موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Satellite از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1113 | ارسال توسط: می 7, 2023
موزیک ویدیو Satellite از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Satellite از Harry Styles با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Harry Styles – Satellite

♪ You got a new life ♪
زندگی جدیدی تشکیل دادی

♪ Am I bothering you? ♪
دارم مزاحمت میشم؟

♪ Do you wanna talk? ♪
میخوای حرف بزنی؟

♪ We share the last line ♪
با هم کوکائین میکشیم

♪ Then we drink the wall ♪
بعدش کلی مشروب میخوریم

♪ Until we wanna talk ♪
تا اینکه بخوایم حرف بزنیم

♪ I go round and round ♪
من میچرخم و میچرخم مثلِ

♪ Satellite ♪
ماهواره

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am righthere? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you♪
بیقرار میچرخم منتظرتم

♪ I’m in an LA Mood ♪
من الان تو مود لس آنجلسم

♪ I don’t wanna talk to you ♪
نمیخوام باهات حرف بزنم

♪ She said “Give me a day or two” ♪
بهم گفت: یکی دو روز بهم وقت بده

♪ I go round and round ♪
من میچرخم و میچرخم مثلِ

♪ Satellite ♪
ماهواره

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Right here ♪
همینجام

♪ Right here ♪
همینجام

♪ Spinning out, waiting for you♪
بیقرار میچرخم منتظرتم

♪ I’m here ♪
همینجام

♪ Right here ♪
همینجام

♪ Wishing I could be there for you ♪
ای کاش میتونستم کنارت باشم

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am righthere? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟

♪ Spinning out, waiting for you
to pull me in ♪
بیقرار میچرخم منتظرتم که منو به درونت راه بدی

♪ I can see you’re lonely down there ♪
میتونم ببینم که در وجودت احساس تنهایی میکنی

♪ Don’t you know that I am right here? ♪
مگه نمیدونی که من همینجام؟


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️