موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Stayin’ Alive از Bee Gees با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3678 | ارسال توسط: سپتامبر 2, 2018
موزیک ویدیو Stayin’ Alive از Bee Gees با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Bee Gees – Stayin’ Alive (1977)


(زیرنویس کامل به ویدیو چسبیده است)


(دانلود اجرای زنده

Coldplay & Barry Gibb – Stayin Alive – Glastonbury 2016

با دو کیفیت داخل کانال تلگرام سابریکا )


Well‚ you can tell by the
way I use my walk
خب، از نوع راه رفتنم میتونی بفهمی

I am a woman′s man: no time to talk
که من یه مرد مورد پسند زن‌ها هستم، وقتی برای صحبت کردن با تو ندارم

Music loud and women warm‚
I have been kicked around
موزیک بلند و زن‌هایی با بدن‌های گرم
من خیلی تحت فشار بودم

Since I was born
از وقتی که دنیا اومدم

And now It is all right‚ It is okay
و حالا همه چیز رو به راهه، مشکلی نیست
(با این که گذشته‌ی سختی داشتم اما الان موزیک و زن‌ها باعث شدن که زندگی خوب و خوشی داشته باشم)

And you may look the other way
و تو ممکنه که روت رو بکنی اونور

We can try to understand
ما میتونیم سعی کنیم که بفهمیم

The New York Times′ effect on man
تأثیر نیویورک تایمز رو روی آدم

Whether You are a brother or
whether You are a mother
چه یه برادر باشی یا یه مادر

You are stayin′ alive‚ stayin′ alive
تو زنده میمونی، زنده میمونی

Feel the city breakin′
and everybody shakin′
ترکیدن شهر رو احساس کن
و لرزیدن و رقصیدن همه رو

And We are stayin′ alive‚
stayin′ alive
و ما زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′
alive‚ stayin′ alive
زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′ alive
زنده میمونیم

Well now‚ I get low and I get high
خب حالا، من فازم پایین و بالا میشه

And if I can′t get either‚
I really try
و اگر نتونم هیچکدوم این حسا رو داشته باشم
واقعا سعی میکنم

Got the wings of heaven on my shoes
بال‌های بهشت رو روی کفشام دارم

I am a dancin′ man and
I just can′t lose
من یه مرد رقصنده ام و نمیتونم ببازم

You know It is all right‚ It is okay
میدونی اشکالی نداره

I will live to see another day
من زندگی میکنم که یه روز دیگه رو ببینم

We can try to understand
ما میتونیم سعی کنیم که بفهمیم

The New York Times′ effect on man
تأثیر نیویورک تایمز رو روی آدم

Whether You are a brother or
whether You are a mother
چه یه برادر باشی یا یه مادر

You are stayin′ alive‚ stayin′ alive
تو زنده میمونی

Feel the city breakin′
and everybody shakin′
ترکیدن شهر رو احساس کن
و لرزیدن و رقصیدن همه رو

And We are stayin′ alive‚
stayin′ alive
و ما زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′
alive‚ stayin′ alive
ما زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′ alive
زنده میمونیم

Life goin′ nowhere‚ somebody help me
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

Somebody help me‚ yeah
یه نفر کمکم کنه، آره

Life goin′ nowhere‚ somebody help me
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

Somebody help me‚ yeah‚
I am stayin′ alive
یه نفر کمکم کنه، آره
من زنده میمونم

Well‚ you can tell by the
way I use my walk
خب از طرز راه رفتنم میتونی بفهمی

I am a woman′s man: no time to talk
که من یه مرد مورد پسند زن‌ها هستم، وقتی برای صحبت کردن با تو ندارم

Music loud and women warm
موزیک بلند و زن‌هایی با بدن‌های گرم

I have been kicked around
since I was born
من از وقتی که دنیا اومدم خیلی تحت فشار بودم

And now It is all right‚ It is okay
و حالا همه چیز رو به راهه، مشکلی نیست

And you may look the other way
و تو ممکنه که روت رو بکنی اونور

We can try to understand
ما میتونیم سعی کنیم که بفهمیم

The New York Times′ effect on man
تأثیر نیویورک تایمز رو روی آدم

Whether You are a brother or
whether You are a mother
چه یه برادر باشی یا یه مادر

You are stayin′ alive‚ stayin′ alive
تو زنده میمونی

Feel the city breakin′
and everybody shakin′
ترکیدن شهر رو احساس کن
و لرزیدن و رقصیدن همه رو

And We are stayin′ alive‚
stayin′ alive
و ما زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′
alive‚ stayin′ alive
ما زنده میمونیم، زنده میمونیم

Ah‚ ha‚ ha‚ ha‚ stayin′ alive
زنده میمونیم

Life goin′ nowhere‚ somebody help me
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

Somebody help me‚ yeah
یه نفر کمکم کنه، آره

Life goin′ nowhere‚ somebody
help me‚ yeah
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

I am stayin′ alive
من زنده میمونم

Life goin′ nowhere‚ somebody help me
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

Somebody help me‚ yeah
یه نفر کمکم کنه، آره

Life goin′ nowhere‚ somebody
help me‚ yeah
زندگی به ناکجا میره، یه نفر کمکم کنه

I am stayin′ alive
من زنده میمونم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • mmm

    عالیییییییییییییییییییییییییی

    • Saeed Avril

      ❤😉🙏

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️