موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Rich Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 239 | ارسال توسط: جولای 25, 2022
موزیک ویدیو Rich Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Rich Girl از Gwen Stefani با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Gwen Stefani – Gwen Stefani – Rich Girl ft. Eve

Come together all over the world
همه دنیا دست به دست هم دیگه

From the hoods of Japan‚
Harajuku girls
از محله های ژاپن, دخترای هاراجوکو

What? It is all love‚ what? Give it up
چی؟ فقط عشقه، چی؟تشویق کنید

What? Shouldn′t matter‚
shouldn′t matter
چی؟مهم نیست

What? Come together all over the world
چی؟ همه دنیا دست به دست هم دیگه

From the hoods of Japan‚
Harajuku girls
از محله های ژاپن, دخترای هاراجوکو

What? It is all love‚ what? Give it up
چی؟ فقط عشقه، چی؟تشویق کنید

What? Shouldn′t matter‚
shouldn′t matter
چی؟مهم نیست

If I was a rich gir
اگه من دختر پولداری بودم

See‚ I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
اگه دختر مایه داری بودم تمام پولای دنیا رو میداشتم

No man could test me‚ impress me‚ my
cash flow would never ever end
هیچ مردی نمیتونست ارزیابیم کنه یا منو تحت تاثیر بذاره؛ پولم هیچ وقت تموم نمیشد

′Cause I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
چون من تمام پولای دنیا رو میداشتم اگه دختر مایه داری بودم

Think what that money could bring
فکر میکنی پول چیو میتونه با خودش بیاره

I had buy everything
همه چی میخریدم

Clean out Vivienne Westwood
فروشگاه ویوین وستوود رو خالی میکردم

In my Galliano gown
در لباس شب گلیانو

No‚ I wouldn′t just have one hood
نه فقط یه دونه خونه نمیداشتم

A Hollywood mansion if I could
اگه میشد، یه عمارت در هالیوود میخریدم

Please book me first class to
لطفا بلیت درجه یک برام رزرو کن

My fancy house in London town
به خونه ی لاکچریم در لندن

All the riches‚ baby‚
won′t mean anything
تمام پولدارا، عزیزم، هیچ ارزشی نخواهند داشت

All the riches‚ baby‚ won′t bring
what your love can bring
تمام پولدارا، عزیزم، نمیتونن چیزی که عشق تو بهم میده رو بدن

All the riches‚ baby‚
won′t mean anything
تمام پولدارا، عزیزم، هیچ ارزشی نخواهند داشت

Don′t need no other baby‚ your lovin′
is better than gold‚ and I know
به کس دیگه ای نیاز ندارم عزیزم، عشق تو از طلا هم بهتره اینو خودم میدونم

If I was rich girl
اگه من دختر پولداری بودم

See‚ I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
اگه دختر مایه داری بودم تمام پولای دنیا رو میداشتم

No man could test me‚ impress me‚ my
cash flow would never ever end
هیچ مردی نمیتونست ارزیابیم کنه یا منو تحت تاثیر بذاره؛ پولم هیچ وقت تموم نمیشد

′Cause I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
چون من تمام پولای دنیار و میداشتم اگه دختر مایه داری بودم

I had get me four Harajuku girls to
برای خودم چهار تا دختر هاراجوکویی استخدام میکردم تا
ا(برای اولین آلبومش(عشق. فرشته. موسیقی. بچه.) 4تا
رقصنده ژاپنی گرفته بود که هر کدوم یه اسم داشتن و نماد آلبوم بودن)ا

Inspire me‚ and They had
come to my rescue
تا بهم الهام بدن و برای نجاتم بیان

I had dress them wicked‚
I had give them names
لباس های عجق وجق تنشون میکردم و براشون اسم انتخاب میکردم

Love‚ Angel‚ Music‚ Baby‚ hurry
up and come and save me
عشق. فرشته. موسیقی. بچه بیاین منو نجات بدید

All the riches‚ baby‚
won′t mean anything
تمام پولدارا، عزیزم، هیچ ارزشی نخواهند داشت

All the riches‚ baby‚ won′t bring
what your love can bring
تمام پولدارا، عزیزم، نمیتونن چیزی که عشق تو بهم میده رو بدن

All the riches‚ baby‚
won′t mean anything
تمام پولدارا، عزیزم، هیچ ارزشی نخواهند داشت

Don′t need no other baby‚ your lovin′
is better than gold‚ and I know
به کس دیگه ای نیاز ندارم عزیزم، عشق تو از طلا هم بهتره اینو خودم میدونم

Come together all over the world
همه دنیا دست به دست هم دیگه

From the hoods of Japan‚
Harajuku girls
از محله های ژاپن, دخترای هاراجوکو

What? It is all love‚ what? Give it up
چی؟ فقط عشقه، چی؟تشویق کنید

What? Shouldn′t matter‚
shouldn′t matter
چی؟مهم نیست

Shouldn′t matter‚ shouldn′t
matter‚ what?
چی؟مهم نیست

Come together all over the world
همه دنیا دست به دست هم دیگه

From the hoods of Japan‚
Harajuku girls
از محله های ژاپن, دخترای هاراجوکو

What? It is all love‚ what? Give it up
چی؟ فقط عشقه، چی؟تشویق کنید

What? Shouldn′t matter‚
shouldn′t matter
چی؟مهم نیست

Shouldn′t matter‚ shouldn′t matter
مهم نیست

What happened to my life?
Turned upside down
چه بلایی سر زندگیم اومده؟ از این رو به اون رو شده

Chicks that blew ya mind‚ ding‚
It is the second round
دخترایی که مخت رو مترکونن(اسم آهنگ مشترک ایو و کوئن)، دینگ، دور دومه

Original track and ting‚ mm
تِرَک اصلی و دیلینگ

You know you can′t buy
these things‚ no
میدونی که نمیتونی این چیزا رو بخری

See Stefani and her L.A.M.B
گوئن استفنی و عشق. فرشته. موسیقی. بچه اش رو ببین

I rock the fetish‚ people‚
you know who I am
من برند فتیش رو دارم میترکونم؛ مردم! شما میدونید من کیم

Yes ma′am‚ we got the style that′s wicked‚
I hope you can all keep up
بله خانم! ما استایل خاص خودمونو داریم و امیدوارم بتونی باهاش کنار بیای

We climbed all the way from
the bottom to the top
خودم تمام مسیر رو از پایین تا بالا، بالا اومدم

Now we ain′t gettin′ nothin′ but love
حالا هم چیزی جز عشق نسیبمون نمیشه

If I was rich girl
اگه من دختر پولداری بودم

See‚ I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
اگه دختر مایه داری بودم تمام پولای دنیا رو میداشتم

No man could test me‚ impress me‚ my
cash flow would never ever end
هیچ مردی نمیتونست ارزیابیم کنه یا منو تحت تاثیر بذاره؛ پولم هیچ وقت تموم نمیشد

′Cause I had have all the money in the
world if I was a wealthy girl
چون من تمام پولای دنیار و میداشتم اگه دختر مایه داری بودم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

✅ سررسید سرور سایت پرداخت شد .
✅ سر رسید دامنه پرداخت شد.
🔶با تشکر از دوستانی که برای هزینه های سایت،مارو حمایت کردن تا سایت قطع نشه 🌹❤️🙏