موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Standing In The Dark از Lawson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3745 | ارسال توسط: آگوست 27, 2017
موزیک ویدیو Standing In The Dark از Lawson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Lawson – Standing In The Dark

Sitting here wide awake
کاملا بيدار اينجا نشستم

Thinking about when I last saw you
به آخرين باري که ديدمت فکر ميکنم

I know you’re not far away
ميدونم ازم دور نيستي

I close my eyes and I still see you
چشمام رو ميبندم و همچنان ميبينمت

Lying here next to me
کنارم دراز کشيدي

Wearing nothing but a smile
فقط يه لبخند رو صورتته

Gotta leave right away
بايد برم

Counting cracks along the pavement
براي حواس پرتي شکاف سنگ فرش هارو ميشمرم

To see you face to face
تا تورو رو در رو ببينم

Thinking about the conversation
به مکالمه امون فکر ميکنم

I know I’m not one to change
ميدونم من کسي نيستم که عوض شم

I’ve never wanted nothing more
هيچوقت چيز زيادي اي نخواستم

But as I walk up to your door
اما همين که دم خونت ميام

I’m standing in the dark
تو تاريکي مي ايستم

She’s dancing on the table
او داره رو ميز ميرقصه

I’m looking through the gl*ass
به ليوان مش*روب نگاه ميکنم

She’s someone else’s angel
او فرشته ي کسه ديگه ايست

It may sound stupid that I’m wanting you back
شايد احمقانه به نظر بياد که ميخوام برگردي

But I’m wanting you back, girl
اما واقعا ميخوام برگردي دختر

And now I’m standing in the dark, dark, oh
Dark, dark
و حالا در تاريکي ايستادم

All I want to do is hide
تنها کاري که ميخوام کنم اينه که پنهانش کنم

But I can’t stop myself from staring
اما نميتونم دست از زل زدن به تو بردارم

Wishing his hands were mine
آرزو ميکنم دستاش مال من ميبود

I can’t stop myself from staring
نميتونم از زل زدن بهش دست بردارم

And as he turns down the lights
و همين که چراغ هارو خاموش ميکنه

I’m feeling paralysed
احساس ناتوان بودن ميکنم

And as he looks into her eyes
و همين که اون پسره تو چشماش نگاه ميکنه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️