موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Starving از Hailee Steinfeld , Grey ft. Zedd با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8771 | ارسال توسط: اکتبر 23, 2016
موزیک ویدیو Starving از Hailee Steinfeld , Grey ft. Zedd با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Hailee Steinfeld – Starving Ft. Zedd & Grey

 

♪ YOU KNOW JUST WHAT TO SAY ♪
میدونی که چی بگی

♪ THINGS THAT SCARES ME, ♪
چیزهایی که منو بترسونه

♪ I SHOULD JUST WALK AWAY ♪
من فقط باید فرار کنم

♪ BUT I CAN’T MOVE MY FEET ♪
اما نمیتونم پاهام رو حرکت بدم

♪ THE MORE THAT I KNOW
YOU, THE MORE I WANT TO ♪
هرچی بیشتر میشناسمت،بیشتر میخوامت

♪ SOMETHING
INSIDE ME’S CHANGED ♪
یه چیزی درونم عوض شده

♪ I WAS SO MUCH
YOUNGER YESTERDAY ♪
من دیروز خیلی جوان تر بودم

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ DON’T NEED
NO BUTTERFLIES ♪
به هیج پروانه ای نیاز ندارم

♪ WHEN YOU GIVE ME
THE WHOLE DAMN ZOO ♪
وقتی که تو یه جنگل کامل بهم میدی

♪ BY THE WAY, BY THE WAY, ♪
به هرحال

♪ YOU DO THINGS TO MY BODY ♪
تو کارایی با بدن من میکنی

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
که نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ BY THE WAY, BY THE WAY, ♪
به هر حال

♪ YOU DO THINGS TO MY BODY ♪
تو کارایی با بدن من میکنی

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
که نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ YOU KNOW JUST HOW TO MAKE ♪
میدونی چطور کاری کنی که

♪ MY HEART BEAT FASTER ♪
قلب من سریع تر بتپه

♪ EMOTIONAL EARTHQUAKE, ♪
زلزله ی هیجانی

♪ BRING ON DISASTER ♪
فاجعه به وجود آورده

♪ YOU HIT ME HEAD-ON, ♪
به سرم ضربه زدی

♪ GOT ME WEAK IN MY KNEES ♪
من رو به زانو در آوردی

♪ YEAH, SOMETHING
INSIDE ME’S CHANGED ♪
آره،یه چیزی درون من عوض شده

♪ I WAS SO MUCH
YOUNGER YESTERDAY ♪
دیروز خیلی جوون تر بودم

♪ SO MUCH YOUNGER
YESTERDAY, OOH, YEAH ♪
دیروز خیلی جوون تر بودم

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ DON’T NEED
NO BUTTERFLIES ♪
به پروانه نیاز ندارم

♪ WHEN YOU GIVE ME
THE WHOLE DAMN ZOO ♪
وقتی که تو یه جنگل کامل به من میدی

♪ BY THE WAY, BY THE WAY, ♪
به هر حال

♪ YOU DO THINGS TO MY BODY ♪
تو کارایی با بدن من میکنی

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
که نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ BY THE WAY, BY THE WAY, ♪
به هرحال

♪ YOU DO THINGS TO MY BODY ♪
تو کارایی با بدن من میکنی

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU ♪
که نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ YOU, YEAH, TILL I TASTED YOU ♪
اره؛تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ BY THE WAY, BY THE WAY, ♪
به هرحال

♪ YOU DO THINGS TO MY BODY ♪
تو کارایی با بدن من میکنی

♪ I DIDN’T KNOW THAT I WAS
STARVING TILL I TASTED YOU, ♪
که نمیدونستم که گرسنه ام تا زمانی که مزه ی تورو چشیدم

♪ THE MORE THAT I KNOW
YOU, THE MORE I WANT TO ♪
هرچی بیشتر میشناسمت،بیشتر میخوامت

♪ SOMETHING
INSIDE ME’S CHANGED ♪
یه چیزی درون من عوض شده

♪ I WAS SO MUCH
YOUNGER YESTERDAY ♪
دیروز خیلی جوان تر بودم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️