موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Por Favor از Pitbull, Fifth Harmony با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 9052 | ارسال توسط: آگوست 26, 2018
موزیک ویدیو Por Favor از Pitbull, Fifth Harmony با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Pitbull, Fifth Harmony – Por Favor

Mr. Worldwide
آقای جهانی(لغب پیت بول)

With the beautiful‚ s*e*x*y‚ sophisticated
Fifth Harmony
با فیفث هارمونی زیبا و جذاب و شیک

I already seen mama need a TLC
من قبلا دیدم عزیزم که به عشق نیاز داری

And I ain′t too proud
to beg just like TLC
و من اونقدر مغرور نیستم که برای عشق بهت التماس نکنم

I got a good head on my shoulders‚
if you know what I mean
من یه سرخوشگل روی شونه هام دارم اگه میدونی منظورم چیه

That′s when I called her over
and told her Mami‚ ven aquí
اون موقعیه که من صداش میکنم و بهش میگم عزیزم بیا اینجا

¿De dónde eres‚ cuál es tu nombre?
Where are you? What’s your name
اهل کجایی؟اسمت چیه؟

¿Tienes novia‚ o buscas hombre?
Do you have a boyfriend or are you looking for a man?
دوست پسر داری یا دنبال یه مردی؟

Por favor‚ disculpa todas
las preguntas
Please excuse all of my questions
لطفا بخاطر تمام سوالام منو ببخش

Que lo único que quiero es un besito
en la punta‚ pretty‚ please
All I want is a little ki**ss on the mouth baby
چون چیزی که من میخوام یه بوسه‌ از لباته عزیزم

Please‚ vas a tener que esperar
(dame un besito‚ mami)
Please, you’re gonna have to wait
Come mamacita mami
لطفا،تو باید منتظر(بوس)بمونی
(یه بوس بده عزیزم)

Please‚ si lo quieres tonight
Please, if you want it tonight
لطفا،اگر امشب میخوایش

Lo que quieras si me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
برای خواستت باید ازم خواهش کنی

Lo hago todo si me dices
por favor (por favor)
I’ll do everything if you tell me please
من همه کاری واست میکنم اگر فقط بهم بگی لطفا

De la forma en que lo dices‚
díme más (más‚ más‚ más)
In a way that you say It, tell me that
همون طور که میگی بیشتر بگو(بیشتر،بیشتر،بیشتر)

Haz lo que quieras si
me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
هر کاری که میخوای انجام بده فقط بگو لطفا

Ella me dijo Número uno‚
mi nombre es Johanna
She told me, number one my name is Cubana
اون بهم گفت:قبل از هرچیز اسمم جواناست

¿Y de qué punta tú hablas? Punta Cana
And what tip are you talking, Punta Cana
از چه نوکی حرف میزنی,نوک درخت نخل؟

No mama‚ de la punta de mi nariz
no mama,my nose tip
نه عزیزم،نوک دماغم

Yo me pillo un french k**iss‚
en la punta de París
Let me give you a French k**iss
In the tip of Paris
بذار من یه بوسه فرانسوی رو نوک پاریس(ایفل) بهت بدم

Estoy loco‚ y un poco suelto
I’m so crazy, and a little bit loose
من دیوونه ام و یه کم بی بند و بار

Coco quemao′‚ y un poco fresco
burnt head,and alittle shameless
کلی رابطه داشتم و خجالت هم نمیکشم

Pero dame un besito en la punta
But give me a kis**s on the tip, please
یه بوس سریع بهم بده

Por favor‚ mami‚ me lo merezco‚
pretty‚ please
Mami I deserve it pretty please
لطفا عزیرم من لیاقتشو دارم،خوشگله لطفا

Please‚ vas a tener que esperar
(dame un besito‚ mami)
Please, you’re gonna have to wait
لطفا،تو باید منتظر(بوس)بمونی
(یه بوس بده عزیزم)

Please‚ si lo quieres tonight
Please, if you don’t want tonight
لطفا،اگر امشب میخوایش

Lo que quieras si me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
برای خواستت باید ازم خواهش کنی

Lo hago todo si me dices
por favor (por favor)
I’ll do everything if you tell me please
من همه کاری واست میکنم اگر فقط بهم بگی لطفا

De la forma en que lo dices‚
díme más (más‚ más‚ más)
In a way that you say It, tell me that
همون طور که میگی بیشتر بگو(بیشتر،بیشتر،بیشتر)

Haz lo que quieras si me dices
por favor (por favor)
Whatever you want if you tell me please
هر کاری که میخوای انجام بده فقط بگو لطفا

Mami‚ dame eso‚ s*e*x*y
(¿qué tú quieres?)
Mami give me kis**ses, s*e*x*y what do you want
عزیزم یه بوس بهم بده س*ک*سی(ازم چی میخوای؟)

Mami‚ dame besos‚ rico (hahaha)
Mami give me ki***sses, so good
عزیزم بهم از بوسه خوش مزه ات بده

Mami‚ dame eso‚ s*e*xy (mm)
Mami give me ki**ss**es, s**xy
عزیزم یه کم از اون (لبات)بهم بده،س*ک*سی

Mami‚ dame besos‚ rico
(¿qué tú quieres?)
Mami give me kis**ses, s*e*x*y what do you want
عزیزم بهم از بو*سه خوش مزه ات بده(چی ازم میخوای؟)

Mami‚ dame eso‚ s*e*x*y (¿eso?)
Mami give me kis*s*es, so good
عزیزم یه کم از اون (لبات)بهم بده،س*ک*سی

Mami‚ dame besos‚ rico
Mami give me kis*s*es, so good
عزیزم بهم از بوسه خوش مزه ات بده

Mami‚ dame eso‚ s*e*xy
Mami give me ki*s*ses, s*e*xy
عزیزم یه کم از اون (لبات)بهم بده،س*ک*سی

Mami‚ dame besos‚ rico
Mami give me kis*s*es, so good
عزیزم بهم از بوسه خوش مزه ات بده

Please‚ vas a tener que esperar
(boy‚ if you tell me now)
Please, you’re gonna have to wait
لطفا،تو باید منتظر(بوس)بمونی
(پسر،اگه الان بهم بگی لطفا)

Please‚ solo quieres sanar
(if you want this now)
Please, if you want it tonight
لطفا،اگر امشب میخوایش
(اگه الان میخوایش)

Lo que quieras si me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
برای خواستت باید ازم خواهش کنی

Lo hago todo si me dices
por favor (por favor)
I’ll do everything if you tell me please
من همه کاری واست میکنم اگر فقط بهم بگی لطفا

De la forma en que lo dices‚
díme más (más‚ más‚ más)
In a way that you say It, tell me that
همون طور که میگی بیشتر بگو(بیشتر،بیشتر،بیشتر)

Haz lo que quieras si me dices
por favor (por favor)
Whatever you want if you tell me please
هر کاری که میخوای انجام بده فقط بگو لطفا

Lo que quieras si me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
برای خواستت باید ازم خواهش کنی

Lo hago todo si me dices
por favor (por favor)
I’ll do everything if you tell me please
من همه کاری واست میکنم اگر فقط بهم بگی لطفا

De la forma en que lo dices‚
díme más (más‚ más‚ más)
In a way that you say It, tell me that
همون طور که میگی بیشتر بگو(بیشتر،بیشتر،بیشتر)

Haz lo que quieras si
me dices por favor
Whatever you want if you tell me please
هر کاری که میخوای انجام بده فقط بگو لطفا

Ven mamita‚ pa′ dártelo
Mami look, in order to give it
بیا اینجا عزیزم تا چیزی که میخوای(بوسه)رو بگیری

Despacito‚ suavesito‚ rico
slowly, suavely how good
آروم و نرم و خوش مزه

Como arroz con huevo frito
like rice with fried egg, hahaha
مثل برنج و تخم مرغ پخته

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Daniel

    خداوکیلی قوی ترین سایتی که دیدمی

    (لایک باکامنت قلب)

    • Saeed Avril