موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Major Lazer ft. Ellie Goulding & Tarrus Riley بنام Powerful با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 5318 | ارسال توسط: دسامبر 3, 2016
موزیک ویدیو Major Lazer ft. Ellie Goulding & Tarrus Riley بنام Powerful با زیرنویس

 Major Lazer ft. Ellie Goulding & Tarrus Riley – Powerful

Oh my my my, what you do to me
‎اي واي،با من چيکار ميکني

Like lightning when I’m swimming in the sea
‎مثل رعد و برق،وقتي در در دريا شنا ميکنم

From the very first time we loved
‎از اولين باري که عاشق شديم

From the very first time we touched
‎از اولين باري که همديگه رو لمس کرديم

Walking on wires and power lines
در هر شرايطي با همبم

When you put your body on top of mine
‎وقتيکه بدنت رو ،روي بدنم گذاشتي

Everytime that you lift me up
‎هر دفعه که بلندم کردي

To the heaven and stars above
‎تا آسمان و ستاره هاي بالاسر

O lord of mercy
‎اوه،خداي مهربان

I’m begging you, please
‎لطفا بهت التماس ميکنم

I’m feelin’ drained
احساس شکستو نا اميدي ميکنم

I need love
‎نياز به عشق دارم

You charge me up
‎تو منو شارژ ميکني

Like electricity
‎مثل الکتريسيته

Jumpstart my heart
قلبم شروع به تپش ميکنه

With your love
‎با عشق تو

There’s an energy
‎يه انرژي اي هست

When you hold me
‎وقتي منو در اغوش ميگيري

When you touch me
‎وقتي منو لمس ميکني

It’s so powerful
‎خيلي قوي و قدرتمند ه

I can feel it
‎ميتونم حسش کنم

When you hold me
‎وقتي منو بغل ميكني

When you touch me
‎وقتي منو لمس ميکني

It’s so powerful
‎خيلي قدرتمنده

There’s an energy
‎يه انرژي اي هست

When you hold me
‎وقتي منو در اغوش ميگيري

When you touch me
‎وقتي منو لمس ميکني

It’s so powerful
‎خيلي قوي ه

I can feel it
‎ميتونم حسش کنم

When you hold me
‎وقتي منو نگه ميداري

When you touch me
‎وقتي منو لمس ميکني

It’s so powerful
‎خيلي قوي ه

I couldn’t leave if I wanted to
‎اگر ميخواستم هم نميتونستم برم

Cause something keeps pulling me back to you
‎چون چيزي مدام منو به سمت تو ميکشه

From the very first time we loved
از اولين باري که عاشق هم شديم

From the very first time we touched
از اولين باري كه همديگه رو نوازش كرديم

The stroke of your fingers
حركت اگشتات(روي بدنم)

The scent of you lingers
عطر تنت

My mind running wild
ديوانه و شيفته ميشم

With thoughts of your smile
‎با فکرهايي از لبخند تو

Oh, you gotta give me some
Or you could give it all
به من مقداريش رو دادي؟ يا ميتونسي همه اش رو بدي؟

But it’s never enough, no
‎ولي هرگز کافي نيست،نه نيست

There’s an energy
يه انرژي اي هست
When you hold me
وقتي كه منو بغل ميكني

When you touch me
وقتي كه لمسمرمسكمي

It’s so powerful
خيلي قوي و قدرتمنده

I can feel it
ميتونم احساسش كنم

When you hold me
وقتي كه بغلم ميكني

When you touch me
وقتي نوازشم ميكني

It’s so powerful
خيليي قدرتمنده

I can feel it
ميتونم احساسش كنم

When you hold me
وقتي كه منو بغل ميكني

When you touch me
وقتي كه لمسمرميكني

It’s so powerful
خيلي قدرتمنده

There’s an energy
يه انرژي اي هست

When you hold me
وقتي بغلم ميكني

When you touch me
وقتي لمسمرميكني

It’s so powerful
خيلي قدرتمنده

I can feel it
ميتونم احساسش كنم

When you hold me
وقتي كه منو بغل ميكني

When you touch me
وقتي لمسم ميكمي

It’s so powerful
خيلي قدرتمنده

I can feel it
ميتونم احساسش كنم

When you hold me
وقتي بغلم ميكني

When you touch me
وقتي لمسم ميكني
It’s so powerful
خيلي قدرتمنده

[Ellie Goulding??
When you hold me in your arms
‎وقتي منو در آغوشت ميگيري

Burns like fire and electricity
‎بدنم مثل آتش و الکتريسيته ميسوزه

When you’re close I feel the sparks
‎وقتي که نزديکي،جرقه ها رو احساس ميکنم

Takes me higher to infinity
‎منو بالاتر ميبره،تا ابديت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️