موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Sooner Or Later از Aaron Carter با زیر نویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4069 | ارسال توسط: آگوست 10, 2017
موزیک ویدیو Sooner Or Later از Aaron Carter با زیر نویس فارسی و انگلیسی

Aaron Carter – Sooner Or Later

These past days and past nights
روز و شب هاي گذشته

Walks under streetlights
راه رفتن زيره چراغ ها خيابان

Something don’t feel right
يه چيزي درست نيست

Sooner or later she’ll be
دير يا زود او

Trips to Chicago
به شيکاگو سفر ميکنه

Don’t call me crazy, this time tomorrow
فردا اين موقع منو ديوانه صدا نکن

Could lead me, I’ll follow
ميتوني راه رو نشونم بدي،دنبالت خواهم اومد

I’ve got the tables, I’ve bought the bottles
ميز رو رزرو کردم،بطري هارو خريدم

Sooner or later she’ll
دير يا زود

Be walking away, I’ve got something to say to her
او ميره،و من ميخوام يه چيزي بهش بگم

Sooner or later she’ll
دير يا زود او

See what’s inside, I’ve put something away for her
ببين از درون چه خبره،يه چيزي واسش گذاشتم

Man, I’d do anything for her
پسر،من حاضرم هر کاري براش کنم

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

She’ll be
او

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

She’ll be
او

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

I ain’t calling you back
قرار نيست جواب تلفنت رو بدم

When you feeling like that
وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad
سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Cause sooner or later she’ll be
چون دير يا زود

Coming right back
او بر ميگرده

When you feeling like that
وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad
سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

Sooner or later, yeah
دير يا زود

Don’t tell me I’m not sure
بهم نگو مطمئن نيستم

Don’t tell me I’m not yours
بهم نگو ماله تو نيستم

Is time moving backwards
وقتي به عقب برگشتنه

And sooner or later we’ll be
و دير يا زود ما

Just over oceans
خارج کشوريم

I need your body on me like lotion
ميخوام بدنت مثل لوسيون رو بدنم باشه

Girl’s a commotion
دختر يک جنجاله

Worship your body, call that devotion
بدنت رو ميپرستم،بهش ميگم صميميت

Sooner or later she’ll
دير يا زود

Call me and tell me she’s feeling alone tonight
بهم زنگ ميزني و ميگي امشب احساس تنهايي ميکنه

Sooner or later she’ll
دير يا زود

Text me and tell me that she’s leaving on the light
بهم پيام ميدي و ميگي : تو روز روشن داره ميذاره ميره

‘Cause I’m not going home tonight
چون امشب خونه نميرم

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

She’ll be
او

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

She’ll be
او

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

I ain’t calling you back
قرار نيست جواب تلفنت رو بدم

When you feeling like that
وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad
سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Cause sooner or later she’ll be
چون دير يا زود

Coming right back
او بر ميگرده

When you feeling like that
وقتي اين احساس رو داري

I ain’t tripping, getting mad
سفر نميکنم،ناراحت نميشم

Sooner or later she’ll be
دير يا زود

Sooner or later, yeah
دير يا زود

Sooner or later, yeah
دير يا زود

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️