موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Smooth Criminal از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9438 | ارسال توسط: نوامبر 2, 2017
موزیک ویدیو Smooth Criminal از Michael Jackson با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Michael Jackson – Smooth Criminal 1987

As He Came Into The Window
It Was The Sound Of A Crescendo
وقتی که مرد از پنجره به داخل آمد
صدای اوج گرفته ای شنیده شد

He Came Into Her Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
مرد وارد آپارتمان زن شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

She Ran Underneath The Table
He Could See She Was Unable
زن به زیر میز دوید
مرد میتوانست ناتوانی زن را ببیند

So She Ran Into The Bedroom
She Was Struck Down, It Was Her Doom
پس زن به طرف اتاق خواب دوید
زن مصیبت زده بود. این سرنوشت بد او بود

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok, Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok, Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
حالت خوبه انی؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok, Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok, Are You Ok, Annie
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه , حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی این سرنوشت بد تو بود

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه؟

Are You Ok Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟

Are You Ok Annie
پس انی حالت خوبه

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
حالت خوبه انی؟

Are You Ok Annie
انی حالت خوبه؟

You’ve Been Hit By
You’ve Been Hit By-
تو کتک خوردی توسطِ
تو کتک خوردی

A Smooth Criminal
توسطِ یک جنایتکار زیرک

So They Came Into The Outway
It Was Sunday-What A Black Day
بنابراین آن ها به طرف راه خروج اومدن
یکشنبه بود. چه روز سیاهی

Everytime I try to find him
he’s leaving no clues left behind him
هر بار که سعی کردم پیدایش کنم
هیچ اثر و آثاری از خودش باقی نمیگذارد

And they have no way of knowing
of the suspect, or what to expect
و آنها هیچ راهی ندارند که بفهمند
به چه چیزی شک داشته باشد و انتظار چه چیزی را داشته باشند

Mouth to mouth resuscitation
Sounding heartbeats – intimidations
به تو تنفس دهان به دهان میدهند
تپش قلب های بلند,ترس و وحشت

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه؟

Are You Ok Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok Annie
حالت خوبه انی؟

Annie Are You Ok
So, Annie Are You Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

Are You Ok Annie
حالت خوبه انی؟

You’ve Been Hit By
You’ve Been Hit By-
تو کتک خوردی توسطِ

A Smooth Criminal
یک جنایتکار زیرک

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی ،این سرنوشت بد تو بود

– Oooh, that’s cool, huh?
– I taught him everything he knows!
باحاله,آره؟
من به اون هر چیزی که میدونه رو یاد دادم

– Oh, yeah right. You show me!
– OK, sure. Hold this.
اوه آره درسته نشونم بده
باشه حتما اینو نگه دار

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
پس انی حالت خوبه

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی،این سرنوشت بد تو بود

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی،این سرنوشت بد تو بود

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

He Came Into Your Apartment
He Left The Bloodstains On The Carpet
او وارد آپارتمانت شد
لکه های خون را روی فرش به جا گذاشت

Then You Ran Into The Bedroom
You Were Struck Down. It Was Your Doom
سپس تو به داخل اتاق خواب دویدی
مصیبت زده شدی،این سرنوشت بد تو بود

Annie Are You Ok
Will You Tell Us That You’re Ok
انی حالت خوبه؟
ایا تو به ما خواهی گفت که خوب هستی؟

There’s A Sign In The Window
That He Struck You-A Crescendo Annie
صدایی در پنجره وجود دارد
که او به تو حمله کرده – یک انی جیغ زننده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
 • HemnMH

  این موزیک ویدیو خیلی باحاله

  • Saeed Avril

   👌🌷

 • محمود

  این پخش میشه ولی زیرنویس نداره
  ممنون میشم زیرنویسم بزارین براش

  • Saeed Avril

   داریم یه تعییراتی میدیم.. شاید یه مدت اینجوری باشه .مشکل رفع میشه ..یا میتونید با https وارد سایت بشید تا زیرنویس پلیر کار کنه

 • عاااااااالی لطفا از کارا وموزیک ویدیوها وکنسرتاش بیشتر بزارین