موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو now you’re gone از Basshunter با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4734 | ارسال توسط: نوامبر 20, 2017
موزیک ویدیو now you’re gone از Basshunter با زیرنویس فارسی و انگلیسی

basshunter – now you’re gone

Now you’re gone
حالا که رفتي

I realize my love for you was strong
مي فهمم که عشقم به تو قوي بود

And I miss you here,
و حالا اينجا دلم برات تنگ شده

Now you’re gone
حالا که رفتي

I keep waiting here by the phone
به همراهي عکسات که از ديوار آويزونن

With your pictures hanging on the wall
به منتظر بودن کنار تلفن ادامه مي دم

Now you’re gone
حالا که تو رفتي

I realize my love for you was strong
مي فهمم که عشقم به تو قوي بود

And I miss you here,
و الان دلم برات تنگ شده

Now you’re gone
حالا که رفتي

I keep waiting here by the phone
به همراهي عکسات که از ديوار آويزونن

به منتظر بودن کنار تلفن ادامه مي دم

Is this the way it’s meant to be
از اول قرار بود همينجوري بشه؟

Only dreaming that you’re missing me
که فقط توي رويا هام دلت برام تنگ شه

I’m waiting here at home
من اينجا توي خونه منتظر موندم

I’ll go crazy,
و ديوونه و عصبي ميشم

Now you’re gone
حالا که رفتي

There’s an empty place in my heart
يه جاي خالي توي قلبم وجود داره

Without my Anna it will break apart
بدون آناي من قلبم نابود ميشه(بعضيا ميگن آنا اسم دخترشه که مرده )

It won’t heal it never fades away
اين درد هيچوقت خوب نميشه و محو ناشدنيه

I will think about you everyday
هر روز به تو فکر خواهم کرد

ما را در اينستاگرام دنبال کنيد
@subricacom

(Ready for takeoff)
براي (با شتاب)حرکت کردن آماده اي؟

ترجمه و زيرنويس سابريکا
subrica.com

Now your gone
حالا که رفتي

I realize my love for you was strong
مي فهمم عشقم بهت قوي بوده

And I miss you here,
و الان دلم برات تنگ شده

Now you’re gone
حالا که رفتي

I keep waiting here by the phone
به همراهي عکسات که از ديوار آويزونن

With your pictures hanging on the wall
به منتظر بودن کنار تلفن ادامه ميدم

Is this the way it’s meant to be
قرار بود از اول همينطوري بشه؟

Only dreaming that you’re missing me
فقط توي روياهام ببينم که دلت برام تنگ شده؟

I’m waiting here at home
حالا توي خونم منتظرم

I’ll go crazy
و ديوونه و عصبي ميشم

Now you’re gone
حالا که رفتي

Now you’re gone
حالا که رفتي

I realize my love for you was strong
مي فهمم که عشقم بهت قوي بود

And I miss you here
و حالا دلم برات تنگ شده

Now you’re gone
حالا که رفتي

I keep waiting here by the phone
به همراهي عکسات که از ديوار آويزونن

With the pictures hanging on the wall
به منتظر موندن در کنار تلفن ادامه ميدم

Is this the way it’s meant to be?
از اول قار بود همينطوري شه؟

Only dreaming that you’re missing me
فقط توي روياهام دلت برام تنگ شه؟

I’m waiting here at home
توي خونه ام منتظرم

I’ll go crazy
ديوونه و عصباني ميشم

Now you’re gone
حالا که تو رفتي

There’s an empty place in my heart
يه جاي خالي تو قلبم وجود داره

Without my Anna it will break apart
و بدون آنام قلبم نابود ميشه

It won’t heal, it never fades away
دردم درمان نميشه و محو ناشدنيه

I will think about you everyday
هر روز به تو فکر خواهم کرد

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️