موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Salute از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4531 | ارسال توسط: می 2, 2019
موزیک ویدیو Salute از Little Mix با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Little Mix – Salute

Ladies all across the world
همه ی خانم های سر تا سر دنیا

Listen up‚ We are looking
for recruit is
گوش کنین، ما داریم دنبال سربازای تازه نفس میگردیم

If you with me‚ lemme see your hands
اگه پا به پام هستی، بذار دستات رو ببینم

Stand up and salute
بلند شو و سلام نظامی کن

Get your killer hels‚ sneakers‚
pumps or lace up your boots
پاشنه بلندای شیک یا کتونی یا کفش بدون بندتو بپوش یا بند های بوت (چکمه)هات رو ببند

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

Ladies all across the world
همه ی خانم های سر تا سر دنیا

Listen up‚ We are looking
for recruit is
گوش کنین، ما داریم دنبال سربازای تازه نفس میگردیم

If you with me‚ lemme see your hands
اگه پا به پام هستی، بذار دستات رو ببینم

Stand up and salute
بلند شو و سلام نظامی کن

Get your killer hels‚ sneakers‚
pumps or lace up your boots
پاشنه بلندای شیک یا کتونی یا کفش بدون بندتو بپوش یا بند های بوت هات رو ببند

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

It is who we are
ما همچین کسایی هستیم

We don′t need no camouflage
ما به استتار نیاز نداریم
(همین آدمی که هستیم رو دوست داریم)

It is the female federal
این یه فدرال(اتحاد)زنانه است

And We are taking off
داریم اوج میگیریم

If you with me‚ women
lemme hear you say
اگه پا به پام هستی، بذار بشنوم که میگی

Ladies all across the world
همه ی خانم های سر تا سر دنیا

Listen up‚ We are looking
for recruit is
گوش کنین، ما داریم دنبال سربازای تازه نفس میگردیم

If you with me‚ lemme see your hands
اگه پا به پام هستی، بذار دستات رو ببینم

Stand up and salute
بلند شو و سلام نظامی کن

Get your killer hels‚ sneakers‚
pumps or lace up your boots
پاشنه بلندای شیک یا کتونی یا کفش بدون بندتو بپوش یا بند های بوت هات رو ببند

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention
خبردار

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

Sisters we are everywhere
خواهرها، ما همه جا هستیم

Warriors‚ your country needs you
جنگجوها، کشورت بهتون نیاز داره

If you ready ladies‚
better keep steady
اگه آماده این خانمها
پس بهتره ثابت قدم باشین

Ready‚ aim‚ shoot it
آماده ، هدف ، شلیک

Don′t need ammunition‚ on a mission
تو این ماموریت به مهمات نیاز نداریم

And we′ll hit you with the truth
ما با حقایق بهتون حمله میکنیم

Divas‚ Queens‚ we don′t
need no man‚ salute
خواننده ها، ملکه ها، ما به مردها نیاز نداریم
سلام بده

Sisters we are everywhere
خواهرها، ما همه جا هستیم

Warriors‚ your country needs you
جنگجوها، کشورت بهتون نیاز داره

If you ready ladies‚
better keep steady
اگه آماده این خانمها
پس بهتره ثابت قدم باشین

Ready‚ aim‚ shoot it
آماده ، هدف ، شلیک

Don′t need ammunition. On a mission
تو این ماموریت به مهمات نیاز نداریم

And we′ll hit you with the truth
ما با حقایق بهتون حمله میکنیم

Representing all the women‚
salute‚ salute!
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

It is who we are
ما همچین کسایی هستیم

We don′t need no camouflage
ما به استتار نیاز نداریم

It is the female federal
این یه فدرالِ زنانه است

And We are taking off
داریم اوج میگیریم

If you with me‚ women
lemme hear you say
اگه پا به پام هستی، بذار بشنوم که میگی

Ladies all across the world
همه ی خانم های سر تا سر دنیا

Listen up‚ We are looking
for recruit is
گوش کنین، ما داریم دنبال سربازای تازه نفس میگردیم

If you with me‚ lemme see your hands
اگه پا به پام هستی، بذار دستات رو ببینم

Stand up and salute
بلند شو و سلام نظامی کن

Get your killer hels‚ sneakers‚
pumps or lace up your boots
پاشنه بلندای شیک یا کتونی یا کفش بدون بندتو بپوش یا بند های بوت هات رو ببند

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention
خبردار

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

You think We are just pretty things
فکر میکنی ما فقط چهره های خوشگل هستیم

You couldn′t be more wrong
سخت در اشتباهی

(We standing strong‚ we carry on)
ما محکم وایسادیم وادامه میدیم

Knock us but we keep moving on
(We are moving up‚ yeah)
بهمون ضربه هم بزنی ولی با ما به جلو ادامه میدیم

Can′t stop a hurricane‚ ladies
It is time to awake
نمیشه جلوی طوفان رو گرفت، خانمها وقتشه که بیدار بشین

Attention
خبردار

Attention
خبردار

Individuals
جدا نشدنی

Originals
با اصالت

Huh

Lemme hear you say
بذار بشنوم که میگی

Ladies all across the world
همه ی خانم های سر تا سر دنیا

Listen up‚ We are looking
for recruit is
گوش کنین، ما داریم دنبال سربازای تازه نفس میگردیم

If you with me‚ lemme see your hands
اگه پا به پام هستی، بذار دستات رو ببینم

Stand up and salute
بلند شو و سلام نظامی کن

Get your killer hels‚ sneakers‚
pumps or lace up your boots
پاشنه بلندای شیک یا کتونی یا کفش بدون بندتو بپوش یا بند های بوت هات رو ببند

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention (salute)
خبردار(سلام نظامی کن)

Attention
خبردار

Representing all the women‚
salute‚ salute!
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

(Ladies‚ the time has come‚
the war has begun
خانم ها، زمانش رسیده، جنگ شروع شده

Let us stand together
بذارین کنار هم وایسیم

And remember‚ men fight great‚ but
women are greater fighters)
و یادتون باشه که مردها خوب میجنگن اما شما جنگجوهای بهتری هستین

Huh!

Representing all the women‚
salute‚ salute
به نمایندگی از همه ی خانم ها
ادای احترام کن، سلام بده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️