موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Rising از Lhasa با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 611 | ارسال توسط: مارس 18, 2022
موزیک ویدیو Rising از Lhasa با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rising از Lhasa با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Lhasa – Rising

I got caught in a storm and carried away
من در گردباد گیر افتادم و منو با خودش همراه کرد

I got turned, turned around
I got caught in a storm
منو چرخوند و چرخوند، در گردباد گیر افتادم

That’s what happened to me so I didn’t call
این چیزی بود که برام اتفاق افتاد واسه همینم بهت زنگ نزدم

And you didn’t see me for a while
I was rising up
منو برای مدت ها ندیدی چون داشتم از جام بلند میشدم

Hitting the ground and breaking and breaking
زمین خوردم و شکستم و شکستم

I was caught in a storm
Things were flying around
من در گردباد گیر افتادم؛ همه چی داشت تو هوا پرواز میکرد

And doors were slamming and windows were breaking
درها کوبیده میشدن و پنجره ها میشکستن

I couldn’t hear what you were saying
نمیتونستم بشنوم چی داشتی میگفتی

I was rising up
Hitting the ground and breaking and breaking
داشتم از جام بلند میشدم؛ زمین خوردم و شکستم و شکستم

Rising up
داشتم از جام بلند میشدم

Rising up
داشتم از جام بلند میشدم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید