موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو No Help از Inna با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 10268 | ارسال توسط: سپتامبر 15, 2018
موزیک ویدیو No Help از Inna با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Inna – No Help

No no, I don’t make a difference
من هيچ تغييري ايجاد نميکنم

Say what you want about me ,l see ,l see
بگو ازم چی میخوای , من میفهمم متوجه میشم

I don’t need no permission
به اجازه نيازي ندارم

I run the night from Belize to Italy
تمام شب از بليز تا ايتاليا ميدوئم

I got a Coca-Cola but I don’t want no chaser
من دارم نوشابه ميخورم و هيچ مش*روب*ي هم بعدش نميخوام

Drinks on me, you know how that works
تو ميگي:نوشيدني به حساب من،ميدوني تهش يه کجا ميکشه(ميخواي مخم رو بزني)

Everybody wanna see what I’m about to do first
همه ميخوان بدونن من چي کار ميخوام انجام بدم
(همه منتظرن ببينن بهت پا ميدم يا نه)

Watch me and do not disturb
ميتوني تماشم کني ولي مزاحم نشو

Ooh, I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Yeah, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

When I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Yeah, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

While you’re all on my body
وقتي همش نگاهت رو بدن منه

Sé que quieres de m?, de m?, de m?
ميدونم ازم چي ميخواي

Baby, Imma be honest
عزيزم صادقانه بگم

Estoy pensando en t?, en t?, en t?
منم داشتم به تو فکر ميکردم

I got a Coca-Cola but I don’t want no chaser
من دارم نوشابه ميخورم و هيچ م*ش*روبي هم بعدش نميخوام

Drinks on me, you know how that works
تو ميگي:نوشيدني به حساب من،ميدوني تهش يه کجا ميکشه(ميخواي مخم رو بزني)

Everybody wanna see what I’m about to do first
همه ميخوان بدونن من چي کار ميخوام انجام بدم
(همه منتظرن ببينن بهت پا ميدم يا نه)

Watch me and do not disturb
ميتوني تماشم کني ولي مزاحم نشو

Ooh, I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Ooh, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

When I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Yeah, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

Eyes on my body, you want it, you want it
چشم از بدنم برنميداري،بدجور منو ميخواي

But this is the night that I’m gonna be on my own
ولي امشب،شبيه که من ميخوام براي خودم تنها باشم

Hands off my body, my body, don’t hurry up
دستتو بکش(بهم دست نزن) عجله نکن

Cause this is the night that I’m gonna be on my own
چون امشب،شبيه که من ميخوام براي خودم تنها باشم

No no, I don’t make a difference
من هيچ تغييري ايجاد نميکنم

Ooh, I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Ooh, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

When I get by myself, can’t describe how good I feel
خودم به تنهايي به جايي که الان هستم رسيدم و نميتونم بگم چقدر حس خوبي داره

Yeah, I do me so well, you know I don’t need no help
خودم از پس زندگي به خوبي بر اومدم و ميدوني که به کمک کسي نياز ندارم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️