موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Shameless از Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 820 | ارسال توسط: نوامبر 1, 2021
موزیک ویدیو Shameless از Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Shameless از Camila Cabello با زیرنویس فارسی و انگلیسی


 ⚠️ کامیلا: من عاشق آهنگایی هستم که درباره عاشقی کردن هستن. حس شگفت انگیزیه که به کسی که عاشقشی حس نزدیکی و درک متقابل وجود داشته باشه.


Camila Cabello – Shameless

Don′t speak‚ no‚ don′t try
حرف نزن.نه .تلاش نکن

It is been a secret for
the longest time
این یک راز برای یه مدت طولانی بوده

Don′t run‚ huh‚ no don′t hide
فرار نکن…اوه…پنهان نشو

Been running from it for
the longest time
یه مدت طولانی هستش که دارم فرار می کنم

So many mornings I woke up confused
خیلی از صبح ها با حس گیجی از خواب بیدار میشم

In my dreams‚ I do anything
I want to you
در رویاهایم …من هرکاری دلم بخواد باهات انجام میدم

My emotions are naked‚ They are
taking me out of my mind
احساساتم برهنه اند… داره منو از ذهنم بیرون میندازه

Right now I am shameless
در این لحظه شرمی ندارم

Screaming my lungs out for ya
از ته دلم واست فریاد میزنم

Not afraid to face it
از روبه رو شدن باهاش ترسی ندارم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

Show me You are shameless
بهم نشون بده که تو هم شرمی نداری

Write it on my neck‚ why don′t ya?
روی گردنم بنویسش… چرا منتظری

And I won′t erase it
و من پاکش نمیکنم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

It is all there‚ now It is real
همش همینجاست… حالا همش واقعیه

Now that you have me‚ do
you want me still?
حالا که منو داری. هنوز منو می خوای؟

My kisses are history they
go back a long time
بوسه هایم به تاریخ پیوسته.. آون ها به خیلی وقت پیش برمیگردن

Uh‚ and I am tired of having
somebody that′s not mine
و از دوست داشتن کسی که مال من نیست خسته شده ام

So many mornings I woke up confused
خیلی از صبح ها با حس گیجی از خواب بیدار میشم

In my dreams‚ I do anything
I want to you
در رویاهایم …من هرکاری دلم بخواد باهات انجام میدم

My emotions are naked‚ They are
taking me out of my mind
احساساتم برهنه اند… داره منو از ذهنم بیرون میندازه

Right now I am shameless
در این لحظه شرمی ندارم

Screaming my lungs out for ya
از ته دلم واست فریاد میزنم

Not afraid to face it
از روبه رو شدن باهاش ترسی ندارم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

Show me You are shameless
بهم نشون بده که تو هم شرمی نداری

Write it on my neck‚ why don′t ya?
روی گردنم بنویسش… چرا منتظری

And I won′t erase it
و من پاکش نمیکنم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

Distance‚ inches in between us
فاصله بینمون چندسانتی متر است

I want you to give in
میخوام تسلیم من بشی

I want you to give in
میخوام تسلیم من بشی

Weakness‚ tension in between us
ضعف(نیست)تنشی که بین ماست

I just wanna give in
فقط می خوام تسلیم بشم

And I don′t care if I am forgiven
و واسم مهم نیست اگه بخشیده بشم یا نه

Right now I am shameless
در این لحظه شرمی ندارم

Screaming my lungs out for ya
از ته دلم واست فریاد میزنم

Not afraid to face it
از روبه رو شدن باهاش ترسی ندارم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

Show me You are shameless
بهم نشون بده که تو هم شرمی نداری

Write it on my neck‚ why don′t ya?
روی گردنم بنویسش… چرا منتظری

And I won′t erase it
و من پاکش نمیکنم

I need you more than I want to
بیشتر از اون که می خوامد بهت نیاز دارم

Need you more than I want to
بیشتر از اون که میخوام بهت احتیاج دارم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم

(I want‚ I want‚ I wanna do this now)
میخوام.میخوام. دوست دارم الان انجامش بدم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها