موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو My My My! از Troye Sivan با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4368 | ارسال توسط: فوریه 2, 2018
موزیک ویدیو My My My! از Troye Sivan با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Troye Sivan – My My My!

Shine on, diamond
درخشش، الماس

Don’t make me wait another day
مجبورم نکن یه روز دیگه صبر کنم

‘Cause passion is passion
چون عشق (علاقه شدید) عشقه

You know it just as well as me
میشناسیش همونطور که من میشناسم

Now, let’s stop running from love
حالا، بیا دست از فرار کردن از عشق برداریم

Running from love
فرار کردن از عشق

Let’s stop, my baby
بیا دست برداریم، عزیزم

Let’s stop running from us
بیا فرار کردن از هم رو متوقف کنیم

Running from us
فرار کردن از هم

Let’s stop, my baby
بیا متوقفش کنیم، عزیزم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

I die every night with you
من هرشب با تو میمیرم (به اوج میرسم)

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

Living for your every move
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

Spark up, buzz cut
موی کوتاه، جرقه سیگار

I got my tongue between your teeth
من زبونم بین دندوناته

Go slow, no, no, go fast
آروم پیش برو، نه، نه، تندش کن

You like it just as much as me
تو دوستش داری همون طوری که من دوستش دارم

Now, let’s stop running from love
حالا، بیا دست از فرار کردن از عشق برداریم

Running from love
فرار کردن از عشق

Let’s stop, my baby
بیا دست برداریم، عزیزم

Let’s stop running from us
بیا فرار کردن از هم رو متوقف کنیم

Running from us
فرار کردن از هم

Let’s stop, my baby
بیا متوقفش کنیم، عزیزم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

I die every night with you
من هرشب با تو میمیرم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

Living for your every move
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

I die every night with you
من هرشب با تو میمیرم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

Living for your every move
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

my, my, my
برای من، برای من، برای من

Should be the last night ever
باید آخرین شب باشه

Should be the last night we’re apart
باید آخرین شب باشه که از هم جداییم

Got my name on this treasure
روی این چیز گرانبها اسمم رو بنویس

On this treasure
روی این چیز گرانبها

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

اوه برای من، برای من
I die every night with you

(I die, I die, I die, I die, yeah, yeah)
میمیرم، میمیرم، میمیرم، میمیرم، آره، آره

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

Living for your every move
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

(Living for, living for, yeah)
زندگی میکنم برای، زندگی میکنم برای، آره

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

I die every night with you
من هرشب با تو میمیرم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

Living for your every move
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

(Living for your every move)
برای هر حرکت تو زندگی میکنم

Oh my, my, my
اوه برای من، برای من، برای من

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️