موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Mama’s Song از Carrie Underwood با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3106 | ارسال توسط: مارس 9, 2018
موزیک ویدیو Mama’s Song از Carrie Underwood با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Carrie Underwood – Mama’s Song

Mama you taught me to
do the right things
مامان تو به من یاد دادی که کارای درست رو انجام بدم

So now you have to let your baby fly
پس حالا باید بذاری بچه ت پرواز کنه

you have given me everything
that I will need
تو به من همه ی چیزایی که نیاز خواهم داشت رو دادی

To make it through this crazy
thing called life
تا بتونم از پس این چیز دیوانه وار که اسمش زندگیه, بربیام

And I know you watch me grow up
و میدونم که تو بزرگ شدنم رو تماشا کردی

And only want what′s best for me
و فقط چیزی که برای من بهترینه رو میخوای

And I think I found the answer
و من فکر میکنم که جواب رو پیدا کردم

To your prayers
جواب دعاهات رو

And he is good so good
و اون خوبه, واقعا خوبه

He treats your little girl
like a real man should
اون با دختر کوچولوت همونجوری که یه مرد واقعی باید رفتار کنه, رفتار میکنه

He is good so good he makes
promises he keeps
اون خیلی خوبه
قول هایی میده که بهشون عمل میکنه

No He is never gonna leave
نه اون هیچوقت ترکم نمیکنه

So don′t you worry about me
پس نگران من نباش

Don′t you worry about me
نگران من نباش

Mama there′s no way you′ll
ever lose me
مامان هیچ امکانی وجود نداره که منو از دست بدی

And giving me away is not goodbye
و دور شدن من به معنی خداحافظی نیست

As you watch me walk down to my future
زمانی که منو در حال قدم برداشتن به سوی آینده م تماشا میکنی

I hope tears of joy are in your eyes
امیدوارم اشک شوق توی چشمات باشه

′Cause he is good so good
چون اون خوبه واقعا خوبه

And he treats your little girl
like a real man should
اون با دختر کوچولوت همونجوری که یه مرد واقعی باید رفتار کنه, رفتار میکنه

He is good so good he makes
promises he keeps
اون خیلی خوبه
قول هایی میده که بهشون عمل میکنه

No He is never gonna leave
نه اون هیچوقت ترکم نمیکنه

So don′t you worry about me
پس نگران من نباش

Don′t you worry about me
نگران من نباش

And when I watch my baby grow up
و وقتی که بزرگ شدن بچه م رو تماشا میکنم

I will only want what′s best for her
فقط چیزی که براش بهترینه رو خواهم خواست

And I hope she′ll find the
answer to my prayers
و امیدوارم که جواب دعاهام رو پیدا کنه

And that she′ll say
و این که بگه

He is good so good
اون خوبه واقعا خوبه

And he treats your little girl
like a real man should
اون با دختر کوچولوت همونجوری که یه مرد واقعی باید رفتار کنه, رفتار میکنه

He is good so good he makes
promises he keeps
اون خیلی خوبه
قول هایی میده که بهشون عمل میکنه

No He is never gonna leave
نه اون هیچوقت ترکم نمیکنه

So don′t you worry about me
پس نگران من نباش

Don′t you worry about me
نگران من نباش

Mama don′t you worry about me
مامان نگران من نباش

Don′t you worry about me
نگران من نباش

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️