موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Remember از WINNER با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1525 | ارسال توسط: آوریل 19, 2020
موزیک ویدیو Remember از WINNER با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Remember از WINNER با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ گروه وینر این آهنگ رو برای طرفداراش خونده


WINNER – Remember

Without having to say we both sensed it
بدون اینکه چیزی بگیم، هردومون یه حس داشتیم

I’ve gotten over everything before I even realized
حتی قبل از اینکه متوجه بشم ،همه چی رو بدست آوردم
( آخه تو کنارم بودی)

It’s also been quite awhile
آره، همه چیمو بدست آوردم

Out of courtesy I couldn’t end it through text
جدا از احترام، من نتونستم این متن رو تموم کنم

So I tried to break up face-to-face
از خداحافظی های رو در رو خسته شدم

I couldn’t say goodbye
نتونستم خداحافظی کنم

Years later, in your heart
سال های بعد، تو قلبت

I want to last as a warm feeling but
می خوام آخرین حس خوشایند تو باشم اما

There’s no such thing as a “good” break-up
چیزی به اندازه ی یه جدایی خوب وجود نداره

So I have to be a bad guy
پس مجبورم پسر بدی باشم
( و من خداحافظی کنم)

Feet don’t fail me
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Not even going to look back
حتی نمیخوام به گذاشته نگاه کنم

Even if I run away like a coward
حتی اگه مثل یه آدم ترسو فرار کردم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

Feet don’t fail me
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Turn back the time
زمان رو به عقب برگردون

I don’t want to disappear
نمی خوام ناپدید بشم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

Does everyone live their lives while concealing their pain
مردم وقتی دردشونو پنهان میکنن ، زندگی میکنن؟

How do they put an end to it with this huge burden
مردم چطور میتونن با این مسئولیت سنگین( درد ِ جدایی) کنار بیان؟

Is it possible to love again even after enduring it all
ممکنه بعد از تحمل این همه سختی، دوباره عاشق شد؟

Because this is my first life
چون این اولین زندگی منه
( آخه ما یبار بیشتر زندگی نمی کنیم )

Don’t think I could speak my mind so I wrote it down on paper
فکر نکن که هر چیزی رو که روی کاغذ نوشتم، توی ذهنم بوده

Sold myself short and wrote ‘Sorry’ over 10 times
بیشتر از ده بار با خودم کلنجار رفتم تا کلمه ی ” متاسفم ” رو نوشتم

But what else can I say
اما دیگه چی میتونم بگم

The memories we’ve had are too vast to be called our youth..
خاطراتی که ما باهم داشتیم بیشتر از اونیِکه اسمشو جوونی بزاریم

Years later, in your heart
سال های بعد، تو قلبت

I want to last as a warm feeling but
میخوام آخرین حس خوشایند باشم اما

There’s no such thing as a “good” break-up
هیچی به اندازه ی یه خداحافظی خوب وجود نداره

So I have to be a bad guy
پس مجبورم پسر بدی باشم

Feet don’t fail me
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Not even going to look back
حتی نمیخوام به گذشته نگاه کنم

Even if I run away like a coward
حتی اگه مثل یه ترسو فرار کردم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

Feet don’t fail me
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Turn back the time
زمان رو به عقب برگردون

I don’t want to disappear
نمیخوام ناپدید بشم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

It almost feels as if you’d sit next to me any moment
حس میکنم تو هر لحظه کنار من نشستی

And be filled with laughter but
و لحظه های ما از خنده پُر شده ، اما

there’s only tears upon your dry lips
فقط قطره های اشک روی لبای خشکت میریزه

There’s no way
چاره ای نیست

I’ve loved and also been hurt
من دوست داشته شدم و ضربه هم خوردم

For you if those memories
برای تو اگه اون لحظه ها خاطره بود

last as a warm feeling I’d ask for no more
پس بزار آخرین حس خوشایندت باشن، من بیشتر از این نمیخوام

Feet don’t fail me
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Not even going to look back
نمیخوام حتی به گذشته نگاه کنم

Even if I run away like a coward
حتی اگه مثل یه ترسو فرار کردم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

Feet don’t fail me now
پاهام نمیخوان زمین بخورن

Turn back the time
زمان رو به عقب برگردون

I don’t want to disappear
نمیخوام ناپدید بشم

Please don’t forget me
لطفا منو فراموش نکن

Remember
منو بیاد بیار

Forever Remember me
برای همیشه منو بیاد بیار

Feet don’t fail me Save me
پاهام نمیخوان سُست شن، نجاتم بده

I don’t want to be forgotten
نمی خوام فراموش بشم

It hurts Remember
آخه درد میکشم، پس منو بیاد بیار

There was someone next to you
یه نفر، یروز کنار تو بود
( اون شخص من بودم، پس منو بیاد بیار)

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️