موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Party Monster از The Weeknd با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 887 | ارسال توسط: نوامبر 5, 2020
موزیک ویدیو Party Monster از The Weeknd با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Party Monster از The Weeknd با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ در این آهنگ ایبل از زندگی بی بد و بار خودش صحبت میکنه و یه دختر رقاص لختی که باهاش آشنا میشه و یه شب میبرتش خونه اش.


The Weeknd – Party Monster

I’M GOOD I’M
GOOD I’M GREAT
حالم خوبه حالم خوبه عالی هستم

KNOW ITS BEEN A WHILE
NO MIXIN UP THE DRINK
میدونم خیلی وقته ولی الان دارم یه نوشیدنی(مخدر)درست میکنم

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه
(که چقدر خوش گذرونی رو دوست دارم)

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I’M GOOD I’M
GOOD I’M GREAT
حالم خوبه حالم خوبه عالی هستم

KNOW ITS BEEN A WHILE
NO MIXIN UP THE DRINK
میدونم خیلی وقته ولی الان دارم یه نوشیدنی درست میکنم

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

AND I SEEN HER GET
RICH ON THE POLE?
دیدمش که داشت با رقص میله پولدارتر میشد

I SEEN HER I KNEW
SHE HAD TO KNOW
دیده بودمش، میدونستم که باید بدونه که

I SEEN HER TAKE
DOWN THAT TEQUILA
دیده بودمش که داشت مستِ تکیلا میشد

DOWN BY THE LITRE
مستِ یه لیتر تکیلا

I KNEW I HAD TO MEET HER
میونستم باید باهاش آشنا بشم

OOO SHE MINE
مال منه

OOO GIRL BUMP AND GRIND
اون دختر با اون رقص س ک سی

OOO SHE MINE
مال منه

OOO GIRL BUMP A LINE
اون دختر، استنشاق خط خای کوکائین

ANGELINA
آنجلینا

LIPS LIKE ANGELINA
لباش مثل آنجلینا جولیه

LIKE SELENA
مثل سلینا

ASS SHAPED LIKE SELENA
مدل باسنش شبیه سلینا گومزه

IM LIKE
حرف من اینه که

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I DON’T
EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

I’M GOOD I’M
GOOD I’M GREAT
حالم خوبه حالم خوبه عالی هستم

KNOW ITS BEEN A WHILE
NO MIXIN UP THE DRINK
میدونم خیلی وقته ولی الان دارم یه نوشیدنی درست میکنم

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I’M GOOD I’M
GOOD I’M GREAT
حالم خوبه حالم خوبه عالی هستم

KNOW ITS BEEN A WHILE
NO MIXIN UP THE DRINK
میدونم خیلی وقته ولی الان دارم یه نوشیدنی درست میکنم

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I JUST NEED A GIRL WHO
GONNA REALLY UNDERSTAND
به یه دختری نیاز دارم دارم که واقعا درک کنه

I BEEN POPPIN JUST
TOOK THREE IN A ROW
داشتم قرص(اکس)مصرف میکردم سه تا پشت سر هم خوردم

IM BOUNCIN GOOD,
AGAIN IM ON A ROLL
دوباره میخوام انجامش بدم حسابی نشئه ام

IVE SEEN ‘EM OUTSIDE
TRYING TO REACH HER
پسره رو بیرون دیده بودم که سعی داشت اونو به دست بیاره

YOU TRYING TO LEAVE HIM,
YOU SAID I’M THE REASON
سعی میکنی اون پسره رو ول کنی گفتی من دلیلشم

TELL ME LIES
بهم دروغ بگو

OH GIRL TELL ME LIES
عزیزم بهم دروغ بگو

SAY YOUR MINE
بگو مال منی

IM YOURS FOR THE NIGHT
من برای یه شب مال تو هستم

IM THE REALEST
من روراست ترینم

SHE SAID I’M THE REALEST
گفت که من روراست ترینم

HEAD BE GENIUS
یه مغز باهوش

DICK GAME BE THE MEANEST
دروغ گویی بدترین کار ممکنه

IM LIKE
حرف من اینه که

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

BITCHES IN MY NEW SPOT,
CROWDIN UP MY SPACE
دخترا به خونه ی جدیدم میان

HAD TO CHECK THE SAFE, CHECK
MY DRESSER FOR THE CHANGE
مجبورم گاوصندوقم و کمد جواهراتم رو چک کنم
(بهشون اعتماد ندارم که ازم دزدی نکنن)

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

BITCHES IN MY NEW SPOT,
CROWDIN UP MY SPACE
دخترا به خونه ی جدیدم میان

HAD TO CHECK THE SAFE, CHECK
MY DRESSER FOR THE CHANGE
مجبورم گاوصندوقم و کمد جواهراتم رو چک کنم

PARANOID
پارانویا
(صدای زنی که اینجا شنیده میشه صدای لانا دل ری هستش)

BUT I SEE
SOMETHING IN YA
ولی یه چیزی در تو میبینم

IM PARANOID
من دچار پارانویا هستم

PARANOID
پارانویا

BUT I SEE
SOMETHING IN YA
ولی یه چیزی در تو میبینم

BUT I SEE
SOMETHING IN YA
ولی یه چیزی در تو میبینم

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

GOT UP THANKED THE
LORD FOR THE DAY
با حس تشکر از خدا به خاطر همچین روزی بیدار شدم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

(WOKE UP BY A GIRL I
DON’T EVEN KNOW HER NAME)
کنار دختری از خواب بیدار شدم که حتی اسمشم نمیدونم

YOU’RE PARANOID
تو دچار پارانویا هستی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • ARVIN

    عالی دمتون گرم

    • Saeed Avril