موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Seize The Day از Avenged Sevenfold با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2258 | ارسال توسط: سپتامبر 14, 2019
موزیک ویدیو Seize The Day از Avenged Sevenfold با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Avenged Sevenfold – Seize The Day

Seize the day or die regretting
the time you lost
روز رو تصاحب کن یا در حسرت زمان های از دست رفته بمیر

It is empty and cold without you here‚
too many people to ache over
بدون تو اینجا خالی و سرده، کلی آدم که بخاطرشون درد کشیدم

I see my vision burn‚ I feel
my memories fade with time
میبینم که رویام میسوزه، حس میکنم به مرور خاطراتم محو میشه

But I am too young to worry
ولی برای نگرانی خیلی جوونم

These streets we travel on will
undergo our same lost past
این خیابونهایی که ما درشونو سفر میکنیم، تمام چیزایی که برای ما اتفاق افتاده رو تجربه میکنن

I found you here‚ now please
just stay for a while
من تو رو اینجا پیدا کردم حالا لطفا یه مدت پیشم بمون

I can move on with you around
میتونم با تو به هر جا برم

I hand you my mortal life‚
but will it be forever?
بهت قول زندگی ابدیم رو دادم ولی میشه که تا همیشه بمونه؟

I had do anything for a smile‚ holding
you ′til our time is done
هر کاری برای لبخندزدنت کردم، کنارت هستم تا روزی وقتمون تموم شه(بمیریم)

We both know the day will come‚
but I don′t want to leave you
هر دو میدونیم که اون روز میرسه ولی من نمیخوام ترکت کنم

I see my vision burn‚ I feel
my memories fade with time
میبینم که رویام میسوزه، حس میکنم به مرور خاطراتم محو میشه

But I am too young to worry (a melody‚
a memory‚ or just one picture)
ولی برای نگرانی خیلی جوونم(یه ملودی، یه خاطره، یا فقط یه عکس)

Seize the day or die regretting
the time you lost
روز رو تصاحب کن یا در حسرت زمان های از دست رفته بمیر

It is empty and cold without you here‚
too many people to ache over
بدون تو اینجا خالی و سرده، کلی آدم که بخاطرشون درد کشیدم

Newborn life replacing all of us‚
changing this fable we live in
تازه متولد ها جای ما رو مگیرن و این داستانایی که ما توش زندگی میکنیم رو عوض میکنن

No longer needed here
so where do we go?
دیگه اینجا به ما نیازی ندارن پس کجا بریم؟

Will you take a journey tonight‚ follow
me past the walls of death?
امشب با من میای ماجراجوی کنیم؟ دنبالم میای تا از دیوار مرگ بگذریم؟

But girl‚ what if there
is no eternal life?
ولی عزیزم اگه زندگی ابدی وجود نداشته باشه چی؟

I see my vision burn‚ I feel
my memories fade with time
میبینم که رویام میسوزه، حس میکنم به مرور خاطراتم محو میشه

But I am too young to worry (a melody‚
a memory‚ or just one picture)
ولی برای نگرانی خیلی جوونم(یه ملودی، یه خاطره، یا فقط یه عکس)

Seize the day or die regretting
the time you lost
روز رو تصاحب کن یا در حسرت زمان های از دست رفته بمیر

It is empty and cold without you here‚
too many people to ache over
بدون تو اینجا خالی و سرده، کلی آدم که بخاطرشون درد کشیدم

Trials in life‚ questions of us existing here
don′t wanna die alone without you here
ناملایمات در زندگی، دلیل وجود ما در اینجا
نمیخوام تنهای و بدون تو اینجا بمیرم

Please tell me what we have is real
بهم بگو که عشقمون واقعیه

So‚ what if I never hold you‚ yeah‚
or kiss your lips again?
اگه من دیگه بغلت نکنم یا لباتو نبوسم چی؟

Woah‚ so I never want to leave you
and the memories of us to see
هیچ وقت نمیخوام ترکت کنم و فقط خاطراتمون برام بمونه

I beg don′t leave me
التماست میکنم ترکم نکنی

Seize the day or die regretting
the time you lost
روز رو تصاحب کن یا در حسرت زمان های از دست رفته بمیر

It is empty and cold without you here‚
too many people to ache over
بدون تو اینجا خالی و سرده، کلی آدم که بخاطرشون درد کشیدم

Trials in life‚ questions of us existing here
don′t wanna die alone without you here
ناملایمات در زندگی، دلیل وجود ما در اینجا
نمیخوام تنهای و بدون تو اینجا بمیرم

Please tell me what we have is real
بهم بگو که عشقمون واقعیه

Silence you lost me‚ no chance
for one more day
آرامش، تو منو از دست دادی، دیگه حتی یه روزم فرصت نداری

Falling away from you‚ no
chance to get back home
خیلی دارم ازت دور میشم دیگه راهی برای برگشت به خونه نیست

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️