موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Rosario از Epik High ft. CL, ZICO با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1607 | ارسال توسط: ژانویه 21, 2021
موزیک ویدیو Rosario از Epik High ft. CL, ZICO با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rosario از Epik High ft. CL, ZICO با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Epik High – Rosario ft. CL, ZICO

You came to a rose
اومدی سمتِ گل رُز

And left it with thorns
و بینِ تیغ و خار ها رها شدی

When you went away
وقتی از اینجا رفتی

My dear
عزیز دلم

Love me when I’m here
منو وقتی اینجام دوست داشته باش

Shut up when I’m gone
وقتی رفتم دیگه خفه خون بگیر

And love me when I’m here
و منو وقتی اینجام دوست داشته باش

If you really wanted me to rest in peace
اگه واقعا میخواستی تو آرامش باشم

Fuck “rest in”
لعنت به این آرامش

Say nothing more than “peace”
کلمه ای بیشتر از “آرامش” نگو

You ain’t missin’ nobody
تو دلت واسه هیچکس تنگ نمیشه

You’re missin’ a heart
قلبت رو از دست میدی

Is it not as easy as it was to murder?
آیا مثل قتل آسون نیست ؟

When everything is a crime punishable by death
All of you must be without a spot of sin
وقتی گناه مجازاتش مرگه، پس تمام وجودت باید بدون گناه باشه

Oh why are there so many saints?
چرا یه عالمه کشیش اینجاست؟

Don’t shed a teardrop for me
یه قطره اشک هم واسه من نریز

Y’all fear the law but none of y’all fear God
همه ی شما از قانون میترسین، اما یک نفرتون از خدا نمی ترسه

Acting holier than thou
هزار برابر یه کشیش رفتار میکنی

Trying so hard
خیلی تلاش میکنی

What’s the use of being woke
بیدار شدن چه فایده ای داره

When you’ve got bloodshot eyes?
وقتی چشمات سرخ شده؟

Do what you will
کاری که میخوای رو انجام بده

Fuck out my way
فقط گمشو برو کنار

Little one, how dare you run your mouth at me?
جوجه، چطور جرات میکنی سرِ من داد بزنی؟

I was lonely from the moment of my existence
من از بدوِ وجودم تنها بودم

If you weren’t around when I shed tears
اگه وقتی داشتم گریه میکردم، این اطراف نبودی

You’d better not be around when I’m smiling
پس بهتره وقتی هم می خندم اینجا نباشی

Do what I wanna
کاری که دلم میخواد رو انجام میدم

Say what I wanna
چیزی که دوست دارم رو میگم

Go ahead, tear me to pieces and talk your shit
ادامه بده، منو تکه تکه کن و به گوه خوری هات ادامه بده

Don’t want your prayers
دعاهای تو رو نمیخوام

Don’t want your roses
گل های تو رو نمیخوام

Ain’t no one dyin’ today
هیچکس امروز نمی میره

Out of my way
از سرِ راهم برو کنار

I am a legend and I’m here to stay
من یه افسانه ام، من اینجام که ادامه بدم

Did it my way
راهمو به روش خودم ساختم

Where I set foot becomes the way
هرجا که قدم بردارم ، یه جاده درست میشه

When it pours
وقتی گریه می کنم

I’ll dance in the rain
زیرِ بارون می رقصم

You talk too much
زیادی حرف میزنی

Ain’t no one givin’ a fuck what you say
هیچکس به حرفات اهمیتِ گوه هم نمیده

Thank you, my haters
ممنونم از کسایی که ازم متنفرن

All praises to you
همه ی تعریف ها واسه یِ تو

You wrote my epic tale with your hateful words
تو افسانه ی زندگیِ منو با کلمات نفرت آمیزت نوشتی

I’m catholic
من مسیحی ام

So even in the face of death I never lost faith in my art
پس حتی وقتی لحظه ی مرگم برسه، هرگز ایمانم رو از دست نمیدم

I stoop to conquer
من برای تسخیر کردن( چیزایی که میخوام) تعظیم میکنم

Pretended to retreat
وانمود کردم که عقب کشیدم

While moving forward
درحالی که به جلو حرکت میکنم

You didn’t know?
نمیدونستی؟

Don’t wait for me to fail
منتظر نباش که زمین خوردن من رو ببینی

I never rest
من هرگز جا نمیزنم

That’s right, not being the best is the only impossible thing for me
درسته، برتر نبودن تنها چیز غیر ممکن تو زندگی منه

Zico is over
زیکو اون بالا بالا هاست

On his high horse and now he’s fallen off
اون به غرورش متکیه، و حالا از مسیر منحرف شده

But not even a year later
اما حتی کمتر از یک سال

I swallowed up all of Melon
من همه ی هیترا رو نابود کردم

If you hate it, come attack me
اگه ازش ( موفقیت من) متنفری، بیا و با من دربیافت

Don’t even know what you’re saying but you keep talking
حتی نمیدونم از چی حرف میزنی، اما به زر زدنات ادامه بده

Hide your identity because you never had one
هویت خودت رو پنهان میکنی چون هیچوقت نداشتیش

I gave everyone a chance to unbox something real
من به همه شانس رسیدن به یه چیز واقعی رو دادم

Now, tear it open
حالا، تو هم جعبه ی شانست رو بازش کن

Bite me now
گازم بگیر
( آخه تو قدر منو نمیدونی )

Out of my way
از جلو راهم برو کنار

I am a legend and I’m here to stay
من یه افسانه ام و اینجام که ادامه بدم

Did it my way
کارامو به روش خودم انجام میدم

Where I set foot becomes the way
هرجا قدم بزارم، یه راه می سازم

When it pours
وقتی گریه میکنم

I’ll dance in the rain
زیر بارون می رقصم

You talk too much
زیادی حرف میزنی

Ain’t no one givin’ a fuck what you say
هیچکس به حرفات اهمیتِ گوه هم نمیده

All day I hear the howl of rabid dogs
تمام روز فقط صدایِ زوزه کشیدنِ سگ های هار رو میشنوم

If I fall for their bait, my flesh will be torn apart
اگه تو دام اونا بیفتم، کاملا تیکه پاره میشم

Two hands doing a sword dance in the dark
دو دست تو تاریکی رقصِ شمشیر میزنن

Throw me a thorny flower with meaningless words
منو با کلماتِ بی معنی در گل هایِ پُر از خار رها کن

Be unruly
سرکش باش

Be merciless
بیرحم باش

Shake me down
منو تهدید کن

Because I’m unbreakable
چون من شکست ناپذیرم

I raised a set of stairs with the stones you threw
من از سنگ هایی که به سمتم پرتاب کردی، یه راه پله ساختم

And now my voice steps over walls and across borders
و حالا صدای رو از در و دیوارِ خونه ها شنیده میشه

To me, you’re dust in my eyes
برای من، تو فقط گرد و غبارِ تو چشمی

Nothing to gain from dusting you off
از گرد و خاکی که به پا کردی هیچی بدست نمیاد

It’s a waste of time
فقط داری وقتتو تلف میکنی

Yeah, I know even if I spend a lifetime to build a tower
اره، میدونم حتی اگه وقتمو صرفِ ساخت یه برج کنم

The world will crumble it
بازم تمام دنیا نابودش میکنه

But again I add another stone
اما دوباره یه سنگ دیگه اضافه میکنم

Do what I wanna
هرکاری که دلم بخواد انجام میدم

Say what I wanna
هر چی بخوام میگم

Go ahead, tear me to pieces and talk your shit
ادامه بده، منو تکه تکه کن و به زر زدنات ادامه بده

Don’t want your prayers
دعاهای تو رو نمیخوام

Don’t want your roses
گل های رُز تو رو نمیخوام

Ain’t no one dyin’ today
امروز هیچکس نمی میره

Out of my way
از سرِ راهم برو کنار

I am a legend and I’m here to stay
من یه افسانه ام و به ایستادن ادامه میدم

Did it my way
کارامو به روش خودم انجام دادم

Where I set foot becomes the way
هرجا قدم بزارم، یه جاده درست میشه

When it pours
وقتی اشک میریزم

I’ll dance in the rain
زیرِ بارون می رقصم

You talk too much
زیادی حرف میزنی

Ain’t no one givin’ a fuck what you say
هیچکس به حرفات اهمیتِ گوه هم نمیده

Out of my way
از سرِ راهم برو کنار

Out of my way
از سرِ راهم برو کنار

I am a legend and I’m here to stay
من یه افسانه ام که به ایستادن ادامه میدم

Did it my way
راهمو به روش خودم ساختم

Did it my way
راهمو به روش خودم ساختم

Where I set foot becomes the way
هرجا قدم بزارم، یه جاده ساخته میشه

I paved the way
من جاده ی خودمو آسفالت کردم

I paved the way
من جاده ی خودمو آسفالت کردم

For everyone that is pavin’ the way
البته این جاده برای همه آسفالتِ

You talk too much
زیادی حرف میزنی

You talk too much
زیادی حرف میزنی

Ain’t no one givin’ a fuck what you say
هیچکس به حرفات اهمیتِ گوه هم نمیده


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️