موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Shut Up and Dance از WALK THE MOON با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2348 | ارسال توسط: آگوست 30, 2019
موزیک ویدیو Shut Up and Dance از WALK THE MOON با زیرنویس فارسی و انگلیسی

WALK THE MOON – Shut Up and Dance

Oh don′t you dare look back
(اون گفت):جرات نداری پشت سرت رو نگاه کنی

Just keep your eyes on me
فقط نگاهت به من باشه

I said You are holding back
من گفتم: تو همش دو دلی

She said shut up and dance with me
اون گفت: ساکت شو و باهام برقص

This woman is my destiny
این دختر سرنوشتمه

She said oh oh oh
اون گقت: اُ اُ اُ

Shut up and dance with me
ساکت شو و باهام برقص

We were victims of the night
ما قربانیای شبیم

The chemical‚ physical‚ kryptonite
روح و جسممون اسیر شبه

Helpless to the bass and
the fading light
در برابر موسیقی و شب بی دفاعیم

Oh we were bound to get together
ما برای با هم بودن ساخته شدیم

Bound to get together
برای با هم بودن ساخته شدیم

She took my arm
اون بازوم رو گرفت

I don′t know how it happened
نمیدونم چه جوری اینجویری شد

We took the floor and she said
ما رفتیم رو زمین رقص و اون گفت

Oh don′t you dare look back
(اون گفت):جرات نداری پشت سرت رو نگاه کنی

Just keep your eyes on me
فقط نگاهت به من باشه

I said You are holding back
من گفتم: تو همش دو دلی

She said shut up and dance with me
اون گفت: ساکت شو و باهام برقص

This woman is my destiny
این دختر سرنوشتمه

She said oh oh oh
اون گقت: اُ اُ اُ

Shut up and dance with me
ساکت شو و باهام برقص

A backless dress and
some beat up sneaks
لباس پشت باز و حرکات دلبرانه

My discotheque Juliet teenage dream
رویای نوجونی جولیت دیسکویی من

I felt it in my chest
as she looked at me
وقتی به من نگاه میکرد من تو دلم حسش میکردم

I knew we were bound to be together
میدونستم ما برای با هم بودن ساخته شدیم

Bound to be together
برای با هم بودن ساخته شدیم

She took my arm
اون بازوم رو گرفت

I don′t know how it happened
نمیدونم چه جوری اینجویری شد

We took the floor and she said
ما رفتیم رو زمین رقص و اون گفت

Oh don′t you dare look back
(اون گفت):جرات نداری پشت سرت رو نگاه کنی

Just keep your eyes on me
فقط نگاهت به من باشه

I said You are holding back
من گفتم: تو همش دو دلی

She said shut up and dance with me
اون گفت: ساکت شو و باهام برقص

This woman is my destiny
این دختر سرنوشتمه

She said oh oh oh
اون گقت: اُ اُ اُ

Shut up and dance with me
ساکت شو و باهام برقص

Deep in her eyes
در اعماق چشماش

I think I see the future
فکر کنم آینده مونو میبینم

I realize this is my last chance
و فهمیدم این آخرین فرصت منه

She took my arm
اون بازوم رو گرفت

I don′t know how it happened
نمیدونم چه جوری اینجویری شد

We took the floor and she said
ما رفتیم رو زمین رقص و اون گفت

Oh don′t you dare look back
(اون گفت):جرات نداری پشت سرت رو نگاه کنی

Just keep your eyes on me
فقط نگاهت به من باشه

I said You are holding back
من گفتم: تو همش دو دلی

She said shut up and dance with me
اون گفت: ساکت شو و باهام برقص

This woman is my destiny
این دختر سرنوشتمه

She said oh oh oh
اون گقت: اُ اُ اُ

Shut up and dance
ساکت شو و باهام برقص

Shut up and dance
ساکت شو و باهام برقص

Oh don′t you dare look back
(اون گفت):جرات نداری پشت سرت رو نگاه کنی

Just keep your eyes on me
فقط نگاهت به من باشه

I said You are holding back
من گفتم: تو همش دو دلی

She said shut up and dance with me
اون گفت: ساکت شو و باهام برقص

This woman is my destiny
این دختر سرنوشتمه

She said oh oh oh
اون گقت: اُ اُ اُ

Shut up and dance with me
ساکت شو و باهام برقص

Oh oh oh shut up dance with me
اُ اُ اُ ساکت شو و باهام برقص

Oh oh oh shut up dance with me
اُ اُ اُ ساکت شو و باهام برقص

0/5 (0 نظر)
کامنت ها