موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو No Place از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2023 | ارسال توسط: آوریل 4, 2019
موزیک ویدیو No Place از Backstreet Boys با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Backstreet Boys – No Place

I have been to Paris‚ made
my way down to Rome
من تو پاریس بودم و داشتم به سمت روم حرکت میکردم

Seen the sun setting on
the beach in Mexico
تو سواحل مکزیک به تماشای غروب مکزیک نشستم

But I could care less‚ ′cause
I was all alone
ولی هیچ کدوم برام مهم نیستن چون تنهای تنها بودم

And there ain′t no way to touch
your body over the phone
هیچ راهی نیست که از پشت تلفن بدنت رو لمس کنم

I have been all around the world‚
done all there is to do
من همه جای دنیا بودم و هر کاری رو که میشد تا حالا انجام دادم

But you′ll always be the home
I wanna come home to
ولی تو همیشه کسی هستی که میخوام بیام پیشش

You are a wild night with
a hell of a view
تو مثل یه شب شیفته و دیوونه هستی پر از مناظر بینظیر

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

You are my daybreak‚ You
are my California sun
تو سپیده دم منی ، تو خورشید کالیفرنیای منی

You are my Memphis‚ New York‚ New
Orleans all rolled into one
تو ممفیس و نیویورک ونیو اورلاند من هستی،همه چی در یه نفر جمع شده

In the city‚ the country‚
the mountains or sea
تو شهر و بیرون شهر و کوهستان و دریا

Wherever you are‚ baby‚ that′s
where I wanna be
اصلا هر جایی که تو باشی منم میخوام همون جا باشم

I have been all around the world‚
done all there is to do
من همه جای دنیا بودم و هر کاری رو که میشد تا حالا انجام دادم

But you′ll always be the home
I wanna come home to
ولی تو همیشه کسی هستی که میخوام بیام پیشش

You are a wild night with
a hell of a view
تو مثل یه شب شیفته و دیوونه هستی پر از مناظر بینظیر

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you‚ no
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place (No
place‚ no place)
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

Ooh‚ yeah‚ ain′t no place
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

Wherever you are‚ baby‚ that′s
where I wanna be
هر جایی که تو باشی منم میخوام همون جا باشم

I have been all around the world‚
done all there is to do
من همه جای دنیا بودم و هر کاری رو که میشد تا حالا انجام دادم

But you′ll always be the home
I wanna come home to
ولی تو همیشه کسی هستی که میخوام بیام پیشش

You are a wild night with
a hell of a view
تو مثل یه شب شیفته و دیوونه هستی پر از مناظر بینظیر

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place‚ ain′t
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

Said there ain′t no place‚ ain′t
no place like you‚ yeah
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place (No
place‚ no place)
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

No place
هیچ جا

There ain′t no place like
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

No place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

No place‚ no place‚ no place‚ no place
هیچ جا

There ain′t no place‚
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

There ain′t no place‚
no place like you
هیچ جای دنیا مثل بودن با تو نیست

 

کامنت ها

سرور دانلود وصل شد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما همراهان سابریکا

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️