موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Red از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 15316 | ارسال توسط: آوریل 15, 2018
موزیک ویدیو Red از Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Taylor Swift – Red

Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street
دوست داشتن اون مثل روندن یه مازاراتی نو ته یه خیابون بن بسته.

Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly
تند تر از باد، مثل گناهی که آدم رو تحریک میکنه (این عشق) خیلی ناگهانی تمام میشود .

Loving him is like trying to change your mind once you’re already flying through the free fall
دوست داشتن اون مثل تلاش برای تغییر نظر دادن، هنگام پرواز کردن تو سقوط آزاد میمونه.

Like the colors in autumn, so bright just before they lose it all
مثل رنگهای پاییزی بسیار درخشان است، فقط قبل از اینکه کاملا نور و روشنایی و درخشش شون رو کاملا از دست بدن.

Losing him was blue like I’d never known
از دست دادن اون ناراحت کننده بود، مثل اینکه دیگه هر گز نخواهم فهمید

Missing him was dark grey all alone
از دست دادن اون سیاهی همه ی تنهایی هام بود

Forgetting him was like trying to know somebody you never met
فراموش کردن اون مثل تلاش برای شناختن کسی که هیچوقت ملاقاتش نکردی

But loving him was red
اما دوست داشتن اون قرمز بود.

Loving him was red
دوست داشتن اون قرمز بود.

Touching him was like realizing all you ever wanted was right there in front of you
لمس کردن ( نوازش کردن) اون مثل تحقق یافتن همه ی چیز هایی (رویاهایی) که میخواستی درست جلو روت باشه میمونه.

Memorizing him was as easy as knowing all the words to your old favorite song
به یاد آوردن اون به آسونی دونستن همه ی کلمات آهنگ قدیمی مورد علاقت بود.

Fighting with him was like trying to solve a crossword and realizing there’s no right answer
جنگیدن با اون مثل حل کردن جدول کلمات بود، و فهمیدن اینکه هیچ پاسخ درستی براش وجود نداره.

Regretting him was like wishing you never found out that love could be that strong
حسرتش مثل خواستن (آرزو کردن) اینه که تو هر گز نفهمی که عشق اینقدر میتونه قوی باشه.

Losing him was blue like I’d never known
از دست دادن اون ناراحت کننده بود، مثل اینکه دیگه هرگز نخواهم فهمید

Missing him was dark grey all alone
از دست دادن اون سیاهی همه ی تنهایی هام بود

Forgetting him was like trying to know somebody you never met
فراموش کردن اون مثل تلاش برای شناختن کسی که تا حالا ملاقاتش نکردی

But loving him was red
اما از دست دادن اون قرمز بود.

Oh, red
اوه، قرمز
(اینجا قرمز استعاره از خوشبختی و برکت است)

Burning red
قرمز سوزان.

Remembering him comes in flashbacks and echoes
به یاد آوردن اون مثل خاطرات قدیمی و انعکاس صدا ها و طنین ها و آواها و پژواک ها سراغم می آید.

Tell myself it’s time now, gotta let go
به خودم میگم حالا وقتشه که ولش کنم (بزارم برم)

But moving on from him is impossible
اما رها کردن و از اون گذر کردن غیر ممکنه(برای من)

When I still see it all in my head
تا زمانیکه من هنوز اون رو توی ذهنم مرور میکنم (میبینم)

In burning red
در قرمزیِ سوزاننده

Burning, it was red
سوزان، اون (عشق ما) قرمز بود.

Oh, losing him was blue like I’d never known
از دست دادن اون ناراحت کننده بود، مثل اینکه دیگه هر گز نخواهم فهمید

Missing him was dark grey all alone
از دست دادن اون سیاهی همه ی تنهایی هام بود

Forgetting him was like trying to know somebody you never met
فراموش کردن اون مثل تلاش برای شناختن کسی که تا حالا ملاقاتش نکردی

‘Cause loving him was red
چونکه دوست داشتن اون قرمز بود

Yeah, yeah, red
آره، آره، قرمز

We’re burning red
ما قرمز سوزاننده ایم

And that’s why he’s spinnin’ ’round in my head
بخاطر اینه که اون داره دور سرم میچرخه.

Comes back to me, burning red
برگرد پیشم، قرمز سوزان

Yeah, yeah
آره، آره

His love was like driving a new Maserati down a dead-end street
عشق اون مثل روندن یه مازارتی نو ته یه خیابون بن بسته.

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️