موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Milk And Honey از G Girls با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8903 | ارسال توسط: دسامبر 26, 2017
موزیک ویدیو Milk And Honey از G Girls با زیرنویس فارسی و انگلیسی

G Girls – Milk And Honey

 

Baby, baby, your honey milkshake
عزیزم، عزیزم تو مثل شیر عسلی

Makes me wanna love you three times
اینجوری دلم می خواد سه برابر بیشتر عاشقت بشم

Baby, baby, let’s go away
عزیزم، عزیزم، بیا بریم اون

Where I’ve never been in my life
جایی که تا حالا توی زندگیم اونجا نبودم

I like when your lips taste like a candy ki**s**s
از ل*ب ه*ات که مزه آب نبات میده خیلی خوشم میاد

Sprinkle a little on mine, yeah
یک کم روی من حرکتش بده، آره

I might look like it’s cool but in my head
شاید من (خیلی نشون ندم)اما تو سرم

You already love me three times
تو بیشتر از سه برابر من رو دوست داری
(می خوای)

So baby, mix the milk and honey
پس عزیزم،شیر و عسل رو قاطی کن

Keep them coming, if you wanna love me
و اگه می خوای دوستم داشته باشی همون جوری بمون

I can see the look in your eyes
من می تونم نگاه تو را بینم .

I can’t wait to leave this party with your honey
من می خوام این مهمونی رو با عسلم ترک کنم
(با عشقم)

Put your body on me, promise, I’ll love you three times
من رو تو بغلت بگیر ،اون وقت من قول میدم سه برابر بیشتر دوست داشته باشم

Baby, baby, all eyes on you
عزیزم،عزیزم چشم همه روی تو هستش

Your sweet honey blowing my mind
شیرینت داره من رو میکشه

Baby, baby, I’m looking at you
عزیزم ، عزیزم ،دارم به تو نگاه می کنم

All I want is rumble so right
تنها چیزی که ازت می خوام شنیدن صداته

So baby, give me what you want
پس عزیزم، هرچی رو که می خوام بهم بده

I bring my G Girls around and we’re like
من (گروه دختران)رو میارم ما با هم دوستیم

We wanna taste the milk and honey
ما می خوایم شیر و عسل رو مزه کنیم

We wanna taste a little bit
ما می خوایم اون رو مزه کنیم

The milkshake on your lip
یکم از اون لب های شیر وعسلت

And I’m like, “Go and get it, G Girls!”
بعد میگم برید سراغش دخترها

So baby, mix the milk and honey
پس عزیزم،شیر و عسل رو قاطی کن

Keep them coming, if you wanna love me
اگه می خوای دوستم داشته باشی همون جوری بمون

I can see the look in your eyes
من می تونم نگاه تو را بینم .

I can’t wait to leave this party with your honey
من می خوام این مهمونی رو با عسلم ترک کنم
(با عشقم)

Put your body on me, promise, I’ll love you three times
من رو تو بغلت بگیر ،اون وقت من قول میدم سه برابر بیشتر دوست داشته باشم

Oh, na na na, what a feeling
اوه،،،،،،چه حس عجیبی

Love it when you hold me
خیلی دوستش دارم وقتی تو بغلتم

Control my body, love me
کنترل بدنم رو بگیر، دوستم داشته باش

Never ever leave me
هرگز تنهام نذار

I like when your li*p*s taste like a candy ki*s*s
از ل*ب ه*ات که مزه آب نبات میده خیلی خوشم میاد

Sprinkle a little on mine, yeah
یک کم روی من حرکتش بده، آره

I might look like it’s cool but in my head
شاید من (خیلی نشون ندم)اما تو سرم

You already love me three times
تو بیشتر از سه برابر من رو دوست داری

So baby, mix the milk and honey
پس عزیزم،شیر و عسل رو قاطی کن

Keep them coming, if you wanna love me
اگه می خوای دوستم داشته باشی همون جوری بمون

I can see the look in your eyes
من می تونم نگاه تو را بینم .

I can’t wait to leave this p*a*r*ty with your honey
من می خوام این م*ه*مونی رو با عسلم ترک کنم

Put your b*o*dy on me, promise, I’ll love you three times
من رو تو بغلت بگیر ،اون وقت من قول میدم سه برابر بیشتر دوست داشته باشم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️