی حالا
تو داری نظرمو عوض میکنی

My heart’s a stereo
قلب من یه دستگاه استریو عه

It beats for you, so listen close
برای تو میتپه, پس قشنگ گوش کن

Hear my thoughts in every note
افکارم رو توی هر نُت بشنو

Make me your radio
منو رادیو ی خودت کن

Turn me up when you feel low
وقتی که احساس ناراحتی میکنی صدامو بلند کن

This melody was meant for you
این آهنگ برای تو ساخته شده

Just sing along to my stereo
فقط باهام همخونی کن

Oh oh oh oh oh oh oh oh to my stereo
با استریوی من

Oh oh oh oh so sing along to my stereo
پس باهام همخونی کن

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Daniel SH

    💕💕💕👏

    • Saeed Avril