موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Ocean از Lady Antebellum با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 652 | ارسال توسط: آگوست 19, 2020
موزیک ویدیو Ocean از Lady Antebellum با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Ocean از Lady Antebellum با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Lady Antebellum – Ocean

HOW CAN SOMEONE STAND
SO DAMN CLOSE
چه جوری یه نفر میتونه انقدر نزدیکت وایساده باشه

AND FEEL LIKE THEY’RE
WORLDS AWAY?
و به حس کنی که چندین دنیا ازت فاصله دارن؟

I CAN SEE YOUR SAD
STORY EYES
میتونم داستان غمگین چشمات رو ببینم

SO HOW DO YOU HAVE NO
WORDS TO SAY
پس چه جوری حرفی واسه زدن
نداری(وقتی این همه غصه تو چشمانه)؟

ALL I WANT IS TO
FALL IN DEEPER
تنها چیزی که میخوام بیشتر عاشق شدنه

THAN I’VE EVER BEEN WHY WON’T
YOU LET ME
بیشتر از عشقای قبلی
پس چرا بهم اجازه نمیدی؟

I CAN HANDLE YOUR HEART
SO, HELP ME
میتونم قلبتو مهار کنم
پس کمکم کن

HERE YOU ARE, NEXT TO ME
اینجایی، درست کنارم

SO MUCH BEAUTY AT MY FEET
عاشق من بودن زیبایی های خودشو داره

ALL I WANT TO DO IS SWIM
فقط میخوام شنا کنم

BUT THE WAVES KEEP
CRASHING IN
ولی موج ها همش مانعم میشم

NO I’M NOT AFRAID TO DROWN
نه من از غرق شدن نمیترسم

TAKE ME OUT, TAKE ME DOWN
منو ببر، منو پایین بکش(غرق کن)

I’M SO TIRED OF THE SHORE
من از ساحل خسته شدم

LET ME IN, BABY YOU’RE AN
OCEAN, BEAUTIFUL AND BLUE
بذار وارد(قلبت) بشم، عزیزم تو
یه اقیانوس زیبا و آبی هستی

I WANNA SWIM IN YOU
میخوام در تو شنا کنم

LIKE A LIGHTHOUSE UP
AND SHINING BRIGHT
مثل یه فانوس دریایی
به روشنی میدرخشیدم

THROUGH THE DARK FOR THE
BOTH OF US
در زمانهای تاریکی
برای هر دومون(میدرخشیدم)

AND I’VE DONE IT OUT OF LOVE,
IT’S NOT ENOUGH
و جمله “من این کارو به خاطر عشق نکردم” درست نیست

BUT GOD, HOW I WISH IT WAS
ولی خدایا، ای کاش بود

AND I DON’T WANNA FIND OUT HOW
MUCH LONELY
نمیخوام بدونم چقدر میتونم این حس تنهایی

I CAN TAKE BEFORE
YOU LOSE ME
تحمل کنم قبل این که ازت بِبُرم

BABY LOOK AT ME AND SWEAR YOU
WON’T LOSE ME
عزیزم فقط یه بار نگاهم کن تا من قسم بخورم
که تو هرگز منو از دست نمیدی

HERE YOU ARE, NEXT TO ME
اینجایی، درست کنارم

SO MUCH BEAUTY AT MY FEET
عاشق من بودن زیبایی های خودشو داره

ALL I WANT TO DO IS SWIM
فقط میخوام شنا کنم

BUT THE WAVES
KEEP CRASHING IN
ولی موج ها همش مانعم میشم

NO I’M NOT AFRAID TO DROWN
نه من از غرق شدن نمیترسم

TAKE ME OUT, TAKE ME DOWN
منو ببر، منو پایین بکش

I’M SO TIRED OF THE SHORE
من از ساحل خسته شدم

LET ME IN, BABY YOU’RE AN
OCEAN, BEAUTIFUL AND BLUE
بذار وارد(قلبت) بشم، عزیزم تو
یه اقیانوس زیبا و آبی هستی

I WANNA SWIM IN YOU
میخوام در تو شنا کنم

I CAN’T LET IT GO
نمیتونم فراموش کنم

FOR MOMENTS IN YOUR ARMS
از لحظه ای که منو در آغوش گرفتی

BUT THEY COME BACK AGAIN
ولی اونا(موجها) دوباره میان سر وقتم

THE WAVES, THE WAVES,
THE WAVES, THE WAVES
موجها(موانعی که سر راهم میذاری تا بهت نرسم)موجها

THE WAVES, THE WAVES, THE
WAVES, THE WAVES
موجها جوجها

HERE YOU ARE, NEXT TO ME
اینجایی، درست کنارم

SO MUCH BEAUTY AT MY FEET
عاشق من بودن زیبایی های خودشو داره

ALL I WANT TO DO IS SWIM
فقط میخوام شنا کنم

BUT THE WAVES
KEEP CRASHING IN
ولی موج ها همش مانعم میشم

NO I’M NOT AFRAID TO DROWN
نه من از غرق شدن نمیترسم

TAKE ME OUT, TAKE ME DOWN
منو ببر، منو پایین بکش

I’M SO TIRED OF THE SHORE
من از ساحل خسته شدم

LET ME IN, BABY YOU’RE AN
OCEAN, BEAUTIFUL AND BLUE
بذار وارد(قلبت) بشم، عزیزم تو
یه اقیانوس زیبا و آبی هستی

I WANNA SWIM IN YOU
میخوام در تو شنا کنم


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها
  • erfan

    عالی

    • Saeed Avril