موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Sometimes از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5340 | ارسال توسط: نوامبر 19, 2017
موزیک ویدیو Sometimes از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Britney Spears – Sometimes

You tell me
you’re in love with me
بهم میگی
که عاشقمی

Like you can’t take
your pretty eyes away from me
جوری که انگار نمیتونی
چشمای قشنگتو ازم برداری

It’s not that
I don’t want to stay
موضوع این نیست
که نمیخوام بمونم

But every time you come too close,
I move away
اما هر بار که تو زیادی نزدیک میشی بهم
من دور میشم

I wanna believe
in everything that you say
میخوام باور کنم
همه ی چیزایی که میگی رو

Cause it sounds
so good
چون به نظر
خیلی خوب میان

But if you really want me,
move slow
اما اگر واقعا منو میخوای
کم کم پیش برو (عجله نکن)

There’s things about me
you just have to know
چیزایی درباره ی من وجود داره
که باید بدونی

Sometimes I run,
گاهی من فرار میکنم

Sometimes I hide,
گاهی پنهان میشم

Sometimes
I’m scared of you
گاهی
ازت میترسم

But all I really want
is to hold you tight
اما همه ی اون چیزی که واقعا میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Treat you right,
be with you day and night
باهات درست رفتار کنم
روز و شب باهات باشم

Baby,
all I need is time
عزیزم
همه ی اون چیزی که من نیاز دارم زمانه

I don’t wanna be
so shy,
نمیخوام
انقد خجالتی باشم

Every time that I am alone
I wonder why
هر بار که تنهام
به فکر فرو میرم که چرا

Hope that
you will wait for me
امیدوارم که
تو واسم صبر کنی

You see that
you’re the only one for me
تو میفهمی که
برای من یه دونه ای (هیچکس از نظرم شبیه تو نیست)

I wanna believe
in everything that you say
میخوام باور کنم
همه ی چیزایی که میگی رو

Cause it sounds
so good
چون به نظر
خیلی خوب میان

But if you really want me,
move slow
اما اگر واقعا منو میخوای
کم کم پیش برو (عجله نکن)

All those things about me
you just have to know
همه چیزی که درباره ی من باید بدونی

Sometimes I run,
sometimes
گاهی من فرار میکنم
گاهی

Sometimes I hide,
گاهی پنهان میشم

Sometimes
I’m scared of you
گاهی
ازت میترسم

But all I really want
is to hold you tight
اما همه ی اون چیزی که واقعا میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Treat you right,
be with you day and night
باهات درست رفتار کنم
روز و شب باهات باشم

All I really want
is to hold you tight
همه ی اون چیزی که واقعا میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Treat you right,
be with you day and night
باهات درست رفتار کنم
روز و شب باهات باشم

Baby,
all I need is time
عزیزم
همه ی اون چیزی که من نیاز دارم زمانه

Just hang around
and you’ll see
یه مدت صبر کن
و خواهی دید که

There’s nowhere
I’d rather be
هیچ جایی وجود نداره
که ترجیح بدم اونجا باشم

If you love me,
trust in me
اگر دوسم داری
بهم اعتماد کن

The way that
I trust in you
همونجوری که
من بهت اعتماد دارم

Sometimes I run
sometimes,
گاهی من فرار میکنم
گاهی

Sometimes I hide
گاهی پنهان میشم

Sometimes
I’m scared of you
گاهی
ازت میترسم

But all I really want
is to hold you tight
اما همه ی اون چیزی که واقعا میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Treat you right,
be with you day and night
باهات درست رفتار کنم
روز و شب باهات باشم

Sometimes I run,
گاهی من فرار میکنم

Sometimes,
sometimes I hide
گاهی
گاهی پنهان میشم

Sometimes
I’m scared of you
گاهی
ازت میترسم

But all I really want
is to hold you tight
اما همه ی اون چیزی که واقعا میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Treat you right,
be with you day and night
باهات درست رفتار کنم
روز و شب باهات باشم

All I really want is
to hold you tight,
همه ی اون چیزی که میخوام
اینه که محکم در آغوش بگیرمت

Be with you
day and night
روز و شب باهات باشم

Sometimes I run,

Sometimes,
sometimes I hide
گاهی من فرار میکنم

Sometimes
I’m scared of you
گاهی
ازت میترسم

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️