موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Rose-Colored Boy از Paramore با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1194 | ارسال توسط: ژوئن 9, 2021
موزیک ویدیو Rose-Colored Boy از Paramore با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rose-Colored Boy از Paramore با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ هیلی ویلیامز : این آهنگ درباره پسریه که یه خوش بینی کورکورانه به همه چی داره وقتی که تو غرق در ناامیدی هات هستی. درواقع همیشه یه فشار اجتماعی برای خوشحال بودن یا تظاهر به خوشحال بودن وجود داره و باعث میشه وقتی که خوشحال نیستیم احساس شرمندگی کنیم.


Paramore – Rose-Colored Boy

Low key‚ no pressure‚ just hang
with me and my weather
خونسرد، بدون فشار، فقط با من و مشکلاتم بساز

Low key‚ no pressure‚ just hang
with me and my weather
خونسرد، بدون فشار، فقط با من و مشکلاتم بساز

Rose colored boy
پسر خوش بین

I hear you making all that noise
میشنوم که کلی حرف میزنی

About the world you want to see
درباره ی این که میخوای دنیا رو چه جوری ببینی

And oh‚ I am so annoyed
و این خیلی رو مخ منه

′Cause I just killed off what was
left of the optimist in me
چون من تمام خوش بینی ای که در درونم مونده بود رو از بین بردم

Hearts are breaking‚
wars are raging on
قلب ها میشکنن؛ جنگ ها ادامه دارن

Hearts are breaking‚
wars are raging on
قلب ها میشکنن؛ جنگ ها ادامه دارن

And I have taken my glasses off
و من خوش بین بودن رو کنار گذاشتم

You got me nervous
منو عصبی میکنی

I am right at the end of my rope
من دیگه به ته خط رسیدم

A half empty girl
یه دختر نیمه پوچ و خالی

Don′t make me laugh‚ I will choke
منو نخندون چون خفه میشم

Just let me cry a le bit longer
فقط بذار یه کم بیشتر گریه کنم

I ain′t gon′ smile if I don′t want to
اگه دلم نخواد اصلا نمیخندم

Hey man‚ we all can′t be like you
پسر جون! همه ما نمیتونیم مثل تو باشیم

I wish we were all rose colored too
ای کاش همه ما انقدر خوش بین بودیم

My rose colored boy
پسر خوش بین من

Low key‚ no pressure‚ just hang
with me and my weather
خونسرد، بدون فشار، فقط با من و مشکلاتم بساز

And I want you to stop insisting
that I am not a lost cause
میخوام که انقدر اصرار نکنی که من گم شده نیستم چون

′Cause I have been through a lot
چون من خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتم

Really all I have got is just
to stay pissed off
و تنها چیزی که عایدم شده این که عصبانی بمونم

If It is alright by you
اگه از نظر تو اشکالی نداره

But hearts are breaking‚
and wars are raging on
قلب ها میشکنن؛ جنگ ها ادامه دارن

And I have taken my glasses off
و من خوش بین بودن رو کنار گذاشتم

You got me nervous
منو عصبی میکنی

When You are turning it into a joke
وقتی مسائل به نظرت جوک میاد

A half empty girl
یه دختر نیمه پوچ و خالی

Don′t make me laugh‚ I will
منو نخندون چون خفه میشم

Just let me cry a le bit longer
فقط بذار یه کم بیشتر گریه کنم

I ain′t gon′ smile if I don′t want to
اگه دلم نخواد اصلا نمیخندم

Hey‚ man‚ we all can′t be like you
پسر جون! همه ما نمیتونیم مثل تو باشیم

I wish we were all rose colored too
ای کاش همه ما انقدر خوش بین بودیم

My rose colored boy
پسر خوش بین من

Leave me here a le bit longer
منو بیشتر اینجا تنها بذار

I think I wanna stay in the car
فکر کنم دلم میخواد تو ماشین بمونم

I don′t want anybody seeing me cry now
نمیخوام کسی گریه کردنم رو ببینه

You say We gotta look
on the bright side
میگی ما باید نیمه پر لیوان رو ببینیم

I say Well maybe if you wanna go blind
من میگم شاید تو دلت بخواد تو وهم خوشی باشی

You say my eyes are getting
too dark now
تو میگی چشمات داره تاریک میشه

But boy‚ you ain′t ever seen my mind
ولی پسر جون، تا حالا ذهنمو دیدی(که چقدر تاریک تره)ا

Just let me cry a le bit longer
فقط بذار یه کم بیشتر گریه کنم

I ain′t gon′ smile if I don′t want to
اگه دلم نخواد اصلا نمیخندم

Hey‚ man‚ we all can′t be like you
پسر جون! همه ما نمیتونیم مثل تو باشیم

I wish we were all rose colored too
ای کاش همه ما انقدر خوش بین بودیم

My rose colored boy
پسر خوش بین من

Just let me cry a le bit longer
فقط بذار یه کم بیشتر گریه کنم

I ain′t gon′ smile if I don′t want to
اگه دلم نخواد اصلا نمیخندم

I know we all can′t be like you
میدونم که همه ما نمیتونیم مثل تو باشیم

I wish we were all rose colored too
ای کاش همه ما انقدر خوش بین بودیم

My rose colored boy
پسر خوش بین من

Low key‚ no pressure‚ just hang
with me and my weather
خونسرد، بدون فشار، فقط با من و مشکلاتم بساز

Low key‚ no pressure‚ just hang
with me and my weather
خونسرد، بدون فشار، فقط با من و مشکلاتم بساز


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها