موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو my way از AVA MAX با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2006 | ارسال توسط: فوریه 9, 2020
موزیک ویدیو my way از AVA MAX با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو my way از AVA MAX با زیرنویس فارسی و انگلیسی


(کیفیت 480 و 1080 موزیک ویدیو رسمی)

(کیفیت 720 اجرای زنده در رادیو رومانی)


Ava max – my way

My momma use to say
مامانم مدام بهم میگفت

“Baby make me proud
“عزیزم باعث سر بلندیم بشو

You’ve got such a pretty face
صورتت خیلی خوشگله

But such a dirty mouth”
اما دهنت خیلی هرزه”

But how come when I tell you
اما چطوری بیام بهت بگم

What’s on my mind like men do
چیزی که تو ذهنم میگذره مثل افکار مرداست

I’m called crazy?
آیا من دیوونه ام؟

Crazy
دیوونه ام

This is not a love song
این یه آهنگ عاشقانه نیست

This is not a sing along
این یه آواز خوندن الکی نیست

But ladies, are you with me?
اما، خانما آیا با منین؟

I know that you’re with me
میدونم که همتون با منین

Add a little sugar, they say
اونا میگن یکم شکرتو اضافه کن

Be a little sweeter, they say
اونا میگن یکم شیرین تر باش

Gotta give and take, but I say
یکم بده بستون داشته باش اما من میگم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش من، به روش من

Be a little proper, they say
اونا میگن یکم با متانت باش

Speak a little softer, they say
اونا میگن یکم نرم تر حرف بزن

Gotta be a lady, but I say
قراره که یه بانو باشی اما من میگم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

I’ll do me
من سرم به کار خودمه

You do you
توهم سرت به کار خودت باشه

I don’t need nobody’s permission
من به اجازه هیچکس نیاز ندارم

I won’t back down
من بر نمیگردم عقب

Win or lose
برنده باشم یا بازنده

Oh yeah, one and only
limited edition (yeah)
(آره، تنها و فقط به خودم محدود شدم (آره
(منظورش اینه که سرور و سالار خودشه)

This is not a love song
این یه آهنگ عاشقانه نیست

This is not a sing along
این یه آواز خوندن الکی نیست

But ladies, are you with me?
اما، خانما آیا با منین؟

I know that you’re with me
میدونم که همتون با منین

Add a little sugar, they say
اونا میگن یکم شکرتو اضافه کن

Be a little sweeter, they say
اونا میگن یکم شیرین تر باش

Gotta give and take, but I say
یکم بده بستون داشته باش اما من میگم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش من، به روش من

Be a little proper, they say
اونا میگن یکم با متانت باش

Speak a little softer, they say
اونا میگن یکم نرم تر حرف بزن

Gotta be a lady, but I say
قراره که یه بانو باشی اما من میگم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

This time it’s my way, ah, my way
اینبار به روش خودم، آه به روش خودم

کامنت ها