موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو SET IT ALL FREE از Sam Tsui & Madilyn Bailey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4230 | ارسال توسط: آگوست 28, 2017
موزیک ویدیو SET IT ALL FREE از Sam Tsui & Madilyn Bailey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

SET IT ALL FREE – Sam Tsui & Madilyn Bailey

I followed my heart into the fire
به احساسم گوش دادم و افتادم تو آتش

Got burned, got broken down by desire
به خاطر خواسته هام داغون شدم و آتش گرفتم

I tried, I tried but the smoke in my eyes
تلاش کردم اما دود چشمانم

Left me blurry, blurry and blind
بلوري ميکند مرا،بلوري و کور(واضح نميبينم)

I picked all the pieces up off the ground
همه چيز رو از رو زمين جمع کردم

Got dirt on my fingers but that’s gone now
انگشتام کثيف شد اما الان ديگه تميزه

Got the glue in my hands and sticking to the plan
تو دستام چسب دارم و به برنامه چسبيدم

To the plan that says: I can
برنامه اي که ميگه: من ميتونم

Do anything at all
هر کاري ميکنم

I can do anything at all
از پس هر کاري بر ميام

This is my kiss goodbye
اين بوسه ي خداحافظي منه

You can stand alone and watch me fly
ميتوني تنها بموني و رفتنم رو تماشا کني

Cause nothing’s keeping me down
چون هيچي منو زمين نميزنه

Gonna let it all out
همه ي اينارو افشا ميکنم

Come on and say right now, right now, right now
بيا و حرف بزن،،همين الان

This is my big hello
اين سلام بزرگ منه

Cause I’m here and never letting go
چون اينجام و هيچوقت بيخيال نميشم

I can finally see, it’s not just a dream
در نهايت ميتونم ببينم که اين يه رويا نيست

When you set it all free, all free, all free
وقتي تو رهاش ميکني

Set it all free
رهاش ميکني

I was a girl caught under your thumb
دختري بودم که تحت کنترل قرار گرفته بودم

But my star’s gonna shine brighter than your sun
اما ستاره ي من نوراني تر از خورشيد تو ميدرخشه

And now I reach so high and shoot so far
و الان خيلي بالام و دور دور ها ميرم

Gonna hit, gonna hit, hit every target
به هر هدفي ميزنم

Make it count this time
کاري ميکنم بشمرينش اين بار

I will make it count this time
کاري ميکنم بشمرينش اين بار

0/5 (0 نظر)
کامنت ها