موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Monster از Skillet با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3666 | ارسال توسط: آگوست 17, 2018
موزیک ویدیو Monster از Skillet با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Skillet – Monster

The secret side of me‚I never let you see
یک راز کنار من,هیچ وقت نمیزارم ببینیش

I keep it caged but I can′t control it
زندانیش کردم ولی قابل کنترل نیست

So stay away from me‚the beast is ugly
پس ازم فاصله بگیر,دیو ناراحته

I feel the rage and I just can′t hold it
خشم رو حس میکنم ولی دیگه نمیتونم نگهش دارم

It is scratching on the walls‚in the closet‚ in the halls
اون دیوار ها رو خراش میده,توی کمدا توی راهروها

It comes awake and I can′t control it
زنده میاد و نمیتونم کنترلش کنم

Hiding under the bed‚ in my body‚ in my head
زیر تخت قایم شدن,تو بدنم تو سرم

Why won′t somebody come and save me from this‚ make it end?
چرا کسی نمیاد و کمکم کنه و به این خاتمه بده؟

I feel it deep within‚ It is just beneath the skin
از درون عمیقا حسش میکنم,داره نفس میکشه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I hate what I have become‚ the nightmare′s just begun
از چیزی که میشم متنفرم,کابوس ها آغاز میشن

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

My secret side I keep hid under lock and key
من رازهامو پنهان میکنم و جایی قفلش میکنم

I keep it caged but I can′t control it
زندانیش کردم ولی قابل کنترل نیست

′Cause if I let him out he′ll tear me up‚ break me down
و چون که رهاش میکنم,به گریه م میندازه و منو از روحیه میندازه

Why won′t somebody come and save me from this‚ make it end?
چرا کسی نمیاد و کمکم کنه و به این خاتمه بده؟

I feel it deep within‚ It is just beneath the skin
از درون عمیقا حسش میکنم,داره نفس میکشه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I hate what I have become‚ the nightmare′s just begun
از چیزی که میشم متنفرم,کابوس ها آغاز میشن

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I feel it deep within‚ It is just beneath the skin
از درون عمیقا حسش میکنم داره نفس میکشه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

It is hiding in the dark‚ It is teeth are razor sharp
اون توی تاریکی ها قایم میشه,دندون هاش خیلی تیزن

There′s no escape for me‚ it wants my soul‚ it wants my heart
هیچ راه فراری ندارم.اون روحمو میخواد.اون قلبمو میخواد

No one can hear me scream‚ maybe It is just a dream
کسی فریادامو نمیشنوه,شاید دارم خواب میبینم

Maybe It is inside of me‚stop this monster
ولی شاید توی درونمه,جلوی این هیولا رو بگیرین

I feel it deep within‚ It is just beneath the skin
از درون عمیقا حسش میکنم,داره نفس میکشه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I hate what I have become‚ the nightmare′s just begun
از چیزی که میشم متنفرم,کابوس ها آغاز میشن

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I feel it deep within‚ It is just beneath the skin
از درون عمیقا حسش میکنم,داره نفس میکشه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I have gotta lose control‚ here′s something radical
دیگه نمیتونم خودمو کنترل کنم,یه چیزه ریشه داریه

I must confess that I feel like a monster
باید اعتراف کنم که حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

I‚ I feel like a monster
من,من حس میکنم هیولام

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Cry baby

    سلام میخواستم ازتون خواهش کنم آهنگ dalida از soolking رو زیرنویس کنین من هرجایی گشتم نتونستم پیداش کنم…

  • MH

    فقط monster?
    cooome ooon

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️