موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Sparks Us از Cover Drive با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4136 | ارسال توسط: جولای 6, 2017
موزیک ویدیو Sparks Us از Cover Drive با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cover Drive – Sparks

Happy to see you
خوشحالم که ميبينمت

Setting me off like sparks
منو مثله يک جرقه به آتش ميکشوني

You ignite all the colors inside my heart
تمام قلبم رو به آتش ميکشي

On the doorstep , like we’d never been apart
يطور جلو در همو ميبينيم،انگار هيچوقت از هم جدا نشديم

Hope you know that I’m happy to see you
اميدوارم بدوني از ديدن دوباره ات خوشحالم

Its just another night
امشب هم يه شب ديگه است

The boys are getting hype
بچه ها دارن مواد ميزنن

But baby in my head
اما عزيزم تو ذهن من

I’m there with you instead
من با تو هستم

Its just another night
امشب هم يه شب ديگه است

Under the strobe lights
زير چراغ ها

Can’t hear what I’m dancing to
نميتونم بفهمم با چه اهنگي دارم ميرقصم

Just wanna be with you
فقط ميخوام با تو باشن

Ooh chest tight and I’m ready to go
سينه چاک و آماده ي رفتن

On my mind , I can’t wait any more
تو خيالم،ديگه نميتونم صبر کنم

Happy to see you
خوشحالم که ميبينمت

Setting me off like sparks
منو مثله يک جرقه به آتش ميکشوني

You ignite all the colors inside my heart
تمام قلبم رو به آتش ميکشي

On the doorstep , like we’d never been apart
يطور جلو در همو ميبينيم،انگار هيچوقت از هم جدا نشديم

Hope you know that I’m happy to see you
اميدوارم بدوني از ديدن دوباره ات خوشحالم

Them girls put on a show
دخترا نمايش اجرا ميکنند

But they will never know
اما هرگز نخواهند فهميد

What makes you beautiful
چي باعث زيبايي توست

I watch them come and go
ميبينم ميان و ميرن

Them boys got all the talk
پسرا با همشون حرف زدند

But they don’t know a lot
اما چيز زيادي نميدونند

You know my every thought
تو با تمام افکار من آشنايي داري

That’s why I make ’em walk
واسه همينه که تک تکشو عملي ميکنم

Ooh chest tight and I’m ready to go
سينه چاک و آماده ي رفتن

On my mind , I can’t wait any more
تو خيالم،ديگه نميتونم صبر کنم

Happy to see you
خوشحالم که ميبينمت

Setting me off like sparks
منو مثله يک جرقه به آتش ميکشوني

You ignite all the colors inside my heart
تمام قلبم رو به آتش ميکشي

On the doorstep , like we’d never been apart
يطور جلو در همو ميبينيم،انگار هيچوقت از هم جدا نشديم

Hope you know that I’m happy to see you
اميدوارم بدوني از ديدن دوباره ات خوشحالم

Nothing needed to say
نیازی نیست چیزی بگی

We got nothing to prove
ما مدرکی برای ثابت کردن نداریم

The world doesn’t matter no when I’m with you
دنیا اهمیتی نمیده که من با تو ام

We got no games to play
ما بازی ای برای بازی کردن نداریم

So we got no rules
هیچ قانونی وجود نداره

The world doesn’t matter ,You’re here and…
دنیا اهمیت نمیده ،تو اینجایی و …

Happy to see you
خوشحالم که ميبينمت

Setting me off like sparks
منو مثله يک جرقه به آتش ميکشوني

You ignite all the colors inside my heart
تمام قلبم رو به آتش ميکشي

On the doorstep , like we’d never been apart
يطور جلو در همو ميبينيم،انگار هيچوقت از هم جدا نشديم

Hope you know that I’m happy to see you
اميدوارم بدوني از ديدن دوباره ات خوشحالم

Happy to see you
خوشحالم که ميبينمت

Setting me off like sparks
منو مثله يک جرقه به آتش ميکشوني

You ignite all the colors inside my heart
تمام قلبم رو به آتش ميکشي

On the doorstep , like we’d never been apart
يطور جلو در همو ميبينيم،انگار هيچوقت از هم جدا نشديم

Hope you know that I’m happy to see you
اميدوارم بدوني از ديدن دوباره ات خوشحالم

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها