موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو NEVER SEEN THE RAIN از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1652 | ارسال توسط: ژوئن 8, 2020
موزیک ویدیو NEVER SEEN THE RAIN از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو NEVER SEEN THE RAIN از TONES AND I با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️این آهنگ درباره ی آدماییه که از شکست میترسن واسه همینم به
زندگی یکنواخت و امن خودشون میچسبن و هیچ ریسکی نمیکنن


TONES AND I – NEVER SEEN THE RAIN

All your life now
تمام زندگیت

You couldn’t be mad about it
نمیتونستی ازش عصبانی باشی

You’ve been sailing, sailing‚ ooh
تو داشتی در جهت باد حرکت میکردی

You couldn’t be sad about it
نمیتونستی ازش ناراحت باشی

And it’s been all this time
و تمام این مدت گذشت

And you haven’t lived without it
و تو بدون اون زندگی نکردی

You are shining‚ shining‚ it seems though
تو داری میدرخشی؛ به نظر میاد که در هر صورت

That your life, you’ve found it
زندگیت رو پیدا کردی

No, but you never
No‚ you never seen the rain
ولی تو هرگز بارون رو ندیدی

No, but you never, no‚ you never seen the rain
ولی تو هرگز بارون رو ندیدی

And it gets you down
But that’s okay
زندگی ناراحتت میکنه ولی اشکالی نداره

You’ve been pushed ’round
You feel the pain
بهت زور گفتن؛ تو درد رو حس میکنی

And when you fall
Just lean on me
وقتی میوفتی فقط به من تکیه کن

‘Cause you’ve never known,Never seen
Never smelt, Never felt the rain, rain
چون تو هیچ وقت بارون رو نشناختی، ندیدی، بو نکردی، حس نکردی

Never felt the rain, rain, rain
هیچ وقت بارون رو حس نکردی

It’s a cold dark night and
شبِ سرد و تاریکیه و

No one’s tryin’ to find ya
هیچ کس سعی نمیکنه پیدات کنه

You’re just coasting, coasting by
تو دنده رو خلاص میکنی و ادامه میدی

‘Cause nothing seems to mind ya
چون هیچی برات اهمیت نداره

No, but you never
No‚ you never seen the rain
ولی تو هرگز بارون رو ندیدی

No, but you never, no‚ you never seen the rain
ولی تو هرگز بارون رو ندیدی

And it gets you down
But that’s okay
زندگی ناراحتت میکنه ولی اشکالی نداره

You’ve been pushed ’round
You feel the pain
بهت زور گفتن؛ تو درد رو حس میکنی

And when you fall
Just lean on me
وقتی میوفتی فقط به من تکیه کن

‘Cause you’ve never known,Never seen
Never smelt, Never felt the rain, rain
چون تو هیچ وقت بارون رو نشناختی، ندیدی، بو نکردی، حس نکردی

Never felt the rain, rain, rain
هیچ وقت بارون رو حس نکردی

And it gets you down
But that’s okay
زندگی ناراحتت میکنه ولی اشکالی نداره

You’ve been pushed ’round
You feel the pain
بهت زور گفتن؛ تو درد رو حس میکنی

And when you fall
Just lean on me
وقتی میوفتی فقط به من تکیه کن

‘Cause you’ve never known,Never seen
Never smelt, Never felt the rain, rain
چون تو هیچ وقت بارون رو نشناختی، ندیدی، بو نکردی، حس نکردی

Never felt the rain, rain, rain
هیچ وقت بارون رو حس نکردی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️