موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو She Don’t Dance از Everyone You Know با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 699 | ارسال توسط: ژوئن 9, 2021
موزیک ویدیو She Don’t Dance از Everyone You Know با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو She Don’t Dance از Everyone You Know با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ (سوند ترک بازی فیفا 20)

⚠️ 👈 آرشیو موزیک ویدیو و آهنگ های بازی فیفا در سایت سابریکا


Everyone You Know – She Don’t Dance Soundtrack FIFA 20

I used to know this girl, she used to dance‚ she used to live in my mind and play in my heart
من قبلا این دختر رو میشناختم، اون میرقصید، اون قبلنا تو ذهن من زندگی میکرد و تو قلبم بازی میکرد

I used to know this girl‚ she used to move‚ she used to tell me a lie, then show me the proof
من قبلا این دختر رو میشناختم، قبلنا خودشو تو دلم جا میکرد، قبلنا بهم دروغ میگفت و بعدش بهم اثباتش میکرد

But she don’t dance no more
ولی اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
دیگه نمیرقصه

No she don’t dance no more;
نه اون دیگه نمیرقصه

Said she don’t dance no more
گفت که دیگه نمیرقصه

So I don’t either
واسه همینم منم دیگه نمیرقصم

I don’t either
منم دیگه نمیرقصم

So I don’t either
واسه همینم منم دیگه نمیرقصم

I used to know this girl, she used to rave‚ she used to pick me up, and then put me back in my place
من قبنا این دختر رو میشناختم، اون با اشتیاق و حرارت حرف میزد، قبلنا سر به سر من میذاشت و بعد جایگاهمو بهم یادآوری میکرد

I used to know this girl, she was electric‚ but she don’t dance no more, I need to accept it
من قبنا این دختر رو میشناختم، خیلی پر شور و هیجان بود ولی اون دیگه نمیرقصه و من باید اینو بپذیرم

She used to dance to the break of dawn, play the song, man it’s wrong, it won’t take you long, raving non stop baby til the day has gone, maybe I’m the one that messed up
قبلنا تو سحر میرقصید، یه آهنگ بذار، نه پسر این اشتباهه، خیلی حال نمیده، دیوونه وار و پر اشتیاق بدون مکث تا آخر روز حرف میزنه، شاید این منم که خیلی آشفته ام

She used to dance til the morning come, more then one rum, drinking til the dawn is done, pouring some more liquor til we’re yawning but I’m thinking I’m just tryna get love
قبلنا تا خود صبح میرقصید، بیشتر از یه کم مشروب میخورد، تا سخر به نوشیدن مشروب ادامه میده، همینطور مشروب میریزه تا ما خمیازه بکشیم ولی من فکر میکنم من فقط سعی میکنم عشقشو به دست بیارم

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

Said she don’t dance no more
گفت که دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

Said she don’t
گفت که دیگه

I used to know this girl, she used to dance, she used to live in my mind and play in my heart
من قبلا این دختر رو میشناختم، اون میرقصید، اون قبلنا تو ذهن من زندگی میکرد و تو قلبم بازی میکرد

I used to know this girl, she used to move, she used to tell me a lie, then show me the proof
من قبلا این دختر رو میشناختم، قبلنا خودشو تو دلم جا میکرد، قبلنا بهم دروغ میگفت و بعدش بهم اثباتش میکرد

She used to dance til the sun was up, one to love, loved her, we were young and drunk and dumb, done with this ship, it sunk I’m numb and now I’ll just try forget her
قبلنا تا طلوع خورشید میرقصید، کسی بود که دوسش داشتم، عاشقش بودم، من جوون و مست و احمق بودیم، ولی دیگه کار این کشتی(عشق) تمومه، این کشتی غرق شدو من هنوز بی حسم و فقط دارم سعی میکنم فراموشش کنم

She used to dance til the morning come, more then one rum, drinking til the dawn is done, pouring some more liquor til we’re yawning but I’m thinking I’m just tryna get love
قبلنا تا خود صبح میرقصید، بیشتر از یه کم مشروب میخورد، تا سخر به نوشیدن مشروب ادامه میده، همینطور مشروب میریزه تا ما خمیازه بکشیم ولی من فکر میکنم من فقط سعی میکنم عشقشو به دست بیارم

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

Said she don’t
Said she don’t dance no more
گفت که دیگه نمیرقصه

So I don’t either
واسه همینم منم دیگه نمیرقصم

I don’t either
منم دیگه نمیرقصم

So I don’t either
واسه همینم منم دیگه نمیرقصم

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه

She don’t dance no more
اون دیگه نمیرقصه


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی