موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو One Direction بنام Story Of My Life با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8964 | ارسال توسط: نوامبر 27, 2016
موزیک ویدیو One Direction بنام Story Of My Life با زیرنویس فارسی و انگلیسی

One Direction – Story Of My Life

Written in these walls are the stories that I can’t explain
روي اين ديوارها داستان هايي نوشته شده که من نمي تونم توضيح بدم

I leave my heart open but it stays right here empty for days
من قلبمو باز گذاشتم ولي قلبم درست همينجا براي چند روزه که خالي مونده

She told me in the morning she don’t feel the same about us in her bones
اون يه صبح به من گفت که در وجودش احساس هميشگي رو راجع به ما نداره

Seems to me that when I die these words will be written on my stone
براي من مثل اين ميمونه که وقتي من مردم اين کلمات روي سنگ قبرم نوشته بشه

And I’ll be gone, gone tonight
و من امشب محو خواهم شد

The ground beneath my feet is open wide
زمين زير پاي من بسيار باز است

The way that I been holding on too tight
With nothing in between
راهي که من توش در انتظارم, يک راه تنگ و بدون هيچ چيزي در بين اين راه است

The story of my life
I take her home
داستان زندگي من اينه که من ميبرمش خونه

I drive all night
To keep her warm and time is…
..و زمان

frozen
يخ زده

(the story of, the story of)
(داستانِ, داستانِ)

The story of my life
I give her hope
داستان زندگي من اينه که به اون دختر اميد بدم

I spend her love Until she’s broke Inside
من عشق اون دختر رو صرف کردم تا
زماني که اون از داخل شکست

The story of my life
داستان زندگي من

Written on these walls are the colors that I can’t change
بر روي اين ديوار ها رنگ هايي نوشته شده که من نيمتونم تغييرشون بدم

Leave my heart open but it stays right here in its cage
من قلبمو باز گذاشتم ولي اون درست هيمنجا تو يک قفس مونده

I know that in the morning now I see us in the light upon a hill
من ميدونم که صبح هنگام يک نور فراگير رو بالاي تپه خواهم ديد

Although I am broken, my heart is untamed, still
گرچه من خرد شدم ولي هنوز قلبم متعلق به کسي نيست

And I’ll be gone, gone tonight
و من امشب محو خواهم شد

The fire beneath my feet is burning bright
آتش زير پاي من درخشان مي سوزد

The way that I been holding on so tight
With nothing in between
راهي که من توش در انتظارم, يک راه تنگ و بدون هيچ چيزي در بين اين راه است

the story of my life
I take her home
داستان زندگي من اينه که من ميبرمش خونه

I drive all night
To keep her warm
And time is…
من تمام شبو رانندگي ميکنم تا اونو گرم نگه دارم
..و زمان

frozen
يخ زده

(the story of, the story of)
(داستانِ, داستانِ)

The story of my life
I give her hope
داستان زندگي من اينه که به اون دختر اميد بدم

I spend her love Until she’s broke Inside
من عشق اون دختر رو صرف کردم تا
زماني که اون از داخل شکست

The story of my life
داستان زندگي من

And I been waiting for this time to come around
و من منتظر آن لحظه خواهم شد که به اين اطرف بيايد

But baby running after you is like chasing the clouds
ولي بچه ها سريع بزرگ ميشوند

The story of my life I take her home
داستان زندگي من اينه که من ميبرمش خونه

I drive all night To keep her warm And time is frozen
من تمام شبو رانندگي ميکنم تا اونو گرم نگه دارم
و زمان يخ زده است

The story of my life
I give her hope (give her hope)
داستان زندگي من اينه که به اون دختر اميد بدم

I spend her love Until she’s broke (until she’s broke inside) Inside
من عشق اون دختر رو صرف کردم تا
زماني که اون از داخل شکست

The story of my life
داستان زندگي من

The story of my life
داستان زندگي من

The story of my life
داستان زندگي من

The story of my life
داستان زندگي من

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Diana

    …lovely

  • Tara

    One Direction 😀

  • حانیه

    عشقای من

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️