موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Rescue Me از OneRepublic با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2224 | ارسال توسط: اکتبر 17, 2019
موزیک ویدیو Rescue Me از OneRepublic با زیرنویس فارسی و انگلیسی

OneRepublic – Rescue Me

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you get my back
هوامو داری؟

Would you take my call when
I start to crack
وقتی شروع به زمین خوردن کنم
تو به خاطرم تلاش میکنی؟

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me when
I am by myself
وقتی تک و تنها هستم، نجاتم میدی؟

When I need your love
وقتی به عشقت نیاز دارم

If I need your help
اگه به کمکت احتیاج داشتم

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

We don′t talk much not anymore
ما دیگه خیلی با هم حرف نمیزنیم

Broken bottles and slamming doors
بطری های شکسته، صدای بسته شدن در

But we still care about each other
ولی ما هنوزم به هم دیگه اهمیت میدیم

Say we care about each other
میگم که ما هنوزم به هم دیگه اهمیت میدیم

I know life took us far away
میدونم که زندگی ما رو به اینجا کشونده

But I still dream about
the good old days
ولی من هنوز رویای روزی قدیم و خوشمونو میبینم

When we took care of each other
موقع هایی که به هم اهمیت میدادیم

We were living for each other
موقع هایی که به خاطر هم زندگی میکردیم

But I start to wonder
ولی جدیدا کنجکاو شدم

Wonder
کنجکاو

If I am slipping under
اگه من هوشیاری مو از دست بدم

Under oh oh
هشیاری

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you get my back
هوامو داری؟

Would you take my call when
I start to crack
وقتی شروع به زمین خوردن کنم
تو به خاطرم تلاش میکنی؟

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me when
I am by myself
وقتی تک و تنها هستم، نجاتم میدی؟

When I need your love
وقتی به عشقت نیاز دارم

If need your help
اگه به کمکت احتیاج داشتم

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you get my back
هوامو داری؟

Would you take my call when
I start to crack
وقتی شروع به زمین خوردن کنم
تو به خاطرم تلاش میکنی؟

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me when
I am by myself
وقتی تک و تنها هستم، نجاتم میدی؟

When I need your love
وقتی به عشقت نیاز دارم

If need your help
اگه به کمکت احتیاج داشتم

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Yeah I miss all the times we had
دلم برای اوقاتی که با هم داشتیم تنگ شده

Can′t forget what you can′t get back
نمیتونی چیزیایی رو که دیگه
نمیتونی داشته باشی رو فراموش کنی

And you can′t find it in another
و (اون چیزا رو) نمیتونی در کس دیگه پیدا کنی

Man time it ain′t your lover
پسر، زمان عاشق تو نیست
(قرار نیست زمان بر وقف مرادت باشه)

I don′t care what you thought before
برام مهم نیست قبلا چی فکر میکردی

I will be there any time you call
هر موقع بهم زنگ بزنی من کنارتم

Don′t you ever call another
هیچ وقت به کس دیگه ای زنگ نزن

No need to call another
نیازی نیست به کس دیگه ای زنگ بزنی

And I start to wonder
ولی جدیدا کنجکاو شدم

Wonder
کنجکاو

If I am slipping under
اگه من هوشیاری مو از دست بدم

Under oh oh
هشیاری

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you get my back
هوامو داری؟

Would you take my call when
I start to crack
وقتی شروع به زمین خوردن کنم
تو به خاطرم تلاش میکنی؟

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me when
I am by myself
وقتی تک و تنها هستم، نجاتم میدی؟

When I need your love
وقتی به عشقت نیاز دارم

If need your help
اگه به کمکت احتیاج داشتم

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me yeah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me oh rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me oh rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you get my back
هوامو داری؟

Would you take my call when
I start to crack
وقتی شروع به زمین خوردن کنم
تو به خاطرم تلاش میکنی؟

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

Would you rescue me when
I am by myself
وقتی تک و تنها هستم، نجاتم میدی؟

When I am by myself
وقتی تک و تنها هستم

When I need your love
وقتی به عشقت نیاز دارم

If need your help
اگه به کمکت احتیاج داشتم

Would you rescue me ah
نجاتم میدی؟

Would you rescue me
نجاتم میدی؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها