موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Runaway از AURORA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1144 | ارسال توسط: آگوست 21, 2021
موزیک ویدیو Runaway از AURORA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Runaway از AURORA با زیرنویس فارسی و انگلیسی


AURORA – Runaway

I was listening to the ocean
داشتم به اقیانوس گوش میدادم

I saw a face in the sand
روی شِن ها یه چهره دیدم

But when I picked it up
ولی وقتی برش داشتم

Then it vanished away from my hands
از روی دستام ناپدید شد

I had a dream I was seven
وقتی هفت سالم بود یه خوابی دیدم

Climbing my way in a tree
که داشتم از یه درخت بالا میرفتم

I saw a piece of heaven
یه بخش ی از بهشت رو دیدم

Waiting‚ impatient‚ for me
که صبورانه منتظر من بود

And I was running far away
و من داشتم به دور دستا فرار میکردم

Would I run off the world someday?
اون روزی میرسه که من از این دنیا فرار کنم؟

Nobody knows
هیچکس نمیدونه

Nobody knows
هیچکس نمیدونه

I was dancing in the rain
داشتم زیر بارون میرقصیدم

I felt alive and I can′t complain
احساس زنده بودن میکردم و نمیتونم شکایتی کنم

But now take me home
ولی الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I can′t take it anymore
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I was painting a picture
داشتم یه نقاشی میکشیدم

The picture was a painting of you and
اون تصویر نقاشی تو بود

For a moment I thought you were here
و برای یه لحظه فکر کردم تو اینجا پیشمی

But then again‚ it wasn′t true
ولی بعدش دوباره فهمیدم که این واقعی نیست

And all this time I have been lying
و تمام این مدت داشتم به خودم دروغ میگفتم

Oh‚ lying in secret to myself
در خفا به خودم دروغ میگفتم

I have been putting sorrow on the
من داشتم غمم رو روی

farthest place on my shelf
دورترین قفسه هام میذاشتم

And I was running far away
و من داشتم به دور دستا فرار میکردم

Would I run off the world someday?
اون روزی میرسه که من از این دنیا فرار کنم؟

Nobody knows
هیچکس نمیدونه

Nobody knows
هیچکس نمیدونه

I was dancing in the rain
داشتم زیر بارون میرقصیدم

I felt alive and I can′t complain
احساس زنده بودن میکردم و نمیتونم شکایتی کنم

But now take me home
ولی الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I got no other place to go
من جای دیگه ای برای رفتن ندارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I got no other place to go
من جای دیگه ای برای رفتن ندارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I can′t take it anymore
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

But I kept running
ولی به من فرار کردن ادامه دادم

For a soft place to fall
به دنبال یه جای راحت

And I kept running
به من فرار کردن ادامه دادم

For a soft place to fall
به دنبال یه جای راحت

And I kept running
به من فرار کردن ادامه دادم

For a soft place to fall
به دنبال یه جای راحت

And I kept running
به من فرار کردن ادامه دادم

For a soft place to fall
به دنبال یه جای راحت

And I was running far away
و من داشتم به دور دستا فرار میکردم

Would I run off the world someday?
اون روزی میرسه که من از این دنیا فرار کنم؟

But now take me home
ولی الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I got no other place to go
من جای دیگه ای برای رفتن ندارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Take me home where I belong
منو ببر به خونه جایی که بهش تعلق دارم

I got no other place to go
من جای دیگه ای برای رفتن ندارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Home where I belong
خونه جایی که بهش تعلق دارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Home where I belong
خونه جایی که بهش تعلق دارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Home where I belong
خونه جایی که بهش تعلق دارم

Now take me home
الان میخوام که منو ببری خونه

Home where I belong
خونه جایی که بهش تعلق دارم

I can′t take it anymore
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی