موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Problem از Ariana Grande ft. Iggy Azalea با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11726 | ارسال توسط: ژانویه 17, 2018
موزیک ویدیو Problem از Ariana Grande ft. Iggy Azalea با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Ariana Grande – Problem ft. Iggy Azalea

 

It’s Iggy Iggs!
من ایگی ایگزم

I got one more problem with you girl
من یه مشکل دیگه هم دارم با تو دختر

One less, one less!
یکی کمتر، یکی کمتر

Aye آره
(در شعر)

Problem
مشکل

Hey baby even though I hate ya!
هی عزیزم گرچه ازت متنفرم

I wanna love ya میخوام
دوستت داشته باشم

I want you! (you you)
من تو رو میخوام (تو تو)

And even though I can’t forgive
you و گرچه نمیتونم تو رو ببخشم

I really want ta
من واقعا تو رو میخوام

I want you! (you you)
من تو رو میخوام (تو تو)

Tell me, tell me baby
بهم بگو، بهم بگو عزیزم

Why can’t you leave me?
چرا نمیتونی ترکم کنی؟

Cause even though I shouldn’t want
it چون اگر چه نباید اینو میخواستم

I gotta have it
من بدستش آوردم

I want you! (you you)
من تو رو میخوام (تو تو )

Head in the clouds
سرم داخل ابراست (خیالبافی میکنم)

Got no weight on my shoulders
چیزی روی شونه هام حس نمیکنم (دغدغه ای ندارم)

I should be wiser
من باید عاقل تر باشم

And realize that I’ve
got و بفهمم که من دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

One less problem without
ya یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

I know you’re never gonna wake up
من میدونم که تو هرگز از خواب (غفلت) بیدار نمیشی

I gotta give up
من باید تسلیم بشم

But it’s you! (you you)
اما این تویی (تو تو)

I know I shouldn’t ever call back
من میدونم که نباید هیچوقت بهت زنگ بزنم

Or let you come back
یا بذارم برگردی

But it’s you! (you you)
اما این تویی(تو تو)

Every time you touch me
هر وقت که تو منو لمس میکنی

And say you love me
و میگی که دوستم داری

I get a little bit breathless
یه کوچولو نفسم بند میاد

I shouldn’t want it
من نباید اینو بخوام

But it’s you! (you you)
اما این تویی (تو تو)

Head in the clouds
سرم داخل ابراست

Got no weight on my shoulders
چیزی روی شونه هام حس نمیکنم

I should be wiser
من باید عاقل تر باشم

And realize that I’ve
got و بفهمم که من دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

One less problem without
ya یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

It’s Iggy Iggs!
من ایگی ایگزم

Uh!
آها

What you got?
تو چی توو چنته داری؟

Smart money bettin’
میتونم شرط ببندم

I’ll be better off without
you من بدون تو راحت تر هستم

In no time
خیلی زود

I’ll be forgettin’ all about you
همه چیزو درباره ت فراموش میکنم

You saying that you
know تو میگی که میدونی

But I really really doubt you
اما من واقعا واقعا شک دارم

Understand my life is easy
بفهم زندگی من راحت تر هست

When I ain’t around you
وقتی که نزدیکت نیستم

Iggy Iggy
ایگی ایگی

Too biggie to be here stressin’
مشکل بزرگیه اینجا بودن پر از استرسه

I’m thinkin’ I love the thought of you
من دارم فکر میکنم که عاشق فکر کردن بهت هستم

More than I love your presence
بیشتر از اینکه دوست داشته باشم ،پیشم باشی
( فکر کردن بهت رو بیشتر دوست دارم نسبت به اینجا بودنت)

And the best thing now
و بهترین چیز الان

Is probably for you to exit
احتمالا این هست برای تو که بری

I let you go
من میذارم بری

Let you back
میذارم برگردی

I finally learned my lesson!
بالاخره درسم رو یاد گرفتم!

No half-stepping
شک و دودلی بسه

Either you want it or you just keep
playin’
میخوایش یا فقط داری بازی میکنی

I’m listening to you knowin’
من دارم بهت گوش میدم با اینکه میدونم

I can’t believe what you’re sayin’
نمیتونم حرفایی که میزنیو باور کنم

There’s a million you’s baby boo
اینجا میلیون ها پسر بچه مثل تو هست

So don’t be dumb
پس احمق نباش

I got 99 problems
من 99 تا مشکل دارم

But you won’t be one
ولی تو یکیشون هم نخواهی بود

Like what!
مثل چی!

One less, one less problem
یکی کمتر،یه مشکل کمتر

One less, one less problem
یکی کمتر، یه مشکل کمتر

Head in the clouds
سرم داخل ابراست

Got no weight on my shoulders
چیزی روی شونه هام حس نمیکنم

I should be wiser
من باید عاقل تر باشم

And realize that I’ve got (I’vegot)
و بفهمم که من دارم (من دارم)

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

One less problem without
ya یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

One less problem without
ya یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got!
دارم

One less problem without ya!
یه مشکل کمتر بدون تو

I got one less, one less problem
من یه دونه کمتر، یه مشکل کمتر دارم

کامنت ها
  • اریانا یه دختر از خود راضی و زشته که صداش هم افتزاحه واقعا نمیدون چرا مردم میرن میچسبن به این مسخره ها یا همون بیلی زشت که شبیه جن بودادس

  • اریانا یه دختر از خود راضی و زشته که صداش هم افتزاحه واقعا نمیدون چرا مردم میرن میچسبن به این مسخره ها یا همون بیلی زشت که شبیه جن بوداده است

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

🔰اگر دوس دارید اسپانسر وبسایت سابریکا شوید
به لینک زیر مراجعه کنید یا به ادمین تلگرام پیام بدید