موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو One Time از Marian Hill با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3880 | ارسال توسط: دسامبر 16, 2017
موزیک ویدیو One Time از Marian Hill با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Marian Hill – One Time

You know you’ve got that thing that makes the girls all swing
تو می دونی که اونچیزی رو که همه ی دخترا رو به تب و تاب میاره داری

You know exactly what you do
تو دقیقا میدونی که داری چیکار می کنی

You like the hit and run, you say it’s all for fun
تو بزن و در رو رو دوس داری و میگی اینا همش برای خوش گذرونیه

You think that I’m the one for you
تو فک می کنی که من آدمیم که باید باهاش باشی

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

I know I’ve got that sway that makes the boys all stay
من می دونم اون تاثیر رو روی بقیه دارم که باعث میشه همه ی پسرا با دیدنم واستن

I know the way that men can be
من می دونم که مرا می تونن چطوری باشن

I like it smooth and slow, give it some time to grow
من رابطه رو اروم دوس دارم و دوس دارم که قدم به قدم پیش بریم و به همدیگه یکم وقت بدیم(برای شناختن)

That’s something you should know about me
این یه چیزیه که باید در موردم بدونی

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One more time
بیشتر از یکبار

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

Boy if you wanna go I would not mind
پسرجون اگه می خوای بری اصلا برام مهم نیست

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One time, one time, one time
یکبار

But I’m not the kind of drum you play one time
اما من از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

One , one , one time
یکبار

one the kind of drum you play one time
از اون درام(ساز کوبه ای)هایی نیستم که فقط یه بار باهاشون اهنگ بزنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️