موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Simbaleo از Mr. President با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2176 | ارسال توسط: فوریه 26, 2020
موزیک ویدیو Simbaleo از Mr. President با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Simbaleo از Mr. President با زیرنویس فارسی و انگلیسی


نظر ادمین : بَند Mr. President با آهنگ کوکو جامبو مشهور شد، البته با این آهنگ جهانی شد وگرنه آهنگ هاشون در اروپا در زمانش خودش خیلی مشهور بود ، این موزیک ویدیو هم یادمه سال 1999 اومده و خیلی مشهور شده بود ، بیشتر موزیک ویدیو فان و انیمیشنی که درست کرده بودن آهنگ رو جذاب کرده بود.

اعضای اصلی بَند Mr. President

Delroy Rennalls (LayZee) – Judith Hinkelmann (T-Seven) – Daniela Haak (Lady Danii)


Mr. President – Simbaleo

Tell me who’s in the kitchen?
بهم بگو کی تو آشپزخونه ست؟

Tell me Who is scratching at my door?
بهم بــگو کی داره رو درم ناخن میکشه؟

It’s the cat in the kitchen,
Tell me kittie, pretty on the floor
یه گربه تو آشپزخونه ست، بهم بگو یه بچه گربه رو زمینه

I was walking thru the jungle in the summertime
تو تابستون داشتم تو جنگل قدم میزدم

I saw a baby lying having a good time
دیدم یه بچه خوابیده و اوقات خوبیو میگذرونه

Uh, he was alone, or was it a crime? Here it is, check my rime
اون تنها بود یا مجرم بود؟ بفرما اینم از قافیه
(کِرایم(مجرم) رو به خاطر قافیه داشتن با تایم آورده و معنی رو خراب کرده)

Ah, then I took him home, what could I do?
بعدش بردمش خونه، چی کار میتونستم بکنم؟

He was all alone, wouldn’t you to?
اون تنها تنها بود، شما بودین همین کارو نمیکردین؟

So throw your hands in the air and start to party
واسه همین دستات ببر هوا و شروع کن به جشن گرفتن

Here it is, Simbaleo
اینم از داستان سیمبا شیرِ

Tell me who’s in the kitchen?
بهم بگو کی تو آشپزخونه ست؟

Tell me Who is scratching at my door?
بهم بــگو کی داره رو درم ناخن میکشه؟

It’s the cat in the kitchen,
Tell me kittie, pretty on the floor
یه گربه تو آشپزخونه ست، بهم بگو یه بچه گربه رو زمینه

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

He was small but his voice was big
هیکلش کوچولو بود ولی صداش بلند بود

And when he got his food, he would be like a pig
وقتی غذا میخورد مثل یه خوک (خیلی زیاد) غذا میخورد

I like to play and he likes to run,
من دوست دارم بازی کنم ولی اون دوست داره بدوئه،

here it is, yo, have some fun
اینم از این، داری خوش میگذرونی

Uh, he was the cat that had all of that
اون گربه ای بود که تو رفاه کامل بود

He be sleeping on a day on the top of my map
اون همه روز روی تمام برنامه های من میخوابید

So throw your hands in the air and start to party
واسه همین دستات ببر هوا و شروع کن به جشن گرفتن

Tell me who’s in the kitchen?
بهم بگو کی تو آشپزخونه ست؟

Tell me Who is scratching at my door?
بهم بــگو کی داره رو درم ناخن میکشه؟

It’s the cat in the kitchen,
Tell me kittie, pretty on the floor
یه گربه تو آشپزخونه ست، بهم بگو یه بچه گربه رو زمینه

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

Simbaleo
سیمبا شیرِ

Tell me who’s in the kitchen?
بهم بگو کی تو آشپزخونه ست؟

Tell me Who is scratching at my door?
بهم بــگو کی داره رو درم ناخن میکشه؟

It’s the cat in the kitchen,
Tell me kittie, pretty on the floor
یه گربه تو آشپزخونه ست، بهم بگو یه بچه گربه رو زمینه

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

Simbaleo, kittie ya yo, Simba, kittie ya yo
سیمبا شیرِ، گربه کوچولو، سیمبا، بچه گربه

Simbaleo
سیمبا شیرِ

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️