موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Same Girl از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10182 | ارسال توسط: دسامبر 11, 2017
موزیک ویدیو Same Girl از Jennifer Lopez با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Jennifer Lopez – Same Girl

My head’s killing me
سرم داره منو میکشه

I’m losing sleep
بی خواب شدم

And I’m waking up tired of it all
همیشه خسته از خواب بیدار میشم

Early in the morning
صبح خیلی زود

And it’s starting already
هیچی نشده شروع میشه

Why my name always involved?
چرا اسم من همیشه باشه

I try to get rid of the baggage
سعی کنم ازافکار گذشته ام خلاص بشم

Fake friends I call them “has-been”
از دوستای بدی که موقعه زنگ زدن(و گفتن مشکلاتم)همیشه میگن کار دارن

Yeah they lying on stuff
آره همیشه(درباره همه چیز)دورغ میگن

And it’s OK if they don’t show
me luck (no)
اگه به من عشقی نداشته باشن برام مهم نیست …نه

They want me to lock down
ازمن می خوان که هیچ کار نکنم
(خودم رو زندانی کنم)

They want me to crawl
می خوان که جون بدم
(به تقلا بیفتم)

They want me to cry now
می خوان من رو به گریه بندازن

But I’m never falling off
ولی من هیچ وقت تسلیم نمیشم

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

‘Cause in the end I’m still
the same girl (same girl)
آخرش من همون دخترهمیشگیم .همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

I’m just the same girl (same girl)
همون دختر که بودم

Same girl (same girl)
همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

Tell me what I gotta do
بهم بگیدکه چکار کنم

I’m tryna make it clear to you
می خوام این قضیه رو واسه همه روشن کنم

Not dealing with the attitude
با این رفتارتون سر وکله نمی زنم
(ازاین رفتارتون خوشم نمیاد)

I’m tired of tryna make you
see that I’m still me
دیگه خسته شدم اینقدر تلاش کردم نشونتون بدم هنوز خودم هستم

Switched up my longitude and latitude
پس طول و عرض رو اندازه میگیرم

You’re in my way, you better move
جلوی راهم رو گرفتی فقط برو کنار
(حرکت کن)

‘Cause I’m on the same ground
چون من رو زمینی هستم که تو روش هستی

No, I never changed
نه من هیچ وقت عوض نمیشم

I’m loving every day
من هر روزم رو دوست دارم عاشقشم

I know that I’m the same Jenny
from around the block
میدونم که هنوز اون جنی که همیشه این اطرف بود هستم

They want me to lock down
ازمن می خوان که هیچ کار نکنم
(خودم رو زندانی کنم)

They want me to crawl
می خوان که جون بدم
(به تقلا بیفتم)

They want me to cry now
می خوان من رو به گریه بندازن

But I’m never falling off
ولی من هیچ وقت تسلیم نمیشم

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

‘Cause in the end I’m still
the same girl (same girl)
آخرش من همون دخترهمیشگیم .همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

I’m just the same girl (same girl)
همون دختر که بودم

Same girl (same girl)
همون دختر

Same girl (same girl)
همون دختر

Ima keep on growin’
من به بزرگ شدن ادامه میدم

Keep on shinin’
به درخشش ادامه میدم

Just wanna do me
فقط می خوام خودم باشم

I had to thank God ’cause he chose me
باید از خدا تشکر کنم واسه اینکه من انتخاب کرد

I’m still the same
من هنوز همونم مث قبل

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me
منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me (Yea)
آره منُ ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me (Yea)
آره من ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Why you tryna put the world up
on my shoulders?
چرا همیشه سعی می کنید بار تمام دنیا روی من بزارین

Get off of me (Yea)
آره من ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me (Yea)
آره من ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Too damn grown, I don’t owe nobody
به اندازه کافی بزرگم به کسی نیاز ندارم

Get off of me (Yea)
آره من ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

Get off of me (Yea)
آره من ولم کنید
( دست ازسرم بردارید)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها