موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو OneRepublic بنام Counting Stars با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6081 | ارسال توسط: فوریه 18, 2017
موزیک ویدیو OneRepublic بنام Counting Stars با زیرنویس فارسی و انگلیسی

OneRepublic – Counting Stars

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars,
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be counting stars
ما قراره ستاره هارو بشمریم

Yeah, we’ll be counting stars
آره ستاره میشمریم

I see this life like a swinging vine,
من زندگی رو مثل یه درخت مو میبینم(پر از ریسک و خطر)

Swing my heart across the line
قلب من از میان این خط تاب میخوره(قلب من برای ب دست اوردنن خوشبختی حد و مرزها رو رد میکنه اما از شکست میترسه)

In my face is flashing signs,
جلوی صورتم نشانه هایی هست

Seek it out and ye shall find
بگرد احتمالا میتونی پیداش کنی

Old but I’m not that old
بزرگ ، اما نه اونقدرا پیر

Young but I’m not that bold
جوون ، اما نه اونقدرا جسور

And I don’t think the world is sold
فکر نمیکنم دنیا فروخته شده باشه(Green economy یکبار برای دنیاا قیمت تعیین کرد)

I’m just doing what we’re told
فقط دارم کاری رو میکنم که بهم گفته شده

I I I I feel something so right
من احساس میکنم کار درست دارم انجام میدم

by doing the wrong thing
وقتی کارای غلطی انجام میدم

And I I I I feel something so wrong
من احساس میکنم کار اشتباهی دارم انجام میدم

by doing the right thing
وقتی دارم کارای درستی انجام میدم

I could lie, couldn’t I, couldn’t I?
من میتونستم دروغ بگم،نمیتونستم؟

Every thing that kills me makes me feel alive.
چیزایی که منو بکشه بهم حس زنده بودن میده

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

Baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be counting stars
ما قراره ستاره هارو بشمریم

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be-we’ll be counting stars
ما قراره ستاره هارو بشمریم

I feel her love
And I feel it burn
من عشقش رو احساس کردم و حس کردم چقدر سوزانه

down this river every turn
پایین این رودخانه،سر هر پیچ

Hope is our four-letter word
امید یه کلمه ی چهار حرفیه

make that money watch it burn
پول دربیار ، سوختنش رو نگاه کن

Old but, I’m not that old
بزرگ ، اما نه اونقدرا پیر

Young, but I’m not that bold
جوون ، اما نه اونقدرا جسور

And I don’t think the world is sold
فکر نمیکنم دنیا فروخته شده باشه

I’m just doing what we’re told
فقط دارم کاری رو میکنم که بهمون گفته شده

And I I I I feel something so wrong
حس میکنم کار خیلی اشتباهی انجام میدم

by doing the right thing
وقتی دارم کارای درستی انجام میدم

I could lie, couldn’t I, couldn’t I?
من میتونستم دروغ بگم،نمیتونستم؟

Everything that drowns me makes me wanna fly
هرچیزی که منو غرق کنه باعث میشه بخوام پرواز کنم

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

Baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be counting stars
ما قراره ستاره هارو بشمریم

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be-we’ll be counting stars
ما قراره،قراره ستاره هارو بشمریم

Oh, take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفتم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفتم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفتم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن(خرج کردن)

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفتم

Everything that kills me makes me feel alive
چیزایی که منو بکشه باعث میشه حس زنده بودن بکنم

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

Baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be counting stars
ما قراره ستاره ها رو بشمریم

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep
تازگیا نمیتونم بخوابم

Dreaming about the things that we could be
در مورد چیزایی که میتونستیم بشیم رویا پردازی میکنم

But, baby I’ve been, I’ve been praying hard
اما عزیزم من دارم سخت دعا میکنم

Said no more counting dollars
گفتی دیگه دلار نشمریم

we’ll be-we’ll be counting stars
ما قراره ستاره ها رو بشمریم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفتم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که من یاد گرفیم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که ما یاد گرفتیم

Take that money watch it burn,
پول دربیار ، سوختنش رو تماشا کن

Sink in the river The lessons are learnt
غرق شدن تو این رودخونه درسیه که ما یاد گرفتیم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • amir

    your web is unparalleled
    much obliged

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️